http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดขุมธุรกิจ เสธ.อ้าย ทหารพรึบโยง พล.อ.วัธนชัย-ชาติซ้าย ทุนสนามม้า

เปิดขุมธุรกิจ“เสธ.อ้าย”ทหารพรึบโยง“พล.อ.วัธนชัย-ชาติซ้าย”ทุนสนามม้า

จาก สำนักข่าวอิศรานิวส์

เปิดเครือข่ายธุรกิจพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หัวหอกองค์กรพิทักษ์สยาม“ทหาร”พรึบ โยง“วัธนชัย-ชาติซ้าย”ทุน บ.คอมพิวเตอร์-กก.สนามม้า?

 

 

         นอก จากเป็นแกนนำกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามซึ่งกำลังมีบทบาททางการเมืองในขณะนี้ อีกด้านหนึ่งพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์  ถือหุ้นธุรกิจอย่างน้อย 2 บริษัท 

         1.บริษัทบางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด  และ 2.บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทั้งสองแห่งมีนักธุรกิจขายเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมถือหุ้นและเป็นกรรมการ  

         สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท  บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด  จด ทะเบียนวันที่ 20 กันยายน 2514  ทุนปัจจุบัน 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  ที่ตั้งเลขที่ 183 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   ณ วันที่   30 เมษายน 2555  พ.อ.ถวิล จันทรักษ์  81,819  หุ้น (27.27%) พล.อ.บุญเลิศ  54,546 หุ้น ( 18.18%) นายอภัย ระติสุนท ร  54,545  หุ้น  (18.18%) พ.อ.ดิลก ธนภัทร   50,699  หุ้น  (16.89%)   พล.อ.จำลอง บุญกระพือ  31,119  หุ้น (10.37%)  และ นายสมชาติ เจริญวัชวิทย์  27,272  หุ้น (9.09%)   พ.อ.ถวิล จันทรักษ์ พล.อ. บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์  พ.อ.ดิลก ธนภัทร  นายอภัย ระติสุนทร พล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์  (อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์)   นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ (ชาติซ้าย) และ พล.อ.จำลอง บุญกระพือ   เป็นกรรมการ

         บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   จด ทะเบียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2531   ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ขายและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่  183/42 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553  บริษัท  บางกอก ดาต้าเซนเตอร์ จำกัด  ถือหุ้น 52,572  หุ้น (52.57%) พล.อ.บุญเลิศ  18,442 หุ้น (18.44%)  พันเอกดิลก ธนภัทร11,001  หุ้น (11.00%)   นายอภัย ระติสุนทร10,586 หุ้น (10.58%)  พ.อ.ถวิล จันทรักษ์ 7,000  หุ้น (7%) นายชวลิต วงษ์ช่างหล่อ 399  หุ้น  (0.39%)   พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์    พ.อ.ดิลก ธนภัทร นายอภัย ระติสุนทร พ.อ.ถวิล จันทรักษ์ และ นายชวลิต วงษ์ช่างหล่อ เป็นกรรมการ    

         ทั้งนี้ ปี 2554 บริษัท บางกอก ดาต้าเซนเตอร์ จำกัด แจ้งรายได้  73,560,087  บาท  กำไรสุทธิ 4,597,307 บาท  สินทรัพย์  28,881,142  บาท   หนี้สิน 44,007,604  บาท  ขณะที่ บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    ปี 2555  รายได้ 6,349,610  บาท  ขาดทุนสุทธิ   1,359,569  บาท สินทรัพย์ 4,337,291  บาท  หนี้สิน 1,612,594  บาท

