http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,349,299
เปิดเพจ24,154,766

กองทุนรวมหุ้นปันผล VS ไม่ปันผลลงทุนอะไรดี

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       Design your life By Mutualfund
       โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
       www.aimc.or.th
       โทรศัพท์ 0-2264-0900
       
       โดยทั่วไปนั้น ผู้ลงทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างกันได้ดังนี้ คือ
       
       1. ลงทุนเพื่อเพิ่มค่าของเงินลงทุน หมายความว่า ต้องการให้หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ตนเองลงทุน หรือมีอยู่นั้นเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาที่ลงทุน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนคาดหวังให้หุ้นที่ตัวเองซื้อนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีกำไร จากส่วนต่างของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง หรือเปรียบเทียบกับการซื้อที่ดิน ผู้ซื้อก็คาดหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปที่ดินที่ตนเองซื้อมาจะมีราคาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
       
       2. ลงทุนเพื่อให้มีรายได้ประจำ หมายความว่า ในระยะเวลาที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ ก็ตาม ต้องการให้มีกระแสเงินสดรับเข้ามาแน่นอนเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งรายได้ประจำนี้อาจจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยรับและเงินปันผล หรือรายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร เป็นต้น
       
       3. ลงทุนเพื่อปกป้องเงินทุน หรือต้องการรักษาอำนาจซื้อของตนไว้จากภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่า ต้องการให้เงินลงทุนของตนไม่เสื่อมค่า หรือมีมูลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
       
       4. ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนรวม หมายความว่า ผู้ลงทุนต้องการให้ระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนมีความเหมาะสม ไม่เน้นไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป โดยลงทุนผสมกันไประหว่างวัตถุประสงค์การลงทุนทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาข้างต้น
       
       เนื่องจากความต้องการของผู้ลงทุนที่แตกต่างกันนี้เอง บริษัทจัดการจึงได้จัดตั้งกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
       
       - ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการมีรายได้ประจำ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา ผู้ลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะนี้เหมาะต่อการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโย บายจ่ายเงินปันผล โดยผู้ลงทุนต้องศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากหนังสือชี้ชวน แล้วเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีเงื่อนไขหรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอด คล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตน เช่น บางกองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละครั้ง ปีละสองครั้ง ปีละไม่เกินสี่ครั้ง หรือจ่ายทุกครั้งที่กองทุนรวมมีกำไรได้ตามเงื่อนไข ก็เลือกได้ตามต้องการ
       
       ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม นั้นลดลงในจำนวนเท่าๆ กับมูลค่าที่มีการจ่ายเงินปันผล ฉะนั้น ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนั้นอาจจะได้รับผลตอบ แทนจากส่วนต่างของการลงทุน (capital gain) น้อยกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และเงินปันผลที่ผู้ลงทุนได้รับจากกองทุนรวม ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% หรือไม่ให้หักแล้วนำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนปลายปีก็ได้
       
       - ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการให้เงินต้นหรือเงินลงทุนของตนเองเพิ่มพูนงอกเงย โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินมาใช้จ่ายประจำในระหว่างทาง ผู้ลงทุนที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในลักษณะนี้เหมาะต่อการลงทุนในกองทุนรวม ที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนมากกว่ากองทุนรวมที่ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เพราะผู้จัดการกองทุนสามารถนำเงินไปลงทุนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่า
       
       สำหรับผู้ลงทุนที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินในระหว่างการลงทุนโดย ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าก็สามารถขายหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายได้ โดยถ้าผู้ลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนเปิด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เกือบทุกวันทำการที่บริษัท จัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น แต่หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนปิด ก็ต้องดูว่าบริษัทจัดการได้นำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดรองหรือแต่งตั้ง บริษัทใดทำหน้าที่เสนอซื้อเสนอขาย (Market Maker) หน่วยลงทุน แล้วจึงนำกองทุนนั้นไปเสนอขายในตลาดรองหรือบริษัทเสนอซื้อเสนอขายนั้นก็ได้ เช่นกัน
       
       ส่วนกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่าการที่บริษัทจัดการจัดตั้งกองทุนรวมโดยกำหนดให้มีนโยบายการจ่าย เงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล ก็เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความต่างกันนั่นเอง


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กองทุนรวมหุ้นปันผล ไม่ปันผล ลงทุนอะไรดี

view

*

view