http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สว.ชิงเกมเปิดซักฟอก ต่อลมหายใจรัฐบาล

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย

การเมืองในสภากำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวต่อสำคัญ เมื่อเดินทางมาถึงปลายสมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 พ.ย. และเป็นประจำที่จะมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายนิติบัญญัติในการยื่นญัตติเพื่อขอ อภิปรายตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ

อย่างฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีบางราย คาดว่าจะสามารถระเบิดศึกครั้งนี้ได้ประมาณกลางเดือน พ.ย.

เช่นเดียวกับฟากวุฒิสมาชิกที่ได้ยื่นขอเปิดอภิปรายรัฐบาลไปแล้วตามมาตรา 161 บทบัญญัติมาตรานี้สงวนไว้ให้สิทธิกับ สว.เพื่อตรวจสอบรัฐบาลด้วยการเปิดโอกาสให้รัฐบาลชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริง ถึงการบริหารราชการแผ่นดินต่อวุฒิสภาโดยไม่ต้องลงมติ

ทว่า การยื่นญัตติของ สว.ครั้งนี้กลับมีกลิ่น “ลับลวงพราง” เล็กน้อย เนื่องจากมีการยื่นซ้อนกันถึง 2 ญัตติ คือ 1.ญัตติสาย สว.สรรหา นำโดยกลุ่ม 40 สว. และ 2.ญัตติสาย สว.เลือกตั้ง

ความแตกต่างของทั้งสองญัตติอยู่ที่เหตุผลในการขอยื่นอภิปราย

ญัตติฝ่ายสรรหายื่นอภิปราย “นโยบายการรับจำนำข้าว” เพียงประเด็นเดียว มีสาระสำคัญ คือ “โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลหากช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรรายย่อยก็จะได้รับการ สนับสนุนจากทุกฝ่าย แต่ที่สังคมไม่เห็นด้วยกับโครงการ เพราะกลับกลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจผู้ปลูกข้าว ผู้รวบรวมข้าว นายทุน เจ้าของโรงสี ผู้ส่งออกข้าวที่ใกล้ชิดรัฐบาล ทำให้มีโอกาสทุจริตคอร์รัปชันวงเงินความเสียหายแสนล้านบาท

...จึงเกิดการทักท้วง เพราะเท่ากับนำเงินภาษีจากพนักงานบริษัท พนักงานข้าราชการ และประชาชนมาอุดหนุนนายทุน นักธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้ปรับปรุงโครงการรับจำนำข้าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยอย่างแท้จริงทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของแผ่นดินซึ่งเป็น ภาษีของประชาชน”

ขณะที่ฝ่ายเลือกตั้งเขียนญัตติไม่ได้เจาะจงกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นการเฉพาะ แต่เป็นลักษณะครอบคลุมนโยบายในภาพรวม 4 ประเด็น คือ 1.ปัญหา การแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 2.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4.ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนอื่นๆ

“ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาอย่างเต็มที่ หลายนโยบายยังไม่มีการดำเนินการ บางนโยบายแม้จะได้มีการดำเนินการไปแล้ว แต่ก็สร้างปัญหาและเกิดอุปสรรคอย่างมากมาย”

เดิมทีก่อนการเสนอญัตติ ทั้งสองฝ่ายได้มีความพยายามจะประสานงานเพื่อร่วมกันเสนอเป็นญัตติเดียวในนาม วุฒิสภา ซึ่งจะทำให้มีพลังมากกว่า แถมยังบังคับรัฐบาลทางอ้อมให้มาตอบญัตตินี้ด้วย

ปรากฏว่ามีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันในประเด็นเพื่อขอยื่นอภิปรายได้

ซีก “สรรหา” มองว่าควรใช้เรื่องนโยบายจำนำข้าวเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายเพียงประเด็น เดียว เพราะสังคมกำลังให้ความสนใจและต้องการคำชี้แจงจากรัฐบาล

การไปอภิปรายในภาพใหญ่ทุกนโยบายจะกลายเป็นว่าไม่ได้โฟกัสปัญหาสำคัญ ส่งผลให้เรื่องที่น่าจะได้รับความสำคัญที่สุดอย่างการจำนำข้าวถูกลดน้ำหนัก ลงไป และรัฐบาลก็จะเลือกตอบในบางประเด็นที่อยากตอบ

ส่วนฝ่าย “เลือกตั้ง” แย้งว่า ปัญหาของรัฐบาลไม่ได้มีเฉพาะการจำนำข้าว แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคใต้ การสร้างความปรองดอง การสร้างระบบจัดการอุทกภัย ฯลฯ

ถ้าวุฒิสภาเปิดอภิปรายเฉพาะจำนำข้าวเพียงเรื่องเดียว จะดูเหมือนวุฒิสภากำลังเล่นการเมืองด้วย หลังจากฝ่ายค้านพยายามใช้ประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาลในช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญ กำลังจะพิจารณาว่าจะรับนโยบายจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ที่สำคัญ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 161 มีวัตถุประสงค์ต้องการให้วุฒิสภาอภิปรายให้กว้างที่สุด ไม่ได้ต้องการให้อภิปรายเป็นกรณีเฉพาะบางประเด็นเหมือนกับที่ฝ่ายสรรหากำลัง พยายามดำเนินการ

เมื่อไม่สามารถหาจุดที่มีความเห็นร่วมกันได้ ต่างฝ่ายจึงต่างยื่นญัตติแบบทางใครทางมัน

แต่ถึงที่สุดแล้วฝ่ายสรรหาก็เลือกยอมถอยเพื่อให้เปิดการอภิปรายตามญัตติ ของฝ่ายเลือกตั้ง อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เหลือเพียงแค่รัฐบาลจะยอมให้ความร่วมมือหรือไม่เท่านั้น

อ่านใจรัฐบาลในเวลานี้ก็พร้อมเผชิญหน้ากับวุฒิสภา แม้ว่าบรรยากาศการเมืองขณะนี้จะมีแรงกดดันมายังรัฐบาลพอสมควรจากนโยบายจำนำ ข้าว ภายหลังไทยเริ่มเสียแชมป์การส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก และการปล่อยให้กัมพูชาได้รับรางวัลข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกไปครองก็ตาม

ไม่มีเหตุผลอะไรที่รัฐบาลจะปฏิเสธเวทีนี้

เป็นเพราะประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้ คือ ช่วยทำให้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือน พ.ย. หลังจากการอภิปรายของวุฒิสภาให้มีน้ำหนักน้อยลงไปไม่มากก็น้อย

โดยหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมีขึ้นนั้น ฝ่ายค้านใช้การจำนำข้าวเป็นประเด็นนำ อาจถูกมองจากภายนอกได้ว่าฉายหนังซ้ำ ไม่สมราคาการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ทุกฝ่ายรอคอยว่าจะมีทีเด็ดอะไรล้มรัฐบาล ได้

เว้นเสียแต่ว่าฝ่ายค้านจะมีหมัดเด็ดจริงๆ แต่ถ้าถึงเวลานั้นไม่มีอะไรใหม่ ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาของเก่ามาเล่าใหม่

ไม่เพียงเท่านี้ ยังจะสามารถใช้ประโยชน์ผ่านการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลในส่วน อื่นๆ เพื่อแก้ข้อกล่าวหาความด้อยประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในระยะ นี้ด้วย

เท่ากับรอบนี้รัฐบาลมีแต่ได้กับได้ แถมช่วยให้ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” มีความมั่นคงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป จนกว่าจะแพ้ภัยตัวเองเหมือนในอดีต


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สว. ชิงเกม เปิดซักฟอก ต่อลมหายใจ รัฐบาล

view

*

view