http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ฮือฮา พล.อ.ชาติชาย โผล่ถือหุ้นธุรกิจ 3 ล้าน หลังเสียชีวิต 15 ปี

ฮือฮา“พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ”โผล่ถือหุ้นธุรกิจ 3 ล้าน หลังเสียชีวิตแล้ว 15 ปี ลูกสาวพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ -คนตระกูลทัพพะรังสี หุ้นส่วน

จากสำนักข่าวอิสรา

ฮือฮา“พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ”โผล่ถือหุ้นธุรกิจ 3 ล้าน หลังเสียชีวิตแล้ว 15 ปี ลูกสาวพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ -คนตระกูลทัพพะรังสี หุ้นส่วน

แม้ว่า พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เสียชีวิตไปแล้ว 15 ปี (วันที่ 6 พฤษภาคม 2541) ทว่ายังปรากฏชื่อถือหุ้นธุรกิจมูลค่า 3 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ปัจจุบันพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ถือหุ้น บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด จำนวน 30,000 หุ้น (30%) มูลค่า 3 ล้าน

ข้อมูล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2528 ทุน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ นายหน้าบริการขนส่งสินค้า ที่ตั้งเลขที่ 121/51 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำเนาผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 มีผู้ถือหุ้น 7 คน

1.พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 30,000 หุ้น (30%)

2.นางสาวพิมรา อินทรวิทยนันท์ บุตรสาวนายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 30,000 หุ้น (30%)

3.นายกฤตพล ทัพพะรังสี 15,000 หุ้น (15%) มูลค่า 1,500,000 บาท

4.นางนาตยา สุขเกษม 10,000 หุ้น (10%)

5.นางสาวปวีณา หงสประภาส 5,000 หุ้น (5%)

6.นายมนตรี นาวิกผล 5,000 หุ้น (5%)

7.นายสุภร ปราชญ์เรื่อง 5,000 หุ้น (5%)

รวม 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

แจ้ง ผลประกอบการ ปี 2554 รายได้ 108.49 บาท ขาดทุนสุทธิ 63,663 บาท สินทรัพย์ 134,412,081 บาท หนี้สิน 163,411,387 บาท ขาดทุนสะสม 38,999,306 บาท

นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ เคยเป็นเลขานุการส่วนตัว พล.อ.ชาติชาย ก่อนถูกรัฐประหารยุค รสช.

สำ นักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อครั้ง พล.อ.ชาติชายเสียชีวิต ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.)ระบุว่า พล.อ.ชาติชายมีเงินสด 90 ล้านบาท เงินฝาก 22,970,588 บาท

ขณะที่ท่านผู้หญิงบุญเรือนมีเงินฝากรวม 99,446,676 บาท


เปิดใบหุ้น 3 ล้าน พล.อ.ชาติชายในบริษัท“ลูกสาว”อดีตเลขาฯส่วนตัว

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดใบหุ้นพล.อ.ชาติชายในบริษัทลูกสาว“พิทักษ์”อดีตเลขาฯส่วนตัวมูลค่า 3 ล้าน พบถือครองตั้งแต่ยังมีชีวิต ร่วมลูกชาย“กร ทัพพะรังสี”โอนไปมาหลายครั้ง

พบ หลักฐานพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีถือหุ้น บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด ธุรกิจนายหน้า จำนวน 30,000 หุ้น (30%) ตั้งแต่ก่อนเสียชีวิต

สำนักข่าวอิศรา www.isrnews.org ตรวจ สอบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด พบว่า พล.อ.ชาติชายถือหุ้นในลำดับที่ 3 จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท เลขหมายใบหุ้น 45001-75000 ลงวันที่ 21/05/40 และคงถือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 29 พ.ค.2555 (วันที่บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัดส่งงบการเงินและบัญชีผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

และ นอกจาก พล.อ.ชาติชายแล้วยังพบชื่อนายกฤตพณ ทัพพะรังสี (โก้) บุตรชายนายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมถือหุ้นบริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด จำนวน 15,000 หุ้น ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุ หมายเลขใบหุ้น (38) 300001-45000 วงวันที่ 09/10/43

