http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

บริษัทหลานชาย สันติ พร้อมพัฒน์ ลูกหนี้ คุณหญิงพจมาน 160.2 ล้าน

บริษัทหลานชาย“สันติ พร้อมพัฒน์”ลูกหนี้“คุณหญิงพจมาน”160.2 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดสัมพันธ์ลึก คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ - สันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ผ่านเงินให้กู้บริษัทหลานชาย 160.2 ล้าน ไขคำตอบตีตั๋วเก้าอี้รัฐมนตรี 3 รัฐบาลรวด? 

ใน จำนวนธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับคนในครอบครัว นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างน้อย 25 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 5,600 ล้านบาท อย่างน้อย 1 บริษัทที่เกี่ยวโยงกับคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ( ณ ป้อมเพ็ชร หรือ ดามาพงศ์) คือ บริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จำกัด  

(อ่านประกอบ ผ่าขุมธุรกิจ“สันติ พร้อมพัฒน์”โยงใย 25 บริษัทอสังหาฯ 5,600 ล้าน http://www.isranews.org/investigate/item/19716-ผ่าขุมธุรกิจ.html)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จำกัด ชื่อเดิม บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด ปัจจุบันมีนายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ เครือญาตินายสันติ พร้อมพัฒน์ และ น.ส.กัญญารัตน์ ทองแถม เครือญาตินางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (นางวันเพ็ญ นามสกุลเดิม ทองแถม) เป็นกรรมการ เคยมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (ขณะนั้น) จำนวน 160.2 ล้านบาท

ทั้ง นี้ ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อเดือนมกราคม 2544 ระบุว่า มีเงินให้กู้ยืม 429.2 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.เงินให้กู้ยืมแก่นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย 409.2 ล้านบาท

2.เงินให้กู้ยืมแก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว 20 ล้านบาท

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา มีเงินให้กู้ยืมรวม 10 ราย รวมวงเงินทั้งสิ้น 6,787.63 ล้านบาท 1 ใน 10ราย คือเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด จำนวน 160.2 ล้านบาท โดยทำรูปตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี 

ขณะที่เงินให้กู้ยืมอีก 9 รายการ ได้แก่ 

 

1. บริษัท โอเอไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 800 ล้านบาท

2.บริษัท อัพคันทรี แลนด์ จำกัด 110 ล้านบาท

3.บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์แมนเนจเมนท์ จำกัด 32 ล้านบาท

4.บริษัท เอส.ซี.แอสเสท จำกัด 18 ล้านบาท

5.บริษัท มิลเลนเนียม เฮ้าส์ จำกัด 38.6 ล้านบาท

6.นางบุษบา ดามาพงษ์ 118.9 ล้านบาท

7.นายบรรณพจน์ ดามาพงษ์ 450.3 ล้านบาท

8.นายพานทองแท้ ชินวัตร 5,056.3 ล้านบาท และ

9.นายประทักษ์ ลิขิตเลอทรวง และ นางสาวกัลยารัตน์ พนิชย์สกุล 3 ล้านบาท

สำ นักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จำกัด (เดิม บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 4 ธันวาคม 2530 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ปัจจุบัน 801 ล้านบาท ประกอบกิจการซื้อขายฝากที่ดินให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล และ ซื้อขายที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 100/37 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 51/416-418 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ใน ช่วงก่อตั้งมีนางฮุ๋ยเอี๋ยว แซ่เล้า พี่สาว นายสันติ พร้อมพัฒน์ ถือหุ้น 200 หุ้น นายสิทธิชัย พิริยะชัยวรกุล 300 หุ้น นางสาวเรณู ป่างศรี 200 หุ้น นายมานะ ป่างศรี 200 หุ้น นายสมหมาย สืบสี 49 หุ้น นายเกษม เหลืองอ่อน 50 หุ้น และนายเชิด ชมพูนุช 1 หุ้น รวม 1,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1,000 บาท มีนายสิทธิชัย พิริยะชัยวรกุล เป็นกรรมการ

ต่อ มาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ (ขณะอายุ 21 ปี-เกิด 19 ม.ค.2515) เป็นกรรมการ (นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ เป็นลูกนางฮุ๋ยเอี๋ยว แซ่เล้า เท่ากับนายพิชัยเป็นหลานนายสันติ)
ณ วันที่ 11 เมษายน 2543 มีผู้ถือหุ้น 7 คน นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ 300 หุ้น นายสิทธิชัย พิริยะชัยวรกุล 300 หุ้น นางสาวเรณู ป่างศรี 300 หุ้น นายสมหมาย สืบสี 97 หุ้น นายภาสกร คมหอม นายไพรัตน์ จันทร์รอด และนายธวัชชัย ชีวะเศรษฐธรรม คนละ 1 หุ้น จากจำนวนทั้งหมด 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

