http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

จุดเริ่มต้น เทียนชัยถวายพระพร

จาก โพสต์ทูเดย์

จุดเริ่มต้น"เทียนชัยถวายพระพร"

เปิดบันทึกการจุดเทียนชัยถวายพระพรครั้งแรกจากบันทึกในหนังสือ “ความประทับใจ ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

วันที่ 5 ธ.ค. 2555 นอกจากพสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม แล้ว

ในช่วงเย็น ชาวไทยทั้งประเทศจะมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำ

น่าสนใจว่า การจุดเทียนชัยถวายพระพรนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่

ร.ต.ประเสริฐ บัวงาม อดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตที่ 1 หุบกะพง ได้บันทึกไว้ในหนังสือ “ความประทับใจ ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ว่า

“การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2520 ข้าพเจ้า (ร.ต.ประเสริฐ บัวงาม) ได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศ และประชาชนแต่งกายสุภาพ สวยงาม มาในงานพิธี ตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ โดยกล่าวว่า

‘วันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทย พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่ง มีความสุขถ้วนหน้า จึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไปทั่วกาลนาน เทอญ’

เมื่อ อส. (อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน) ในหุบกะพงได้รับฟังดังนั้น ก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดทำพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืน ด้วย เนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วย แต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้า จึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์สาธิตที่ 1 หุบกะพง ให้ไปเป็นประธานในงานด้วย โดยให้กล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังที่ได้กล่าวมา

เมื่อข้าพเจ้าได้รับคำเชิญแล้ว ก็มาคิดได้ว่า สถานที่จัดงานที่หน่วย อส.นั้น เวลากลางคืนก็มืดนัก เพราะไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง จึงได้สั่งให้ อส.ทุกคน ลูกเสือชาวบ้าน รวมทั้งประชาชนทั้งหลายที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่ม โดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดแสงสว่างไสวขึ้นด้วย

ครั้นได้เวลา 20.00 น. ข้าพเจ้าก็ได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกัน และก็สั่งให้รวมพล เมื่อพร้อมกันแล้ว จึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ และพากันเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระบรมฉายาลักษณ์ 3 รอบ

ส่วน อส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนชัยถวายพระพรเข้าสู่สำนัก พระราชวัง ณ พระราชวังไกลกังวล เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะๆ จวบจนจบพิธี นับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนและเริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพร เกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่ 1 หุบกะพง

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521 ทางราชการจึงได้มีการประกาศจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรอย่างเป็นทางการเป็น ครั้งแรกที่ท้องสนามหลวง แล้วก็ได้มีผู้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างและแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้”

สำหรับวันที่ 5 ธ.ค. 2555 นั้น พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรจะจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (กทม.) และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยพิธีจะเริ่มจากการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมตัวกันบริเวณมณฑลพิธีท้อง สนามหลวงตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. จากนั้นเวลา 18.00 น. วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทย พร้อมกับเริ่มพิธีอัญเชิญพานพุ่มสักการะเข้าประจำที่ จากนั้นผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถวายพานพุ่มสักการะ

เวลาประมาณ 19.19 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรม สาทิสลักษณ์

ระหว่างนั้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ รับมอบโคมเทียนจากเจ้าหน้าที่ ส่วนประชาชนที่อยู่ในมณฑลพิธีจะได้รับเทียนมงคลที่ปลุกเสกโดยพระเถรานุเถระ ชั้นผู้ใหญ่ และทุกคนจุดเทียนพร้อมกัน เสร็จแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา 2 จบ ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชน ทั้งในบริเวณมณฑลพิธีและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จบแล้วจะได้เริ่มการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และเริ่มการแสดงมหรสพต่างๆ ตลอดทั้งคืน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : จุดเริ่มต้น เทียนชัยถวายพระพร

view

*

view