http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

อึ้ง! มอส.มีเจ้าหนี้เกือบ 500 ราย ค่ากว่า 7.7 หมื่นล้านบาท

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      ตั้งอนุ กก.คัดกรองผลการเรียนนักศึกษา ก่อนให้ สกอ.อนุมัติทรานสคริปต์ พร้อมเห็นชอบคืนเงิน นศ.ที่จ่ายเงินค่าเรียนเกิน รวมถึง ป.โท ที่ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข และมีหลักฐานยืนยันการจ่ายมาโชว์ พร้อมเผยมีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าหนี้ มอส.494 ราย มูลค่าหนี้กว่า 7.7 หมื่นล้านบาท มอบฝ่าย กม.ไปตรวจสอบและใช้หนี้ต่อไป
       
       รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ผู้ชำระบัญชีและกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการควบคุม มอส.ที่มี นายสมนึก พิมลเสถียร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธาน ว่า ที่ ประชุมได้พิจารณากรณีข้อจำกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการออกใบรับรองผลการศึกษา หรือ ทรานสคริปต์ ให้แก่นักศึกษา ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยหมดหน้าที่ เพราะผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯไปแล้วนั้น เนื่องจากข้อมูลผลการศึกษาที่ได้รับจาก มอส.ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ จึงอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารผลการ เรียนของนักศึกษา มอส.โดยมอบหมาย รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการควบคุมฯ เป็นประธาน พร้อมกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบนาน 45 วัน สำหรับนักศึกษาจำนวน 1,503 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสภามหาวิทยาลัยก่อนมีการเพิกถอนมหาวิทยาลัย และให้เวลา 180 วัน ในการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อให้จบการศึกษาภายหลัง จากมีการเพิกถอนมหาวิทยาลัย

       นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมเห็นชอบตามที่ผู้ชำระบัญชีเสนอให้สำนักงานชำระบัญชี คืนเงินนักศึกษาที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนเกิน รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สอบประมวลความรู้แล้วแต่ยังไม่ได้สอบการค้นคว้าอิสระ ในอัตรา 14,000-16,400 บาทต่อราย ตามแต่สาขาวิชา ส่วนกรณีผู้ที่ยังไม่สอบประมวลความรู้จะขอคืนได้เพิ่มเติมอีก 5,000 บาทต่อราย โดยมีข้อแม้ว่านักศึกษาที่จะได้รับเงินคืนจะต้องมีหลักฐานว่าจ่ายเงินให้แก่ มหาวิทยาลัยครบแล้วเท่านั้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการขอเงินคืนได้ทางเว็บไซต์ www.esu55.com
       
       “ทั้งนี้ ผมได้รายงานที่ประชุมถึงความคืบหน้าการจัดการบัญชีหนี้สินของมหาวิทยาลัย โดยล่าสุดมียอดผู้แจ้งเป็นเจ้าหนี้มหาวิทยาลัย จำนวน 494 ราย รวมมูลค่าหนี้ 77,111,490 บาท ผมมอบหมายฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนจะพิจารณาจ่ายหนี้สินต่อไป” รศ.ดร.สุมนต์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ชำระบัญชีเสนอขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาที่รายชื่อตกหล่น จำนวน 34 ราย โดยนักศึกษาได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ก่อนมีการเพิกถอนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2555 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าให้รอความเห็นทางกฎหมายจากคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีอำนาจหน้าที่ของ สกอ.ในการอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษา มอส.ก่อน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : มอส. เจ้าหนี้ 500 ราย หมื่นล้านบาท

view

*

view