สำหรับประวัติทางการเมืองของนายสันติ เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 2 กระทรวง 3 รัฐบาล

ปี 2550 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย

ปี 2551 เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชาชนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช)

ปี 2552 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

ปี 2553 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

กระทั่งล่าสุด ปี 2554 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

เมื่อ ครั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 นายสันติถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุน (ท่อน้ำเลี้ยง) การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และถูกตรวจสอบการทำธุรกรรมร่วมกับนักการเมืองพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆ

ใน ช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 13 มีนาคม 2555 นายสันติเป็นผู้เสนอ ครม.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ย้าย นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไปเป็นปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ก่อนครม.ชุดเดียวกันแต่งตั้ง นางพนิตา เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

ขณะที่นายสันติยังได้รับความไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีไม่เปลี่ยนแปลง


“ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น”ที่ตั้งบริษัท 801 ล้าน -ลูกหนี้“คุณหญิงอ้อ”

จากสำนักข่าวอิสรา

แกะรอยบริษัททุน 801 ล้านคนใกล้ชิด“สันติ พร้อมพัฒน์”ลูกหนี้”คุณหญิงอ้อ 160.2 ล้าน แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งหลายครั้ง โยง 2 บริษัทล้มละลาย ล่าสุดใช้ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น กลางกรุงเป็นสำนักงาน 

 

บริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จำกัด หรือชื่อเดิม บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (นามสกุลขณะนั้น) จำนวน 160.2 ล้านบาทในช่วงปี 2544 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอย่างน้อย 2 ครั้ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 801 ล้านบาท 

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจ สอบพบว่า ขณะชื่อ บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด เอกสารคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุ “ที่ตั้ง”สำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 เลขที่ 51/416-418 หมู่ที่ 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ได้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จำกัด แจ้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็น เลขที่ 1 อาคารรัชดาสแควร์ ทาวเวอร์ ห้อง เอ็ม-101 เอ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ทั้ง นี้ในการประชุมกรรมการบริษัทที่มีนายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 ระบุว่า ประชุมกรรมการที่บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ที่ 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ล่าสุดระบุ “ที่ตั้ง” 2 แห่ง แห่งแรก เลขที่ 100/37 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ที่ตั้งสำนักงานบัญชี) เลขที่ 51/416-418 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เลขที่เดียวกับที่ตั้งในปี 2536)

สำหรับที่ตั้งแต่ละแห่งจากการตรวจสอบพบข้อมูลดังนี้

1.บ้าน เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัท บางกอกแมชชีนเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเครือข่ายกลุ่มนายสันติ พร้อมพัฒน์ (มีน.ส.กัญญารัตน์ ทองแถม และ น.ส. เปรมฤดี พิธพรชัยกุล เป็นกรรมการ) อยู่ในบานะล้มละลาย ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท บางกอกแมชชีนเซอร์วิส จำกัด ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.9827/2554 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554

2.ที่ ตั้งเลขที่ 1 อาคารรัชดาสแควร์ ทาวเวอร์ ห้อง เอ็ม-101 เอ ถนนเทียมร่วมมิตร เป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัท สเตทแมน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศรีวราไฮเท็คทาวเวอร์ จำกัด มีนายสมาน เลิศวิทยา เป็นกรรมการ) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ให้ บริษัท สเตทแมน จำกัด ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.8781/2550

3. ที่ตั้ง เลขที่ 100/37 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบว่าเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น อยู่ในหมู่บ้าน เค.ซี.เลควิว ซอย 2

เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เดินทางได้ตรวจสอบพบว่า ภายในบ้านเลขที่ดังกล่าวมีรถ mercedes benz จอดอยู่หนึ่งคัน และไม่พบป้ายบริษัทใดติดอยู่ ผู้สื่อข่าวกดกริ่งหน้าบ้าน 2-3 ครั้ง แต่คาดว่าไม่มีคนอยู่

หลัง จากนั้นผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปยัง Bug 1113 เพื่อขอข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบ้านหลังดังกล่าว พบเป็นชื่อของ ณัชชา แม้นพ่วง ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ 02-184-5XXX

ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปยังหมายเลขดังกล่าว แต่ปลายสายระบุว่า “เลขหมายนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวค่ะ”


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : บริษัทหลานชาย สันติ พร้อมพัฒน์ ลูกหนี้ คุณหญิงพจมาน

view

*

view