http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เครือข่าย Mr.White lies กิตติรัตน์ โยง 15 บ.ที่ปรึกษา-ซุ่มตั้งบริษัทใหม่

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดเครือข่าย Mr.White lies“กิตติรัตน์ ณ ระนอง”-คนใกล้ชิด โยง 15 บ.ที่ปรึกษาการเงิน อสังหาฯ. กลุ่มกฤษดามหานคร ซุ่มตั้งบริษัทใหม่ 4 ล้าน

                 แม้ว่านายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นางเกสรา ณ ระนอง ภรรยา ได้โอนหุ้นธุรกิจที่ถือครองก่อนเข้าสู่อำนาจรัฐอย่างน้อย 3 บริษัทให้กองทุนส่วนบุคคล นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด และกองทุนส่วนบุคคล นางเกสรา ณ ระนอง โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด หลัง เข้ารับตำแหน่งรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554  เพื่อมิให้มีปัญหาต้องห้ามในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)   ตามบทบัญญัติของกฎหมายการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี

                 ทว่าเครือข่ายทางธุรกิจอาจมิได้เป็นเช่นนั้น  ?

                ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์  หุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท รัตนโกสินทร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีนายกิตติรัตน์และภรรยาเป็นเจ้าของ ได้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชื่อว่า บริษัท เซลทิค สแควร์ จำกัด ด้วย ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 46 ซอยคู้บอน 12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ และนางมนธิรา ผดุงรัตน์  เป็นกรรมการ

                จากการตรวจสอบพบว่า นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ นอกจากมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนายกิตติรัตน์ยังเป็นกรรมการ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร์ จำกัด

                บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มตระกูลกฤษดาธานนท์ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มกฤษดามหานครเกี่ยวข้องกับคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยซึ่งอัยการสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องหลายคน) ขณะเดียวกัน นางสาวสิรอักษร กฤษดาธานนท์ เคยทำธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือร่วมกับนายพานทองแท้  ชินวัตร ในชื่อบริษัท มาสเตอร์โฟน จำกัด ในช่วงปี 2546  

                ส่วนบริษัท เอ พลัส แพลนเนอร์ จำกัด ทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายนันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์  นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ และนายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ ร่วมกันถือหุ้นคนละ 33.33% และเป็นกรรมการ

                จากการตรวจสอบพบว่า นายนันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์ เป็นกรรมการ บริษัท แมนด้ากรุ๊ป จำกัด  บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  และบริษัท บิส ฟรอนเทียร์ จำกัด ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

               นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ ทำธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อ บริษัท ซีเชลล์สยาม จำกัด  บริษัท ท็อปไลน์ ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัท แทนเจอรีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  บริษัท นันทภพ จำกัด  บริษัท อโศก พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด  และบริษัท แอสเซท เวลธ์ จำกัด

              ส่วนนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นเจ้าของธุรกิจที่ ปรึกษาทางการเงิน ชื่อบริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 20 มกราคม 2541  ทุนปัจจุบัน 25  ล้านบาท  บริษัท เอซี. ซีเนียร์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 15 มิถุนายน 2542 ทุน 750,000  บาท  และบริษัท รัตนโกสินทร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 3 มกราคม 2544  ทุน 1  ล้านบาท

             รวมๆธุรกิจที่เกี่ยวโยงทางตรงและทางอ้อมกับนายกิตติรัตน์อย่างน้อย 15 บริษัท   

             น่าสังเกตว่าเป็นธุรกิจที่ปรึกษาและอสังหาริมทรัพย์แทบทั้งสิ้น 

             และเปราะบางกับการออกนโยบายสาธารณะและประเด็น Conflict of Interests เป็นอย่างยิ่ง? 

 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจกรค้า, สำนักข่าวอิศรา ( www.isranews.org) รวบรวม

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจกรค้า,สำนักข่าวอิศรา ( www.isranews.org) รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เครือข่าย Mr.White lies กิตติรัตน์ บ.ที่ปรึกษา ซุ่มตั้งบริษัทใหม่

view

*

view