http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดราชกิจจาฯตามรอย สันติ พร้อมพัฒน์ เงินหายเกลี้ยง 136 ล้าน

เปิดราชกิจจาฯตามรอย“สันติ พร้อมพัฒน์”เงินหายเกลี้ยง 136 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดราชกิจจานุเบกษา ตามรอยทรัพย์สิน“สันติ พร้อมพัฒน์”รมว.พัฒนาสังคมฯ เงินสด-เงินฝากแบงก์หายเกลี้ยงบัญชี 136 ล้าน หนี้ก้อนโต 110 ล้านล่องหน  

 

นาย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และคู่สมรส มีทรัพย์สินกว่า 400 ล้านบาท หนี้สิน 110 ล้านบาท ในช่วงปี 2540 ทว่าการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองครั้งล่าสุดเดือนสิงหาคมปี 2554  ทรัพย์สินเหลือเพียง 20 ล้านบาท 

สำ นักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบ ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๗๐ ง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีนายสันติ พร้อมพัฒน์ พบว่า ตอนรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  วันที่ 11 ตุลาคม 2540  (ยื่นบัญชีฯ 24 พฤศจิกายน 2541) นายสันติ มีทรัพย์สิน 334,868,825.96 บาท ประกอบด้วย เงินสด 36 ล้านบาท เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 94,825.96 บาท เงินฝากในสถาบันการเงินอื่น 80 ล้านบาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 195,802,000 บาท ที่ดิน 2,972,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 20 ล้านบาท หนี้สินเงินกู้ธนาคาร 80 ล้านบาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 254,868,825.96 บาท 

นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 72,667,582.41 บาท ประกอบด้วย  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 234,582.41 บาท เงินฝากในสถาบันการเงินอื่น 30 ล้านบาท  หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 7,050,000 บาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 5,154,000 บาท ยานพาหนะ 12,229,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 18 ล้านบาท หนี้สิน เงินกู้ธนาคาร 30 ล้านบาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 42,667,582.41 บาท 

บุตร ไม่บรรลุนิติภาวะ 4 คน คือนางสาวนิชพรรณ นางสาวภาสวรรณ นายนครินทร์ และเด็กชายพัฒนา พร้อมพัฒน์ มีทรัพย์สินรวม (เงินฝาก)  113,075.82 บาท 

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น  407,649,484.19 บาท  

รวมหนี้สิน 110,000,000 บาท 

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 297,649,484.19 บาท 

ล่า สุดกรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 แจ้งสถานะ “สมรส” มีทรัพย์สิน 9,263,686.54 บาท ประกอบด้วย เงินสด 5,492,525 บาท เงินฝาก 1,830,948.03 บาท ที่ดิน 1 แปลงเนื้อที่ 0-1-78 ไร่ (วังทองหลาง กทม.) มูลค่า 1,780,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 300,000 บาท หนี้สินเบิกเกินบัญชี  123,452.77 บาท  

นางวันเพ็ญคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม  10,880,948.03 บาท ประกอบด้วย เงินสด 700,000 บาท เงินฝาก 1,691,343.54 บาท ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่  25-0-0 ไร่  (อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา) มูลค่า 2,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,850,000 บาท  หนี้สิน 1,320,248.85 บาท    

รวมทรัพย์สิน  20,144,816.57 บาท   

รวมหนี้สิน 1,443,701.62 บาท  

เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,701,114.95 บาท  

เปรียบเทียบการยื่นบัญชี 2 ครั้ง ทรัพย์สินลดลง  387,540,667.62 บาท 

ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินลดลง  278,948,369.24 บาท   (ดูตาราง) 

น่า สังเกตว่า เงินสดและเงินฝากของนายสันติและภรรยาที่เคยมีรวม 146 ล้านบาท เหลือไม่ถึง 10 ล้านบาท (ลดลงประมาณ 136 ล้านบาท)   และหนี้เงินกู้เมื่อ 15 ปีที่แล้วจำนวน 110 ล้านบาท หายไปเหลือเพียง 1 ล้านเศษ 

(ตอนหน้า:ทรัพย์สินและหนี้สินที่หายไปของสันติ พร้อมพัฒน์) 


