http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

8 รมต.รวยพุ่งหลังพ้น ส.ส.ครบ 1 ปี - แจ้ง ป.ป.ช.วูบอื้อ10 คน

จากสำนักข่าวอิสรา

8 รมต.รวยขึ้นหลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.ปี 51 ครบ 1 ปี“ประชา-เฉลิม -บุญทรง-ปรีชา-อนุดิษฐ์-วิทยา”ชักแถวเงินงอก“สันติ”หนี้เกลี้ยง 120 ล.โถ!“วิรุฬ-ลูกหนั่น-สุรวิทย์-ชูชาติ-ฐานิสร์-เผดิมชัย”วูบอื้อซ่า   

       ในการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีพ้นตำแหน่ง (พ้นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 10 พ.ค.2554 ) ครบ 1  ปีวันที่ 9 พฤษภาคม 2555  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

        สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า มี ส.ส.ซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างน้อย  8  คนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอย่างน้อย 10 คน ถือครองทรัพย์สินลดลง  ทั้งนี้ ส.ส.(ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี)ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ได้แก่             

       1.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอนรับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 22 มกราคม 2551 มีทรัพย์สิน 96,697,354.75 บาท คุณหญิงวารุณี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 152,496,358.61 บาท (เฉพาะที่ดิน 26,361,500 บาท เงินฝาก 46,459,858.61 บาท )  รวม 249,193,713.36 บาท  (พล.ต.อ.ประชามีหนี้สิน 4,733,130.80 บาท) รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 244,460,582.56 บาท  

         ตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี (แจ้งว่าพ้นครบ 1 ปี วันที่ 17 เมษายน 2555)  มีทรัพย์สิน 60,671,237.22 บาท คุณหญิงวารุณีมีทรัพย์สิน 237,943,841.28 บาท (เฉพาะที่ดิน 115,680,229 บาท) รวม 298,615,078.50 บาท หนี้สิน 347,239.01 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน298,267,839.49 บาท  

       เปรียบเทียบ 2 ครั้งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 53,807,256.93 บาท

       2.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551 มีทรัพย์สิน 109,630,507.57 บาท  (เฉพาะที่ดิน 57,864,450 บาท)  นางลำเนา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 51,252,344.05 บาท (เฉพาะเงินฝาก 22,804,672.05 บาท ที่ดิน 20,765,000 บาท) รวม 160,882,851.62 บาท ไม่มีหนี้สิน  

          ตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 22 มีนาคม 2555 (ร.ต.อ.เฉลิมยื่นลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.) ร.ต.อ.เฉลิมมีทรัพย์สิน 84,000,347.62 บาท  นางลำเนา มีทรัพย์สิน 94,101,785.29 บาท  (เงินฝาก 32,887,071.29 บาท เงินลงทุน 19,129,714 บาท) รวม 178,502,132.91 บาท ไม่มีหนี้สิน 

         เปรียบเทียบ 2 ครั้งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 17,619,281.29 บาท

       3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 4,841,686.42 บาท นางปอยใจระพี คู่สมรส 2,127,847.12 บาท  บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 202,431.61 บาท รวม   7,171,965.15 บาท หนี้สิน 5,194,377.71 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,977,587.44 บาท   

        ตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปีมีทรัพย์สิน 2,767,768.79 บาท  คู่สมรส  12,560,343.72 บาท  บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 197,068.54 บาท รวม 15,525,181.05 บาท  หนี้สิน  24,578.03  บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,500,603.02 บาท 

         เปรียบเทียบ 2 ครั้งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 13,523,015.58 บาท

       4.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.สัดส่วน วันที่ 22 มกราคม 2551 (แจ้งว่าหย่า)  มีทรัพย์สิน 7,583,115.34 บาท หนี้สิน (ค้ำประกัน) 121,504,765.76 บาท  มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 113,921,650.42 บาท  

          ตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี  (แจ้งว่าสมรส) มีทรัพย์สิน 8,892,788.88 บาท  ไม่มีหนี้สิน  นางวันเพ็ญคู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,814,564.12 บาท รวม 19,707,353 บาท หนี้สิน 1,290,676.57 บาท (นางวันเพ็ญ) รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,416,676.43 บาท  

          เปรียบเทียบ 2 ครั้ง เฉพาะนายสันติมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,309,673.54 บาท (ไม่รวมหนี้สินค้ำประกัน)

        5.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.เลย วันที่ 22 มกราคม 2551 มีทรัพย์สิน  11,048,862.30 บาท นางเปล่งมณี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 17,457,334.30 บาท บุตรไม่บรรลุฯ 606,545.49 บาท รวม 29,112,651.09 บาท หนี้สิน 1,370,521.42 บาท  รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 27,742,129.67 บาท

          ตอนพ้นตำแหน่ง ครบ 1 ปี มีทรัพย์สิน 11,249,189.62 บาท  นางเปล่งมณี 20,113,748.44 บาท บุตรไม่บรรลุฯ 1,395,195.05 บาท รวม 32,758,133.11 บาท หนี้สิน 860,512.01 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 31,897,621.10 บาท  