 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นายกฤตพณ ทัพพะรังสี ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่ 29 พ.ย.2544 ได้โอนให้นายวุฒิกร จีรังสุวรรณ ถือครองเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นวันที่ 30 เม.ย.2545 ได้โอนกลับมาให้นายกฤตพณอีกครั้งและถือครองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันพบว่า บริษัท มาสเตอร์สกาย ไฟลท์ จำกัด ได้โอนหุ้นให้นางนาตยา สุขเกษม จำนวน 10,000 หุ้นเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2550

บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจนายหน้า น.ส.พิมรา อินทรวิทยนันท์บุตรสาวนายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ อดีตเลขานุการส่วนตัว ถือหุ้นในสัดส่วน 30,000 หุ้นเท่ากับ พล.อ.ชาติชาย โดยในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุหมายเลข 00001-30000 ลงวันที่ 01/02/44

ทั้ง นี้ ในการส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุดวันที่ 29 พ.ค.2555 นางสาววิจิตรา อินทรวิทยายันนท์ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด ระบุว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการ

พล.อ.ชาติ ชาย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2541 ขณะที่นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ บุตรชาย พล.อ.ชาติชายให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องกรณีบิดาถือหุ้นในธุรกิจนาย หน้าร่วมกับบุตรสาวนายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ก่อนหน้านี้เคยสอบถามนายพิทักษ์ ได้คำตอบว่าไม่เหลือทรัพย์สินของพล.อ.ชาติชายแล้ว


ทรัพย์สิน“พิทักษ์”ก่อน พล.อ.ชาติชายเสียชีวิต 257 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดราชกิจจาฯดูทรัพย์สิน“พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์-เมีย” อดีตเลขาฯส่วนตัวก่อน พล.อ.ชาติชายเสียชีวิต รวย 257 ล้าน ปัจจุบันบุตรเป็นเจ้าของธุรกิจ 14 บริษัททุน 600 ล้าน

นาย พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ อดีตเลขานุการส่วนตัว พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และภรรยามีทรัพย์สินกว่า 250 ล้านบาทก่อน พล.อ.ชาติชายเสียชีวิตในปี 2541

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจ สอบพบว่า ตอนรับตำแหน่งและพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 นายพิทักษ์ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินระบุว่ามีทรัพย์สิน 247,992,531.48 บาท ประกอบด้วย

เงินสด 11,000,000 บาท

เงินฝากธนาคาร 5,632,717.48 บาท

เงินลงทุน ได้แก่ หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 69,380,975 บาท หลักทรัพย์อื่น 40,201,639 บาท

ที่ดิน 109,677,200 บาท

บ้านอาศัย 12,000,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 100,000 บาท

หนี้สิน 17,287,348 บาท

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 230,705,183.48 บาท

นาง พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 9,794,386.58 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 2,433,986.58 บาท เงินลงทุน หลักทรัพย์อื่น 4,840,400 บาท ที่ดิน 2,520,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
รวมทรัพย์สิน 2 คน 257,786,918 บาท (ข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่ 14 กรกฎาคม 2542)

ปัจจุบัน นายพิทักษ์และบุตร 2 คนคือ นายพลวัต นางสาวพิมรา และ นางพรรณประภา อินทรวิทยนันท์ ภรรยา เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของสนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์ และอื่นๆรวม 14 บริษัท รวมทุนทะเบียนทั้งสิ้น 606 ล้าน ไม่รวมถือหุ้นบางส่วนในบริษัท ซอย 19 จำกัด บริษัท บางปะอินกอล์ฟ จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจพบ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ถือหุ้นในธุรกิจนายหน้าร่วมกับ น.ส.พิมรา อินทรวิทยนันท์ บุตรสาวนายพิทักษ์ ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ บุตรชายพล.อ.ชาติชายปฏิเสธว่าไม่ทราบการถือครองหุ้นของบิดา

 

--------

อ่านประกอบ

เปิดใบหุ้น 3 ล้าน พล.อ.ชาติชายในบริษัท“ลูกสาว”อดีตเลขาฯส่วนตัว
http://www.isranews.org/investigate/item/20374-เปิดใบหุ้น.html


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ฮือฮา พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ โผล่ถือหุ้น เสียชีวิตแล้ว พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ทัพพะรังสี หุ้นส่วน

view

*

view