         รวมสินทรัพย์ 2 บริษัท 33,218,433 บาท หนี้สิน 45,620,198 บาท

         นอกจากนี้ พล.อ.บุญเลิศ ยังเป็นกรรมการ บริษัท รวมพลังงานสากล จำกัด จำหน่ายถ่านหินและผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน  จดทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ทุนปัจจุบัน 30 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 286 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่  30 เมษายน 2555  บริษัท ชายน์นิ่ง รูท (ประเทศไทย) จำกัด (นายอำนาจ  ตันกุริมาน ถือหุ้นใหญ่ )  100,000 หุ้น  33.3333%  นายยุทธ นานา  30,000 หุ้น (10%) นายศิวะนันท์ ณ นคร30,000 หุ้น (10%)  นายสมศักดิ์ ศิริจันทโรภาส  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นายจำนงค์ พุทธิมา  นายสมศักดิ์ ศิริจันทโรภาส นายศิวะนันท์ ณ นคร นายยุทธ นานา  ร่วมเป็นกรรมการ  ผลประกอบการปี 2553 รายได้  9,483,786 บาท กำไรสุทธิ  779,260  บาท     

          สำหรับ นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์  เคยเป็นเจ้าของ บริษัท เจริญวัชรวิทย์ ฮิลล์ จำกัด  บริษัท องค์การมวยไทยอาชีพนานาชาติ จำกัด บริษัท เอส.ซี.วัชรวิทย์ จำกัด  ปัจจุบันเป็นเจ้าของ บริษัท ส.วัชระวิทย์ จำกัด ธุรกิจท่องเที่ยว 

          ส่วนพล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ นอกจากเป็นกรรมการ บริษัท บางกอกดาต้าฯ ยังเป็นกรรมการ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้น 7.39% น.ส. อังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ 4.36%

          จาก การตรวจสอบพบว่า บริษัท บางกอกดาต้า เซนเตอร์ จำกัด เป็นคู่ค้าขายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2543-2550 ทั้งสิ้น   22   ครั้ง รวม 316,828,825.37  บาท

          น่าสงเกตว่า นับจากปี 2551 เป็นต้นมา บริษัท บางกอกดาต้า เซนเตอร์ จำกัด มิได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด

           ทั้งนี้กรรมการบริษัท บางกอกดาต้าฯ บางคนเกี่ยวพันกับกรรมการราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)  ขณะที่ นายอภัย ระติสุนทร เคยมีชื่อเกี่ยวพันกับคดีเงินกู้ 45 ล้านของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกฯ 

 

 

 


บุกพิสูจน์“บางกอก ดาต้า”ฐานทุน“เสธ.อ้าย”รับจองเสื้อ“รวมพลคนทนไม่ได้”

จาก สำนักข่าวอิศรานิวส์

บุก พิสูจน์บ.บางกอก ดาต้าในสนามม้านางเลิ้ง ฐานธุรกิจ“เสธ.อ้าย” จนท.บอกเตรียมปิดกิจการ พบป้ายรับสั่งจองเสื้อ“รวมพลคนทนไม่ได้”สื่ออ้าง“ทอม เครือโสภณ”คนสนิท“สมศักดิ์ เทพสุทิน”รั้งประธาน
  

 

 

            กรณีสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์  (เสธ.อ้าย)  มิได้แกนนำกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามเพียงอย่างเดียว หากแต่เถือหุ้นและเป็นกรรมการ บริษัท  บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด  ผู้ประกอบการขายเครื่องคอมพิวเตอร์  (เป็นคู่ค้าหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2543-2550 ทั้งสิ้น 22  ครั้ง รวม 316,828,825.37  บาท)      

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา(www.isranews.org)  เดินทางไปยัง บริษัท  บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด  ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ เลขที่ 183 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เพื่อตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจ พบว่า บริษัทบางกอกฯ ตั้งอยู่ใน ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิง)       

          ทั้งนี้ สภาพบริษัทฯ เป็นออฟฟิศขนาดเล็กอยู่ใกล้กับห้องอาหารราชตฤณมัย ด้านหน้าเป็นกระจกสีดำ มีสติ๊กเกอร์สีแดงติดไว้ ระบุชื่อ สันติราษฎร์สาส์น (SANTIRAT MAGAZINE) และ สติ๊กเกอร์สี ฟ้า ระบุ บริษัทในเครือบางกอกดาต้า (BAMGKOK DATA GROUP) ด้านข้างประตูออฟฟิศมีป้ายติดไว้ ระบุข้อความว่า“รับสั่งจองเสื้อ รวมพลคนทนไม่ได้”(องค์การพิทักษ์สยาม และภาคีเครือข่ายจัดงานนัดรวมพล คนทนไม่ไหว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555  ที่สนามม้านางเลิ้ง )