           เปรียบเทียบ 2 ครั้งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 4,155,491.43 บาท

        6.นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.กรุงเทพฯ  22 ม.ค.2551 มีทรัพย์สิน 2,010,468 บาท นางอรวรรณ คู่สมรส  1,322,193 บาท  บุตรไม่บรรลุฯ 38,000 บาท รวม 3,370,661 บาท หนี้สิน 5,373,930 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 2,003,269 บาท

          ตอนพ้นตำแหน่ง ครบ 1 ปี มีทรัพย์สิน 11,332,267.59 บาท  คู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,791,597.86 บาท บุตรไม่บรรลุฯ 2,220,000 บาท  หนี้สิน 5,012,916.60 บาท  รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 13,330,948.85 บาท  

          เปรียบเทียบ 2 ครั้งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  15,334,217.85 บาท

        7.นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส. ขอนแก่นวันที่ 22 มกราคม 2551  มีทรัพย์สิน 31,669,582 บาท  นางอรอนงค์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,467,965.66 บาท บุตรไม่บรรลุฯมีทรัพย์สิน 1,086,027.98 บาท รวม 43,223,575.64 บาท ไม่มีหนี้สิน  

         ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555  มีทรัพย์สิน 32,713,544.67 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สิน 11,968,343.28 บาท  รวม 44,681,887.95 บาท

         เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,458,312.31 บาท

        8.นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 มกราคม 2551 (แจ้งว่าโสด) มีทรัพย์สิน 8,869,261.81 บาท หนี้สิน 2,167,302.94 บาท  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 6,701,958.90 บาท  

           ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555  แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 13,428,929.42 บาท หนี้สิน 853,009.65 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12,575,919.77 บาท

          เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 5,873,960.87 บาท

        ส.ส.(ต่อมาเป็นรัฐมนตรี)ที่มีทรัพย์สินลดลง ได้แก่ 

        1.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 22 มกราคม 2551  (แจ้งว่าหย่า) มีทรัพย์สิน 27,124,447.70 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 3,073,103.04 บาท เงินลงทุน 1,289,219.66 บาท เงินให้กู้ยืม 260,000 บาท  ที่ดิน 2,260,125 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,500,000 บาท  ยานพาหนะ 720,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 16,022,000 บาท ไม่มีหนี้สิน  บุตรมีทรัพย์สิน26,063,000บาท  (ที่ดิน) รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 53,187,447.70 บาท ไม่มีหนี้สิน  

        ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส.ครบ 1 ปี วันที่ 9 พ.ค.2555 นายสุรพงษ์แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 33,932,207.99 บาท (เพิ่มขึ้น 6,807,760.29 บาท) บุตรมีทรัพย์สิน 14,441,828.86 บาท  รวม 48,374,036.85 บาท หนี้สิน 204,759.87 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 48,169,276.89 บาท    

        เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สินลดลง 5,018,170.81 บาท          

       2.นายศักดา คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551  มีทรัพย์สิน19,364,250.79 บาท (ที่ดิน 15 ล้านบาท) นางจิตรา คู่สมรส 23,900,000 บาท (เงินลงทุน 15 ล้าน) รวม 43,264,250.79 บาท หนี้สิน 14,358,799.38 บาท  รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 28,905,451.41 บาท  

        ตอนพ้นตำแหน่ง ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 19,967,826.57 บาท  คู่สมรส 9,922,960.97 บาท บุตรไม่บรรลุฯ 18,059.35 บาท รวม 29,908,846.89 บาท  หนี้สิน 9,575,458.04 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 20,333,388.85 บาท  

         เปรียบเทียบ 2 ครั้ง ทรัพย์สินลดลง 8,572,062.56 บาท       

       3.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอนรับตำแหน่ง ส.ส. แพร่ วันที่ 22 มกราคม 2551  มีทรัพย์สิน 28,033,060.10 บาท หนี้สิน 2,445,867.33 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 25,587,192.77 บาท  (ระบุโสด)    

         ตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 25,331,348.60 บาท หนี้สิน  1,765,553.67 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,565,794.93 บาท  

         เปรียบเทียบ 2 ครั้ง ทรัพย์สินลดลง  2,021,397.84 บาท        

       4.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.อุตรดิตถ์ วันที่ 22 มกราคม 2551  มีทรัพย์สิน 2,900,006.06 บาท  แบ่งเป็น   เงินฝาก 3 บัญชี 695,606.06 บาท  ,เงินลงทุน หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำนวน 44 หุ้น มูลค่า 4,400 บาท ,ที่ดิน 6 แปลง เนื้อที่ 53-2-79 ไร่ มูลค่า 2,200,000 บาท   หนี้สิน เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 366,738.39 บาท  นางวิภาดา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 302,520.95 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก  1 บัญชี  96,089.65 บาท เงินลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ 1,000 หุ้น มูลค่า 6,431.30 บาท   ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 4-0-60  ไร่ มูลค่า 200,000 บาท  บุตรไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 2 รายการ ได้แก่  เงินฝาก 4 บัญชี 219,774.41 บาท เงินลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  100,867.31 บาท รวม  320,643.72  บาท  รวมทรัพย์สิน 3,523,170.73   เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,156,432.34 บาท  