ปริศนา!“สันติ พร้อมพัฒน์”ปลดหนี้ 41.2 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

ปริศนา!“สันติ พร้อมพัฒน์”รมว.พัฒนาสังคมฯ หย่าเมีย-ปลดหนี้เกลี้ยง 41.2 ล้าน ทั้ง ๆ ก่อนหน้า แจ้ง ป.ป.ช.มีเงินสด เงินฝากแบงก์ 10.8 ล้าน 

 

นาย สันติ พร้อมพัฒน์ และนางวันเพ็ญ คู่สมรส เคยมีเงินสดและเงินฝากในช่วงวันที่ 11 ตุลาคม 2540 รวมกันกว่า 146 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทั้งหมดกว่า 400 ล้านบาท แต่ทว่าตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ทั้งสองคนมีเงินสดและเงินฝากรวมกันเพียง 9.7 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทั้งหมด 20.1 ล้าน 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจ สอบพบว่า ยอดเงินสดและเงินฝากที่ลดลงจำนวน 136 ล้านบาท เกิดขึ้นในห้วงก่อนรับตำแหน่ง ส.ส.ต้นปี 2551 ขณะเดียวกันนายสันติก็มีหนี้สินค้ำประกันจำนวนมาก

ทั้ง นี้ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.แบบสัดส่วนพรรคประชาชน วันที่ 22 มกราคม 2551 นายสันติแจ้งว่าหย่า (นายสันติเคยให้สัมภาษณ์ว่าหย่าขาดจากภรรยาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545) มีเงินสด 4,900,000 บาท เงินฝาก 603,115.34 บาท รวม 5,503,115.34 บาท จากทรัพย์สินทั้งหมด 7,583,115.34 บาท หนี้สิน 121,504,765.76 บาท ในจำนวนเป็นหนี้ค้ำประกัน 121,416,983.56 บาท (นายสันติมีหนี้ค้ำประกัน 5 คดี และหนี้ประนอมยอมความ 1 คดี)

ขณะ ที่นางวันเพ็ญตอนรับตำแหน่ง ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชาชน วันที่ 22 มกราคม 2551 มีเงินสด 2 ล้านบาท เงินฝาก 1,196,231.62 บาท รวม 3,196,231.62 บาท จากทรัพย์สินทั้งหมด 11,546,231.61 บาท หนี้สิน 101,424,515.14 บาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้ค้ำประกัน 101,416,983.56 บาท (นางวันเพ็ญมีหนี้ค้ำประกัน 5 คดี)

ทั้งสองคนเป็นหนี้ค้ำประกัน 5 คดี

คดี แรกธนาคารนครหลวงไทยเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 4 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 5 อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ไปให้ บริษัท สินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด จำนวนเงิน 57,976,983.56 บาท (คดีคำที่ ธ 21276/2542 คดีแดงที่ ธ 03439/2544)

คดีที่สอง ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 4 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 5 (คดีดำที่ ธ 13986/2543 คดีแดงที่ ธ.0034/2546)

คดีที่สาม ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 4 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 5 (คดีคำที่ ธ.15394/2543)

คดีที่สี่ ธนาคารนครหลวงไทยเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 8 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 9 (คดีดำที่ ธ.16803/2542)

คดีที่ห้า ธนาคารไทยธนาคารเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 4 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 5 (คดีดำที่ กค.696/2543)

นาย สันติมีหนี้ประนอมยอมความ 1 คดี (คดีที่หก) บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นโจทก์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นจำเลย (คดีดำที่ 02993/2548) จำนวนเงิน 20 ล้านบาท คดีนี้โจทก์ถอนฟ้อง มีการชำระหนี้บางส่วน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 5 ล้านบาท คงเหลือยอดหนี้ 15 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอม

ต่อ มาพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) วันที่ 22 ธ.ค.2551 นายสันติแจ้งสถานะ “สมรส”กับนางวันเพ็ญอีกครั้ง หนี้สินลดลงเหลือ 82.4 ล้านบาท หนี้ดังกล่าวเป็นค้ำประกัน บริษัท สยามไดนาแพค จำกัด 4 คดี