 

      

        

          จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทรายหนึ่ง ได้รับแจ้งว่า  “ถ้าจะมาหาใครต้องนัดไว้ล่วงหน้า ส่วนเรื่องทางการเมืองไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ในบริษัท บางกอกฯ เท่านั้น”       

          เมื่อถามว่า ในเร็วๆ นี้จะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางเมือง บริษัทฯ กังวลเรื่องผลกระทบด้านธุรกิจที่จะตามมาหรือไม่ เนื่องจาก เสธ.อ้าย ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  เจ้าหน้าที่ระบุว่า  ไม่ ส่งผลหรอก เพราะตอนนี้ บางกอกดาต้า ไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อน ที่ยังมีประมูลขายคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ขายพวกตัวเครื่อง มันก็จะไม่มีผลกระทบอะไร ตอนนี้เราทำซอฟต์แวร์อย่างเดียว ทำซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าเฉพาะราย ที่เราไม่ประมูลอีกแล้ว เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน และเราไม่ได้รับว่าจ้างมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว”       

          เมื่อ ถามว่าห่วงถึงเรื่องภาพลักษณ์ที่จะตามมาหรือไม่  เจ้าหน้าที่ระบุว่า  “ไม่ห่วง เพราะมันไม่มีภาพอะไรแล้ว (หัวเราะ) คือเราจะปิดกิจการนะเรื่องของเรื่อง เพราะเราไม่รับลูกค้าเพิ่ม เราไม่ขายอะไรใหม่แล้ว เราก็ดูแลลูกค้าเก่าเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีผลอะไร”     

          เมื่อถามว่า จะขอพบผู้บริหารได้หรือไม่  เจ้าหน้าที่ระบุว่า  “อันนี้ก็ไม่รู้จะไปสัมภาษณ์ใคร ท่านไม่ให้สัมภาษณ์หรอก ปกติท่านก็ไม่ค่อยได้มา มาแค่ประชุมไม่ได้มานั่งประจำ ”       

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นายทอม เครือโสภณ ซึ่งระบุว่ามีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก ดาต้าเซ็นเตอร์  ให้สัมภาษณ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ ว่า  ได้ลงทุนทำธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ใจกลางเมือง เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เคิร์ซ (kirz.com) กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งแต่เดิมพื้นที่นี้จัดไว้สำหรับเป็นที่เก็บของ และเปิดให้เช่าใช้ได้ ซึ่งรูปแบบการเช่าพื้นที่จะเป็นรูปแบบการต่อสัญญาแบบอัตโนมัติทุกๆ 3 ปี โดยใช้วงเงินลงทุนทั้งหมดสำหรับธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ประมาณ 200 ล้านบาท  

          http://www.manager.co.th/cyberBiz/viewNews.aspx?newsid=9550000038626    

          ทั้งนี้  ASTVผู้จัดการออนไลน์  ยังเคยนำเสนอปูมหลังของ นายทอม โดยระบุว่า  นายทอม เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจมานาน ในฐานะดีลเมกเกอร์ที่เก่งกาจคนหนึ่ง และเคยเข้าไปบริหารบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัท เช่น ประธานบริษัท ซินเนอร์ไจซ์ จำกัด, ผู้จัดการประเทศไทย บริษัท ซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์เทล เน็ทเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด, รองประธานบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์บางรายการด้วย  เป็นอดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด             

          ในทางการเมือง นายทอม เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงปลายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อเขาเป็นผู้ออกมาปกป้องครอบครัวชินวัตร ในการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น ให้กับกลุ่มเทมาเส็ก เมื่อต้นปี 2549 โดยได้ไปออกรายการ “ถึงลูกถึงคน” ตอบโต้กับฝ่ายต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณอย่างหัวชนฝา นอกจากนี้ เขายังทำหน้าที่ประสานงานให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาครั้งสุดท้ายก่อนถูกยึดอำนาจ      ในคืนวันที่ 19 ก.ย.2549  (ปฏิวัติ) นั้น นายทอม ยังอยู่กับคณะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ในนครนิวยอร์ก และได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศในฐานะสมาชิกพรรคไทยรักไทย และที่ปรึกษาอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรี ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ยังไม่ยอมแพ้ และยังไม่ได้ลงจากอำนาจ พร้อมกับบอกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง และต้องการที่รักษารัฐธรรมนูญของประเทศ      

