http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

แกะรอย จารุพรรณ ลูกสาวรัฐมนตรี ชัจจ์ เจ้าของธุรกิจ ไม่มีในบัญชีฯป.ป.ช.

แกะรอย“จารุพรรณ”ลูกสาวรัฐมนตรี“ชัจจ์”เจ้าของธุรกิจ ไม่มีในบัญชีฯป.ป.ช.

จาก สำนักข่าวอิศรานิวส์

แกะรอยทรัพย์สิน“จารุพรรณ กุลดิลก”บุตรสาวรัฐมนตรี“ชัจจ์”พบถือหุ้นธุรกิจร่วมเครือญาติ ไม่พบในบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.

 

          น.ส.จารุ พรรณ กุลดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย บุตรสาวคนโต พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มิได้แจ้งการถือครองหุ้นธุรกิจต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.)

         สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า น.ส.จารุพรรณและน้องสาว 3 คนคือ นางชลิกา ไทยเหนือ  (นามสกุลเดิม กุลดิลก) น.ส.โฉมชฎา กุลดิลก  และ น.ส.โสมไสว กุลดิลก ร่วมกันเป็นเจ้าของบริษัท  อะ บอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550  ทุน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ขายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 584/18 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

         ใน ช่วงก่อตั้งจนถึงวันที่  30  เมษายน 2555  มีผู้ถือหุ้น 7 คน คือ   น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก  5,000 หุ้น(25%) นางชลิกา ไทยเหนือ  4,999 หุ้น  น.ส.โฉมชฎา กุลดิลก   4,998 หุ้น  น.ส.โสมไสว กุลดิลก  5,000 หุ้น  จากทั้งหมด 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

         ทั้ง นี้ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสั้น  น.ส.ชลิกา ไทยเหนือ กรรมการผู้มีอำนาจ นำส่งบัญชีรายชื่อรายชื่อผู้ถือหุ้น รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2554  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555  

         อย่าง ไรก็ตาม ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของน.ส.จารุพรรณ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 มิได้ระบุว่ามี “เงินลงทุน”แต่อย่างใด

         น.ส.จารุพรรณ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน  199,251,271.99 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก  2 บัญชีรวม 1,251,271.99 บาท ที่ดิน ที่ดิน 4 แปลง เนื้อที่  12-3-95 ไร่  มูลค่า 154 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  บ้าน 2 หลัง  40 ล้านบาท  ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน มูลค่า  4 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

        ที่ดิน 4 แปลง ได้แก่ 

         น.ส. 4 จ. เลขที่ 6487 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ได้มาวันที่ 17/9/2542  เนื้อที่ 5-1-6 ไร่ มูลค่า 20 ล้านบาท

         น.ส. 4 จ เลขที่ 6486 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ได้มาวันที่ 17/9/2542  เนื้อที่ 2-1-30 ไร่ มูลค่า 10 ล้านบาท 

         น.ส. 4 ง. เลขที่ 171121 บางกะปิ กรุงเทพฯ ได้มาวันที่ 2/11/2544  เนื้อที่  3-0-59 ไร่ มูลค่า 100 ลานบาท

         น.ส. 4 จ เลขที่  9238   อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ได้มาวันที่ 13/3/2549  เนื้อที่ 1-3-00 ไร่ มูลค่า 24 ล้านบาท

        ใน บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน น.ส.จารุพรรณระบุว่าเคยเป็นเจ้าของ บริษัท  อะ บอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด   และห้างหุ้นส่วนจำกัดสีเสียง (ที่ปรึกษาทั่วไป ทุน 200,000 บาท)  เลขที่ 1 /19 หมู่ 1  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และมีรายได้จาก บริษัท  อะ บอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด ปีละ 60,000 บาท

         ข้อมูล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท  อะ บอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด  แจ้งว่าปี 2554 มีรายได้ 538,093 บาท  กำไรสุทธิ  82,135 บาท  ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดสีเสียงมิได้ประกอบธุรกิจ  ปี 2554  มีผู้เป็นหุ้นส่วน 3 คนคือ 100,000 บาท นางสาวโสมไสว กุลดิลก 50,000 บาท และ นางชลิกา ไทยเหนือ  50,000 บาท 