1.คดี ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 4 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 5 (คดีดำที่ ธ 13986/2543 คดีแดงที่ ธ.0034/2546)

2.คดี ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 4 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 5 (คดีคำที่ ธ.15394/2543)

3.คดี ธนาคารนครหลวงไทยเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 8 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 9 (คดีดำที่ ธ.16803/2542)

4.คดี ธนาคารไทยธนาคารเป็นโจทก์ นายสันติ เป็นจำเลยที่ 4 นางวันเพ็ญ เป็นจำเลยที่ 5 (คดีดำที่ กค.696/2543)

โดย เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เหลือ 44 ล้านบาท และชำระหนี้บางส่วนเหลือ 41.2 ล้านบาท (ทั้งสองคนมีหนี้ก้อนเดียวกัน คนละ 41.2 ล้านบาท)

กระทั่งวันที่ 22 ธ.ค.2552 พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครบ 1 ปี นายสันติแจ้งว่าไม่มีหนี้สิน

น่า สังเกตว่า ก่อนหน้านี้วันที่ 22 ธ.ค.2551 นายสันติแจ้งว่ามีเงินสด 4,200,000 บาท เงินฝาก 622,371 บาท นางวันเพ็ญมีเงินสด 700,000 บาท เงินฝาก 5,374,299 บาท รวม 2 คน 10,896,670 บาท

และ วันที่ 22 ธ.ค.2552 นายสันติแจ้งว่ามีเงินสด 3,800,000 บาท เงินฝาก 1,713,315 บาท นางวันเพ็ญมีเงินสด 700,000 บาท เงินฝาก 4,607,629 บาท รวม 2 คน 10,820,944 บาท

เมื่อ นายสันติแจ้งว่าไม่มีหนี้สิน แสดงว่าก่อนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. วันที่ 22 ธ.ค.2552 ได้ชำระหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำนวน 41.2 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งๆที่มีเงินสดและเงินฝากรวมกับภรรยาเพียง 10.8 ล้านบาท

พร้อมปริศนา เอาเงินจากไหนมาชำระหนี้?

(ตอนหน้า : ขุมทรัพย์พันล้าน สันติ พร้อมพัฒน์)


ผ่าขุมธุรกิจ“สันติ พร้อมพัฒน์”โยงใย 25 บริษัทอสังหาฯ 5,600 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

ผ่าขุมข่ายธุรกิจ “สันติ พร้อมพัฒน์”รมว.พัฒนาสังคมฯ โยงใย 25 บริษัท อสังหาฯ ค้าที่ดิน รับเหมา วัสดุก่อสร้าง เครือญาติบริวารใกล้ชิดกว่า 5,600 ล้าน

 

แม้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ (ตามข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.) แต่ทว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับคนในครอบครัวและเครือญาติอย่างน้อย 25 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 5,600 ล้านบาท 

นาย สันติ ระบุบว่า มีบุตรในสมรส 2 คนและนอกสมรส 3 คน ได้แก่ นายพานิช พร้อมพัฒน์ นางสาวนิชพรรณ พร้อมพัฒน์ นางสาวภาสวรรณ พร้อมพัฒน์ นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์ และ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์

พี่สาว 2 คน คือ นางลิ้มม่วย แซ่เล้า และนางฮุ่ยเอี๋ยว แซ่เล้า

น้องชาย 2 คน คือ นายวิทยา พร้อมทวีสิทธิ์ นายสุชาติ เหล่าชัยยนต์

น้องสาว 1 คน คือ นางสาวสุภาพัฒน์ สธนวงศธร

รวมทั้งสิ้น 6 คน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับบุคคลในครอบครัวและเครือญาตินายสันติและนาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (นามสกุลเดิม ทองแถม) คู่สมรส อย่างน้อย 25 บริษัทรวมมูลค่าทุนจดทะเบียน 5,672 ล้านบาท (ดูตาราง)

บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุด 3 ลำดับแรก

1.บริษัท ทีเอ็มดี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ชื่อเดิม บริษัท โตคิวเมอร์แชนได้ส์ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 ทุนเริ่มแรก 300 ล้านบาท ปัจจุบัน 3,30 ล้านบาท ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า นางสาวเปรมฤดี พิธพรชัยกุล ถือหุ้น 100% และจากการตรวจสอบพบว่า นางสาวเปรมฤดีถือร่วมและเป็นกรรมการในธุรกิจที่บุตรและเครือญาตินายสันติ เป็นเจ้าของหลายแห่ง

2.บริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จำกัด ชื่อเดิม บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 ธันวาคม 2530 ทุน 801 ล้านบาท ประกอบกิจการซื้อขายที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่ตั้งเลขที่ 100/37 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ เครือญาติ นายสันติ น.ส.กัญญารัตน์ ทองแถม เครือญาติ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ภรรยานายสันติ (นามสกุลเดิมทองแถม) เป็นกรรมการ

3. บริษัท โอเวอร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ซีวิลคอนสตรัคชั่น จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2503 ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 567 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซับเบิร์บ เอสเต็ท จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท เทคนิคเชี่ยนออฟฟิซออโตเมชั่น จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 8 ธันวาคม 2530 ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 99/1382 หมู่ที่ 16 หมู่บ้านนักกีฬา ซอย22 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สวนบึงกุ่ม จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 20 กันยายน 2534ประกอบธุรกิจซื้อขายที่ดิน สังหาริมทรัพย์และอสังหาฯและที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ตั้งเลขที่ 463/8 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ตไทย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท พร้อมอรุณ จำกัด ) จดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2530 ประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 196 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ทั้ง 4 แห่งมีทุนจดทะเบียนแห่งละ 200 ล้านบาท มีผู้หุ้นและกรรมการเชื่อมโยงเกี่ยวพันเครือญาติและบุตรนายสันติและภรรยา

ก่อนปลดภาระหนี้สถาบันการเงิน นายสันติและนางวันเพ็ญมีหนี้ค้ำประกัน 8 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท การ์เด้นรีสอร์ท อินน์ จำกัด ปัจจุบันเป็นบริษัทร้างมีนางสาว กัญญารัตน์ ทองแถม เป็นกรรมการ

2.บริษัท พานิชเปร็ง จำกัด ปัจจุบันเป็นบริษัทร้างมีนายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ และ นางสาว กัญญารัตน์ ทองแถม เป็นกรรมการ

3.บริษัท ท่าเจ้าคุณ จำกัด เปิดดำเนินการ มีนายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ และนายสสิน สธนวงศธร เป็นกรรมการ

4.บริษัท สยามไดนา แพค จำกัด นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ เป็นกรรมการ ถูกศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ให้ล้มละลาย (คดีหมายเลขแดงที่ ล.15248/2552)

5.บริษัท ภาสวรรณทรานสปอร์ต จำกัด เปิดดำเนินการ นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ เป็นกรรมการ

6.บริษัท นครินพานิช จำกัด ไม่พบข้อมูล

7.บริษัท สวนนิชพรรณ จำกัด เปิดดำเนินการ มีนายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ เป็นกรรมการ

8.บริษัท เมืองสวน จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยทรัค แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด มีนายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ และนายสสิน สธนวงศธร เป็นกรรมการ

ล่า สุด ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส.ครบ 1 ปี วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 นายสันติยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่า มีทรัพย์สิน 8,892,788.88 บาท ประกอบด้วย เงินสด 4,100,000 บาท เงินฝาก 2,712,788.88 บาท ที่ดิน 1 แปลง มูลค่า 1,780,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 300,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

นาง วันเพ็ญ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,814,564.12 บาท ประกอบด้วย เงินสด 700,000 บาท เงินฝาก 1,764,564.12 บาท ที่ดิน 1 แปลง มูลค่า 2,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,850,000 บาท หนี้สิน 1,290,676.57 บาท รวมทรัพย์สิน19,707,353 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,416,676.43 บาท

ทั้งสองคนระบุว่าไม่มีเงินลงทุน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดราชกิจจาฯ ตามรอย สันติ พร้อมพัฒน์ เงินหายเกลี้ยง

view

*

view