http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ยรรยง อัดนักวิชาการนิด้าอย่ามั่วนิ่มค้านโครงการจำนำข้าว

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       “ยรรยง” อัดนักวิชาการนิด้ารู้เรื่องข้าวจริงหรือถึงได้ไปล่าชื่อประชาชนให้มาค้าน โครงการจำนำข้าว ถามกลับเคยไปถามชาวนาหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือไม่ ยันจำนำช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และไม่ได้เป็นการแข่งกับเอกชน
       
       นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อยากถามนักวิชาการนิด้าว่าเคยทำวิจัยเรื่องข้าวจริงจังหรือไม่ก่อนที่จะ มากล่าวหาภาครัฐ และตัวนักวิชาการเองก็ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการรับจำนำข้าวโดย ตรง การไปล่ารายชื่อประชาชน อยากถามอีกว่าเหตุใดถึงไม่ไปถามความเห็นเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ นี้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการรับจำนำข้าว เช่น ผู้ส่งออก ส่วนจะมีการฟ้องร้องภาครัฐ ก็ต้องพิสูจน์ว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้ระบบการค้าของเอกชนเสียหายหรือแข่ง ไม่ได้จริงๆ หรือไม่
       
       “วัตถุประสงค์ของการรับจำนำข้าวคือ การเพิ่มราคาสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นทำการค้าเพื่อแข่งขันกับเอกชน เพราะเอกชนก็ยังสามารถหาซื้อข้าวในตลาดมาทำการค้าปกติได้ หากดูจากตัวเลขการรับจำนำข้าวนาปีที่ผ่านมาจะพบว่าปริมาณข้าวที่เข้าโครงการ รับจำนำไม่ได้เข้ามาทั้งหมด มีการหมุนเวียนในตลาด เพราะเกษตรกรต้องเก็บไว้ทำพันธุ์ และบริโภคในประเทศมากถึงครึ่งหนึ่งของผลผลิตข้าวทั้งหมด ส่วนการระบายข้าวก็เป็นกลไกปกติเมื่อรัฐบาลมีสต๊อกก็ต้องระบายออกไป ไม่ควรจะมองประเด็นกำไรหรือขาดทุน เพราะโครงการรับจำนำข้าวมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้ทำการค้าขายแข่ง กับเอกชน” นายยรรยงกล่าว


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยรรยง อัดนักวิชาการนิด้า อย่ามั่วนิ่ม ค้านโครงการจำนำข้าว

view

*

view