         ตอนพ้นตำแหน่ง ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555 มีทรัพย์สิน 353,659.73 บาท ไม่มีหนี้สิน (แจ้งว่าหย่า)  

         เปรียบเทียบ 2 ครั้ง เฉพาะนายอนุศักดิ์ทรัพย์สินลดลง 2,546,349.33 บาท  

       5.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.ชัยภูมิ วันที่ 22 มกราคม 2551 มีทรัพย์สิน 70,419579.48 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน  30,000,000 บาท (หุ้นบริษัท สยามเอทานอลชัยภูมิ จำกัด  จำนวนหุ้น 3,000,000 หุ้น) หนี้สิน 6,473,690.13 บาท นางปานทิพย์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 82,842,492.92 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน 32,759,700 บาท หนี้สิน 2,039,528.75 บาท   รวม 2 คนมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  144,748,853.52 บาท

         ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555 มีทรัพย์สิน53,925,265.23 บาท หนี้สิน คู่สมรส 52,065,306.66 บาท รวม 105,990,571.89 บาท  หนี้สิน 3,954,088.51 บาท  รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 102,036,483.38 บาท

          เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สิน ลดลง 42,712,370.14 บาท    

       6.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.ปทุมธานี  วันที่ 22 มกราคม 2551 (แจ้งโสด) มีทรัพย์สิน 395,410,046.68 บาท  (ที่ดิน 389,271,206 บาท) หนี้สิน 237,422,416.33 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน157,987,630.39 บาท  

        ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555  มีทรัพย์สิน 155,512,140.84 บาท หนี้สิน 36,763,905.89 บาท  (เงินกู้สถาบันการเงิน) รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 118,748,234.95 บาท  

          เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สินลดลง 39,239,395.44 บาท

       7. นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.สระแก้ว  วันที่ 22 มกราคม 2551 (แจ้งโสด) มีทรัพย์สิน 57,497,765.22 บาท (เงินลงทุน 47,999,600 บาท) ไม่มีหนี้สิน  

         ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555  มีทรัพย์สิน 32,688,456.25 บาท (ไม่มีเงินลงทุน) ไม่มีหนี้สิน

          เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สินลดลง 24,809,308.97 บาท  

       8.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.นครปฐม  วันที่ 22 มกราคม 2551 มีทรัพย์สิน 42,029,526.60 บาท นางอุไรวรรณคู่สมรส 19,235,463.74 บาท  บุตรไม่บรรลุฯ 5,960,061.81 บาท รวม67,225,052.15 บาท หนี้สิน 9,797,206.13 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 57,427,846.02 บาท  

          ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555  มีทรัพย์สิน 35,647,509.23 บาท คู่สมรส 1,458,475.47 บาท รวม 37,105,984.70 บาท ไม่มีหนี้สิน  

          เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สินลดลง  20,321,861.32 บาท   

       9.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.พิจิตร วันที่ 22 มกราคม 2551 (แจ้งว่าโสด) มีทรัพย์สิน 81,756,754.91 บาท (เงินลงทุน 57,944,400 บาท) ไม่มีหนี้สิน  

         ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555  (แจ้งสมรส) มีทรัพย์สิน  26,488,484.85 บาท นางสิชา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 19,020,558.50 บาท  รวม 45,509,043.05 บาท ไม่มีหนี้สิน

           เปรียบเทียบ 2 ครั้งเฉพาะนายศิริวัฒน์มีทรัพย์สินลดลง 55,268,270.06 บาท  

       10.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.สัดส่วน วันที่ 22 มกราคม 2551  มีทรัพย์สิน 91,558,615.19 บาท  (เงินลงทุน 85,256,240 บาท) นางกัญญา เตชะไพบูลย์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 135,530,457.20 บาท (เงินลงทุน 32,694,236 บาท)  รวม 227,089,072.39 ไม่มีหนี้สิน  

           ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปีวันที่ 9 พ.ค.2555  มีทรัพย์สิน  84,807,064.71 บาท คู่สมรส 97,159,216.93 บาท รวม 181,966,281.64 บาท ไม่มีหนี้สิน  

           เปรียบเทียบ 2 ครั้งทรัพย์สินลดลง 45,122,790.75 บาท  

        ทั้งนี้ ส.ส.ที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากที่สุดคือ  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง  และ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ    

       ส.ส.ที่มีทรัพย์สินลดลงมากที่สุด นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ และ นายฐานิสร์ เทียนทอง


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : 8 รมต.รวยพุ่ง หลังพ้น ส.ส. แจ้ง ป.ป.ช.

view

*

view