http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดคำฟ้องซัด แอ๊ดบาว ปิดกั้นทางเดินสาธารณะ ไม่คำนึงศักดิ์ศรีมนุษย์

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดคำฟ้อง อดีต ผอ.ป.ป.ช.กล่าวหา“แอ๊ด คาราบาว”สร้างกำแพงปิดกั้นทางเดินชาวบ้าน นักเรียน ซัดไม่คำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 

กรณี นางสมัย โล่ห์ขุนพรหม นางสาวสุณิสา เมืองจันทร์ และนายซาเล็ม อุสตัส (อดีตผู้อำนวยการสำนักคดีและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการตป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ- ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง เป็นจำเลย ต่อศาลแพ่ง เมื่อ 4 ก.พ.2556 (คดีหมายเลขดำที่ 432/2556) เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการที่จำเลย คือนายยืนยง โอภากุล ได้ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นทางเข้าออก อันถือเป็นภารจำยอมที่เจ้าของที่ดินเดิมได้จัดแบ่งไว้ให้แก่โจทก์ และชาวบ้านเข้าออก จนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้โดยปกติ

 ประเด็น หนึ่งในการกล่าวหาคือ ไม่ได้ให้เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับ จำเลยและไม่เคยบอกกล่าวที่จะปิดทาง

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สรุป คำฟ้องคดีนี้ดังนี้

ข้อ 1.โจทก์ทั้งสอง ฟ้องและดำเนินคดีนี้โดยมอบอำนาจให้นายซาเล็ม อุสตัส โจทก์ที่ 3 เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทน

ข้อ ที่ 2.โจทก์ที่ 1,2 (นางสมัย โล่ห์ขุนพรหม นางสาวสุณิสา เมืองจันทร์) เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 204178 ตำบลหัวหมาก (หัวหมากใต้) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และโจทย์ที่ 3 คือนายซาเล็ม อุสตัส เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 204177 ตำบลหัวหมากใต้ อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดย โจทก์ทั้ง 3 ซื้อที่ดินทั้ง 2 แปลง ซึ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 44463 ตำบลหัวหมากใต้ อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร จากนายหร่น มูซอ ราวๆ ปี พ.ศ.2535 โดยนายหร่น มูซอ ได้ทำทางพิพาทขึ้นเพื่อเป็นทางเข้าออกของโจทย์ทั้ง 3 และชาวบ้านตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นภารจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร

ต่อ มานายหร่น มูซอ ถึงแก่กรรม ศาลจึงมีคำสั่งให้นายอาดำ มูซอ บุตรชาย เป็นผู้จัดการมรดกของนายหร่น และในปี พ.ศ.2550 นายอาดำ ได้ขายโฉนดที่ดินเลขที่ 44463 ตำบลหัวหมากใต้ อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่พิพาทในคดีให้แก่จำเลย (นายยืนยง โอภากุล) โดยนายยืนยง รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนที่เป็นทางพิพาทโดยทราบอยู่แล้วว่าเป็นทางภาร จำยอมหรือทางสาธารณประโยชน์ ที่โจทก์ทั้ง 3 และชาวบ้านที่พักอาศัยในบริเวณที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์เป็นทางเข้าออกเป็น เวลากว่า 10 ปี โดยจำเลยเอง ก็ได้ใช้ทางพิพาทดังกล่าวเข้าออกเช่นเดียวกับโจทก์ทั้ง 3 ก่อนที่จำเลย จะซื้อที่ดินพิพาทมา
ต่อมาเดือน มกราคม 2556 จำเลย ได้ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นทางภารจำยอมหรือทางสาธารณประโยชน์ดำกล่าว ทำให้โจทก์ทั้ง 3 และชาวบ้านที่พักอาศัยในบริเวณที่ดินจัดสรรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทางพิพาท ได้ตามปกติ

ข้อ 3 การกระทำดังกล่าวของจำเลยในการก่อกำแพงสูงปิดทางพิพาท เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม ทำให้โจทก์ทั้งสามและชาวบ้านที่พักอาศัยในบริเวณที่ดินจัดสรรไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทางพิพาทเป็นทางเข้าออกได้โดยปกติ

การ กระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้ให้เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียง กับจำเลย และไม่เคยบอกกล่าวว่าจะปิดทางพิพาทแก่โจทก์ทั้ง 3 และชาวบ้านแต่อย่างใด ทำให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหาย

โจทก์ทั้งสามไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับเอากับจำเลยได้ จึงต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง บังคับจำเลยต่อไป

คำขอท้ายคำฟ้อง

เพราะฉะนั้น ขอศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

1.ขอ ให้ศาลเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลย เฉพาะในส่วนที่เป็นทางพิพาทกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวตลอดแนวทางภารจำยอม ในที่ดินโฉนดเลขที่ 44463 ตำบลหัวหมากใต้ อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

2.ให้ที่ดินทางพิพาทตกเป็นภารจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสาม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

3.ให้ จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางอื่นใด พร้อมทั้งปรับสภาพทางพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสาม สามารถใช้ทางพิพาทได้ตามปกติโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์ทั้งสามเข้าดำเนินการแทนได้โดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายแก่โจทย์เป็น จำนวน 40,000 บาท

4.ให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมแทนโจทย์ในอัตราอย่างสูง
ขณะเดียวกันโจทก์ได้ยื่นคำร้องไต่สวนเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวเป็นการฉุกเฉิน ศาลมีคำพิพากษา
ระบุว่า

โจทก์ และชาวบ้านใกล้เคียงเป็นชาวมุสลิม มีความจำเป็นต้องใช้ทางภารจำยอมตามฟ้อง เพื่อเข้าออกไปทำศาสนกิจต่างๆ อยู่เป็นประจำ ประกอบกับชาวบ้านที่ต้องการใช้ทางเพื่อเดินทางเข้าออกไปทำงานและต้องนำลูก หลานจำนวนมากไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนศรีพฤฒา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินแปลงดังกล่าว

โจทก์ จึงขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ไต่สวนเพื่อคุ้มครองโจทก์ทั้งสี่เป็นการฉุก เฉิน และมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยทำการก่อสร้างกำแพงปิดกั้นทางเข้าออก และอนุญาตให้โจทก์ทุบทำลายกำแพงปิดกั้น โดยของให้จำเลยเปิดทางเป็นระยะกว้างประมาณ 4 เมตร และมีความยาวตลอดแนวทางภารจำยอมและห้ามจำเลยเข้าทำการปิดกั้นทางออกตลอดแนว ภารจำยอม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษาด้วย

ทั้งนี้ศาลได้ไต่สวนฝ่ายโจทก์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และได้นัดไต่สวนจำเลยในวันที่ 18 มีนาคมนี้

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ 

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดคำฟ้อง แอ๊ดบาว ปิดกั้น ทางเดินสาธารณะ ไม่คำนึง ศักดิ์ศรีมนุษย์

view

*

view