          ภายหลังควันรัฐประหารจางลง และมีแนวโน้มว่า พรรคไทยรักไทย จะถูกยุบ กลุ่มก้อนต่างๆ ทยอยลาออกมา นายทอม ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน หัวหน้ากลุ่มวังน้ำยม ที่ลาออกจากพรรค และตั้งกลุ่มมัชฌิมา ขึ้นมาเตรียมตัวรอเลือกตั้งครั้งใหม่     

          ทั้งนี้ นายทอม เพิ่งรู้จักกับ นายสมศักดิ์ ตอนจัดประกวดนางงามจักรวาลในไทยปี 2548 ขณะที่นายสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้ลงมาช่วยให้การประกวดนางงามจักรวาลที่กำลังประสบปัญหา ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ซึ่งหลังจาก นายสมศักดิ์ ลาออกมาตั้งกลุ่มมัชฌิมา จึงได้เชิญนายทอมมาร่วมกลุ่ม โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้วย    

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000032969

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ติดต่อไปยังบริษัท  บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด  อีกครั้ง ถึงสถานะของนายทอม เครือโสภณ เจ้าหน้าที่ ระบุว่า “ ไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้”


2 บริษัทฐานทุน“เสธ.อ้าย”กับพวก โยกย้ายหุ้นอุตลุด 11 ตลบ

จาก สำนักข่าวอิศรานิวส์

แกะรอย 2 บริษัทฐานทุน พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กับพวกลุ่มทหาร  โยกหุ้นอุตลุด 11 ครั้ง พบ“เสธ.หนั่น”โอนพรวดก่อนเป็น   รองนายกฯรัฐบาลสมัคร

 

        บริษัท บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด   และ บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรกิจขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ มีที่ตั้งอยู่ในสนามม้านางเลิ้ง ซึ่งมีพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กับกลุ่มนายทหารเป็นเจ้าของได้โอนหุ้นไปมาหลายครั้งในช่วงสิบปี 

        สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน บริษัท บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด  ได้โอนหุ้นไปมาระหว่างผู้ถือหุ้นอย่าง น้อย 7  ครั้ง 

       เริ่มจาก วันที่ 30 เม.ย.2544 มีผู้ถือหุ้น 10 คน ประกอบด้วย

       1.นายจำลอง รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 27,750 หุ้น  2.พ.อ.ถวิล จันทรักษ์ 27,750 หุ้น 3.พ.อ.อาคม ใสสะอาด 33,654 หุ้น 4.พ.อ.ดิลก ธนภัทร 30,000 หุ้น  5.พ.ต.อ.สำเริง จุลกะ 27,750 หุ้น 6.นายชัยวัฒน์ พานิชเกษม 27,750 หุ้น 7.พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ 27,750 หุ้น 8.นายอภัย ระติสุนทร 18,750 หุ้น  9.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ 3,846 หุ้น 10.พ.อ.อนุวงศ์ อมาตยกุล 75,000 หุ้น  รวม 100,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท 

       30 เมษายน 2549 มีผู้ถือหุ้น 11 คน  นายจำลอง พ.อ.ถวิล พ.อ.อาคม พ.อ.ดิลก พ.ต.อ.สำเริง นายชัยวัฒน์  พล.อ.บุญเลิศ และพ.อ.อนุวงศ์ ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้น  พล.ต.สนั่น และนายอภัย ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น ขณะที่นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ เข้ามาถือหุ้นเป็นครั้งแรก  27,272 หุ้น (ดูตาราง) 

       23 มิถุนายน 2549  เหลือผู้ถือหุ้น 9 คน นายชัยวัฒน์ พานิชเกษม จากถือครอง 27,273 หุ้น และ  พ.อ.อนุวงศ์ อมาตยกุล 27,272 หุ้น ได้ถอนหุ้นออก