         สำหรับ นางชลิกา ไทยเหนือ เคยเป็นเจ้าของธุรกิจเคยเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างน้อย 1 แห่ง แต่เลิกกิจการไปแล้ว 

       ขณะที่ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 195,478,927.61 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 174,311,731.53 บาท

 


เปิดใบหุ้น“จารุพรรณ”ลูกสาวรมต.ชัจจ์ ปมไม่โชว์ในบัญชีฯป.ป.ช.

จาก สำนักข่าวอิศรานิวส์

เปิดเอกสารใบหุ้น“จารุพรรณ กุลดิลก”ลูกสาวรมต.ชัจจ์ กรณีไม่มีในบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช. ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.เพื่อไทย 
 

 

 

         กรณี น.ส.จารพรรณ กุลดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย   บุตรสาวคนโตของ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีชื่อถือหุ้นบริษัท อะบอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด จำนวน 5,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แต่ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 2 สิงหาคม 2554  

        ขณะ ที่ น.ส.จารุพรรณ ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าได้โอนหุ้นที่ถือไว้ทั้งหมดไปให้แก่น้องๆ ก่อนจะลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในสังกัด เพื่อไทย ตั้งแต่ปี 2554  ข้อมูลของ บริษัท อะบ็อกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด น่าจะยังไม่อัพเดต  และจะปรึกษากับทางทนายความส่วนตัวเพื่อหาทางส่งหนังสือไปแจ้งกับทางกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพื่อให้แก้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อะบอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด โดยให้ลบชื่อออกไป

        สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท อะบอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด ที่นางชลิกา ไทยเหนือ กรรมการผู้มีอำนาจ  (น้องสาว น.ส.จารุพรรณ)  ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 มาเสนอดังนี้ 

        บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ระบุผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 /2555  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555  ทุนจดทะเบียน 2,000,000  บาท  แบ่งออกเป็น 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีผู้ถือหุ้น 7 คน  

        ลำดับที่ 1. น.ส.ธัญธร นาคเกษม  จำนวน 1 หุ้น เลขหมายของหุ้น 1 

        ลำดับที่ 2. น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก จำนวน 5,000 หุ้น  เลขหมายของหุ้น 4001-8000 และ 2-1001 

        ลำดับที่ 3. นางชลิกา ไทยเหนือ  จำนวน  4,999 หุ้น  เลขหมายของหุ้น  8001-11999 และ 1002-2001

        ลำดับที่ 4. น.ส.โสมไสว กุลดิลก  จำนวน  5,000 หุ้น เลขหมายของหุ้น 15999-19998 และ 3001-4000  

        ลำดับที่ 5 นายวรพล ไทยเหนือ จำนวน 1 หุ้น เลขหมายของหุ้น 19999 

        ลำดับที่  6. น.ส.มนชนก จำรูญโรจน์ จำนวน 1 หุ้น เลขหมายของหุ้น 20000

        ลำดับที่ 7. น.ส.โฉมชฎา กุลดิลก  จำนวน  4,998 หุ้น เลขหมายของหุ้น 12000-15998 และ 2002-3000

         ลงชื่อ นางชลิกา ไทยเหนือ กรรมการ 

        ทั้งนี้ นางชลิกา ไทยเหนือ  (นามสกุลเดิม กุลดิลก) น.ส.โฉมชฎา กุลดิลก  และ น.ส.โสมไสว กุลดิลก  เป็น น้องสาวของ น.ส.จารุพรรณ   

        สำหรับ บริษัท  อะ บอกซ์ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550  ทุน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ขายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 584/18 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แกะรอย จารุพรรณ ลูกสาวรัฐมนตรี ชัจจ์ เจ้าของธุรกิจ บัญชีฯป.ป.ช.

view

*

view