http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เงินสด ๆ เมียชัจจ์ เหลือ 140 ล้าน-เงินฝากแบงก์ พงศ์เทพ 148.9 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

จัดอันดับรมต.ตุนเงินสด “ชัจจ์-เมีย”จาก 150 ล้านเหลือ 140 ล้าน 3 คนรวยเงินฝากเกิน 100 ล้าน 7 รายแจ้งไม่ถึงล้าน “เผดิมชัย”แค่ 3 หมื่น 

 

สำนักข่าวอิศรา(www.isranews.org) รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีชุด ปัจจุบันทั้ง 36 คน ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

พบว่าในส่วนของเงินสด(เฉพาะกรณีมีเงินสด เกินสองแสนบาท) และเงินฝาก ของคณะรัฐมนตรี 36 คน รวมของคู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ นั้น

ส่วนของเงินสด มีผู้ที่แจ้งถือครองมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก จำนวน 141,000,000 บาท ระบุว่าเป็นของตน 1,000,000 บาท และของคู่สมรส 140,000,000 บาท (ก่อนหน้าที่ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส.ครบ 1 ปี 24 สิงหาคม 2555 ภรรยามีเงินสด 150 ล้านบาท)

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน 18,961,180 บาท ระบุว่าเป็นของตน 13,961,180 บาท(เป็นเงินบาทจำนวน 5,000,000 บาท และเงินสดต่างประเทศจำนวน 8,961,180 บาท) และของคู่สมรส(ไม่ได้จดทะเบียน) 5,000,000 บาท

นายสันติ พร้อมพัฒน์ จำนวน 6,192,525 บาท ระบุว่าเป็นของตน 5,492,525 บาท และของคู่สมรส 700,000 บาท (ดูตาราง) ทั้งนี้มีรัฐมนตรีทั้งสิ้น 25 คน ไม่ได้แจ้งยอดเงินสดที่ถือครองดังกล่าว

ในส่วนของเงินฝาก ผู้ที่แจ้งถือครองมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา จำนวน 148,944,108 ระบุว่าเป็นของตน 54,342,537 บาท ของคู่สมรส 94,590,143 บาท และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,427 บาท

นายประดิษฐ สินธวณรงค์ จำนวน 127,477,096 บาท ระบุว่าเป็นของตน 107,423,802 บาท และของคู่สมรส 20,053,294 บาท

นาย ปลอดประสพ สุรัสวดี จำนวน 113,217,546 บาท ระบุว่าเป็นของตน 3,847,000 บาท ของคู่สมรส 52,761,773 บาท และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 56,608,733 บาท (ดูตาราง)

ที่น่าสนใจอาทิ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน 43,675,677 บาท ระบุว่าเป็นของตน38,156,53160 บาท ของคู่สมรส 5,458,969 บาท และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 60,547 บาท

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล จำนวน 43,296,414 บาท ระบุว่าเป็นของตน 4,566,033 บาท และของคู่สมรส 38,730,381 บาท

นายประชา ประสพดี จำนวน 33,142,616 บาท ระบุว่าเป็นของตน 5,989,750 บาท และของคู่สมรส 27,152,866 บาท

ทั้ง นี้มีรัฐมนตรีทั้งสิ้น 7 คน ที่แจ้งยอดเงินฝากไม่ถึง 1 ล้านบาท ได้แก่ พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต จำนวน 982,462 บาท นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ จำนวน 982,445 บาท นายวราเทพ รัตนากร จำนวน 889,889 บาท นายชลน่าน ศรีแก้ว จำนวน 642,529 บาท น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ จำนวน 638,885 บาท นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย จำนวน 382,797 บาท และนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 33,396 บาท


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เงินสด ๆ เมียชัจจ์  140 ล้าน เงินฝากแบงก์ พงศ์เทพ

view

*

view