       24 ธันวาคม 2550  เหลือผู้ถือหุ้น 8 คน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ได้โอน 3,846 หุ้น  ให้ พ.อ.ดิลก ธนภัทร ทำให้พ.อ.ดิลกเพิ่มสัดส่วนเป็น 54,545 หุ้น 

       28 สิงหาคม 2551   เหลือผู้ถือหุ้น 7 คน พ.ต.อ.สำเริง จุลกะ  โอน  27,273 หุ้น ให้ พล.อ.บุญเลิศแก้วประสิทธิ์ ทำให้ พล.อ.บุญเลิศถือครองสัดส่วนเพิ่มเป็น  54,546 หุ้น

       12 ธันวาคม 2551  เหลือผู้ถือหุ้น 6 คน  พ.อ.อาคม ใสสะอาด  ถอนตัวออกไปและได้หุ้นที่ถือครอง 54,546 หุ้น ให้พ.อ.ถวิล จันทรักษ์

       30 เมษายน 2553 เหลือผู้ถือหุ้น 5 คน  นายจำลอง รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ จากที่ถือหุ้น 27,273 หุ้นโอนให้พ.อ. ดิลก ธนภัทร  และ พล.อ.บุญเลิศ คนละ 13,637 หุ้น

       21 มิถุนายน 2553  ผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 6 คน คนที่เข้ามาใหม่คือ พล.อ.จำลอง บุญกระพือ 31,119 หุ้น จากการตรวจสอบพบว่า ได้รับการโอนจาก  พ.อ.ดิลก ธนภัทร  จำนวน 17,482  หุ้น  และ พล.อ.บุญเลิศ  จำนวน  13,637 หุ้น  กระทั่งปัจจุบัน

       ขณะที่ บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นับตั้งแต่ปี 2544 จนถึง สิงหาคม  2555 มีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 4 ครั้ง (ดูตาราง)

       จากเดิมวันที่ 10  สิงหาคม  2544  มีผู้ถือหุ้น 13 คน  ได้แก่ นายประสิทธิ์ เตียสมุทร 394 หุ้น  พ.อ.ถวิล จันทรักษ์ 7,000 หุ้น  นายชัยวัฒน์ พานิชเกษม 6,000 หุ้น นายอภัย ระติสุนทร  7,000 หุ้น  พ.อ.อนุวงษ์ อมาตยกุล 25,587 หุ้น  บริษัท บางกอกดาต้าเซนเตอร์ จำกัด  35,898 หุ้น   พ.อ.อาคม ใสสะอาด 7,000 หุ้น  บริษัท บี.เอส.เอส.ซี จำกัด 11,110 หุ้น  ที่เหลือ 5 คน ๆละ 1 หุ้น 

       1 กรกฎาคม 2549   เหลือผู้ถือหุ้น7 คน  พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ และ พ.อ.ดิลก ธนภัทร เข้ามาถือคนละ  11,000 หุ้น    บริษัท บางกอกดาต้าเซนเตอร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่  56,600 หุ้น

       12 ธันวาคม 2551  เหลือผู้ถือหุ้น 6 คน พ.อ.อาคม ใสสะอาด ถอนหุ้นออกไป
 25 ธันวาคม 2551 พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ได้เพิ่มสัดส่วนจาก 11,000 หุ้น เป็น  24,000 หุ้น  (เพิ่มขึ้น 13,000 หุ้น)  

       15 มิถุนายน 2553  พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ลดสัดส่วนถือครอง 18,442 หุ้น ขณะที่ บริษัท บางกอกดาต้า เซนเตอร์ จำกัด ได้เพิ่มสัดส่วนจาก 47,014 หุ้น เป็น 52,572 หุ้น กระทั่งไม่เปลี่ยนจึงปัจจุบัน

       รวมทั้งสองบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย  11 ครั้ง

       น่าสังเกตว่า การโอนหุ้นของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2550  ก่อนเป็นรองนายกฯสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดขุมธุรกิจ เสธ.อ้าย ทหารพรึบโยง พล.อ.วัธนชัย ชาติซ้าย ทุนสนามม้า

view

*

view