http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดเบื้องหลังตั้ง ชัจจ์ นั่งเก้าอี้ ปธ.ที่ปรึกษา 14 วันฟันโบนัส 1 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดรายงานประชุมบริษัท เวิลด์แก๊ส “โดนัล เอียน แม็คเบน”ตั้ง“ชัจจ์ กุลดิลก”นั่งเก้าอี้ประธานที่ปรึกษา อ้างช่วยแก้ขัดแย้ง จ่ายเดือนละ 5 แสน เพียง 14 วันรับเงินพิเศษ 1 ล้าน 

 

พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก ได้รับแต่งตั้งจากนายโดนัล เอียน แม็คเบน ให้เป็นประธานที่ปรึกษาบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัดโดยได้รับเงินเดือน 500,000 บาท หลังจากนั้นอีกประมาณ 14 วันก็ได้รับเงินรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 นายโดนัล เอียน แม็คเบน และ หม่อมหลวงชัยภัทร ชยางกูร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัดได้แต่งตั้ง พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปีโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 500,000 บาท
ทั้งนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ครั้ง1/2552 วันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2552 ระบุว่า

“นาย โดนัล เอียน แม็คเบน ประธานที่ประชุม เสนอว่า เนื่องจากขณะนี้มีเหตุความขัดแย้งและการฟ้องร้องระหว่างกรรมการและผู้ถือ หุ้นบริษัท ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของ บจก.เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) เป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอเสนอแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิเพื่อประสานความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาความขัด แย้งภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประธานขอเสนอให้พล ตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก เป็นประธานที่ปรึกษา

“ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมากตามที่ประธานกรรมการเสนอ และพิจารณาเห็นชอบให้ พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก อดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2552 เป็นต้นไป โดยกำหนดระยะเวลาจ้างเป็นเวลา 1 ปี และหากครบกำหนดไม่มีการแจ้งยกเลิก ให้ถือว่าสัญญาเดิมมีผลบังคับใช้ต่อไป และกำหนดค่าตอบแทน เดือนละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)”

ผู้เข้าร่วมประชุม นายโดนัล เอียน แม็คเบน ประธานกรรมการ หม่อมหลวงชัยภัทร ชยางกูร กรรมการ นายณัฐชัย อร่ามรัศมีวาณิชย์ เลขานุการ

หลัง จากนั้นวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก ประธานที่ปรึกษา ในอัตรา 2 เท่าของเงินเดือน หรือเท่ากับจำนวน 1 ล้านบาท

เท่ากับ พล.ต.ท.ชัจจ์ทำงานเพียง 14วันได้รับโบนัส 1 ล้านบาท

รายงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30กันยายน 2552 ซึ่งมีนายโดนัล เอียน แม็คเบน เป็นประธานกรรมการได้มีมติจ่ายเงิน “รางวัลพิเศษ”ให้ พล.ต.ท.ชัจจ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาในอัตรา 2 เท่าของค่าตอบแทนเดือน หรือ เท่ากับ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30 กันยายน 2552 ระบุว่า

“นาย โดนัล เอียน แม็คเบน ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ท่านประธานที่ปรึกษา (พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้สร้างคุณประโยชน์และความดีความชอบ รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีในฝ่ายบริหาร ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้กับท่านประธานที่ปรึกษา (พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) จำนวน 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน หรือเท่ากับจำนวน 1 ล้านบาท โดยให้จ่ายชำระในงวดเดียว”

“ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้กับท่านประธานที่ปรึกษา (พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) จำนวน 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน หรือเท่ากับจำนวน 1 ล้านบาท โดยให้จ่ายชำระในงวดเดียว”

-----------------------

อ่านประกอบ

เปิดเอกสารร้องสอบ“ชัจจ์”ซุก“ค่าที่ปรึกษา”7 แสน – รับเงินโบนัส 1 ล้าน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดเบื้องหลัง ชัจจ์  นั่งเก้าอี้ ปธ.ที่ปรึกษา โบนัส 1 ล้าน

view

*

view