http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดตำนาน เงินกู้ ในครอบครัว ชินวัตร-วงศ์สวัสดิ์ 7.5 พันล้าน

เปิดตำนาน“เงินกู้”ในครอบครัว“ชินวัตร-วงศ์สวัสดิ์” 7.5 พันล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดตำนาน“เงินปล่อยกู้”คนตระกูลชินวัตร “ทักษิณ-คุณหญิงอ้อ-บรรณพจน์-ยิ่งลักษณ์-ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ 5 คน 7,519 ล้าน ล้วนเครือญาติ-บริษัทใกล้ชิด ก่อนถึงคิวบริษัท“อนุสรณ์”30 ล้าน

การ ปล่อยกู้ให้แก่บุคคลในครอบครัวชินวัตร มิใช่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่มีต่อ นายพายัพ ชินวัตร พี่ชาย จำนวน 80,301,369.86 บาท และ บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ของนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอกสมรส จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งกำลังถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในขณะนี้

หาก พลิกข้อมูลของคนในครอบครัวชินวัตรจะพบว่าล้วนทำธุรกรรมทำนองนี้มาแล้ว ไม่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (ดามาพงศ์) พี่สะใภ้ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายบุญธรรมของพี่สะใภ้ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ หลานสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวมมานำเสนอดังนี้

1.กรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ตอน เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อเดือนมกราคม 2544 พ.ต.ท.ทักษิณยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.ระบุว่า มีเงินให้กู้ยืม 429.2 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.เงินให้กู้ยืมแก่นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย 409.2 ล้านบาท

2.เงินให้กู้ยืมแก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว 20 ล้านบาท

เงิน ให้กู้ยืมแก่นายพานทองแท้ พ.ต.ท.ทักษิณทำเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 30 สิงหาคม 2543 ฉบับที่สอง ลงวันที่ 1 กันยายน 2543 เงินให้กู้ยืม น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 1 กันยายน 2543

2. กรณีคุณหญิงพจมาน

ใน การแสดงบัญชีทรัพย์สินคราวเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ ระบุว่า คุณหญิงพจมานมีเงินให้กู้ยืมรวมทั้งสิ้น 6,787.63 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 รายการ ได้แก่

1. บริษัท โอเอไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 800 ล้านบาท

2.บริษัท อัพคันทรี แลนด์ จำกัด 110 ล้านบาท

3.บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์แมนเนจเมนท์ จำกัด 32 ล้านบาท

4.บริษัท เอส.ซี.แอสเสท จำกัด 18 ล้านบาท

5.บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด 160.2 ล้านบาท (ชื่อปัจจุบันบริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จำกัด มีบุตรชายและเครือญาตินายสันติ พร้อมพัฒน์ เจ้าของ)

6.บริษัท มิลเลนเนียม เฮ้าส์ จำกัด 38.6 ล้านบาท (ชื่อปัจจุบัน บริษัท วัตสัน ฟอเซ็ท จำกัด นายเสถียร ภู่ประเสริฐ คนใกล้ชิดคุณหญิงพจมาน ถือหุ้นใหญ่

(อ่านประกอบhttp://www.isranews.org/investigate/item/20162-บริษัทลูกหนี้“คุณหญิงอ้อ”38-6-ล้าน-แปลงกายเปลี่ยนชื่ออุตลุด.html)

7.นางบุษบา ดามาพงษ์ 118.9 ล้านบาท

8.นายบรรณพจน์ ดามาพงษ์ 450.3 ล้านบาท

9.นายพานทองแท้ ชินวัตร 5,056.3 ล้านบาท

10.นายประทักษ์ ลิขิตเลอทรวง และ นางสาวกัลยารัตน์ พนิชย์สกุล 3 ล้านบาท

เงินให้กู้ยืมของคุณหญิงพจมานทั้ง 10 รายการ ทำเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ

บริษัท โอเอไอพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 7 ฉบับ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 -23 สิงหาคม 2543 คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 8 ต่อปี

บริษัท อัพคันทรี แลนด์ จำกัด ตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกสิกรไทย

บริษัท โอเอไอคอนซัลแตนท์ฯ เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ดอกเบี้ย MLR ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท เอส.ซี.แอสเสท ตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 15 มกราคม 2544 ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรม และการเกษตร จำกัด ตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี บริษัท มิลเลนเนียม เฮ้าส์ ตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 21 มีนาคม 2543 ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี

นางบุษบา ตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 27 เมษายน 2543

นายบรรณพจน์ ตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 16 มีนาคม 2542 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2542 และ 1 กันยายน 2543

นาย พานทองแท้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2543 จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 จำนวน 1 ฉบับ และลงวันที่ 1 กันยายน 2543 จำนวน 1 ฉบับ

บริษัทและบุคคลที่เป็นลูกหนี้ล้วนเป็นของครอบครัวชินวัตรและคนใกล้ชิดแทบทั้งสิ้น

3.กรณีนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

นาย บรรณพจน์ มีเงินให้กู้ยืมแก่ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ บุตรสาวนายสมชาย และ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 100 ล้านบาท และ น.ส.ชินณิชามิแสดงรายการเงินกู้ยืมดังกล่าวต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จนนำไปสู่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมืองให้เว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จำคุกเป็นเวลา 2 เดือน ปรับเป็นเงิน 4,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี โดยศาลฎีกาฯมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมา จากคตส.ตรวจสอบพบเงินขายหุ้นชินคอร์ปถูกโอนเข้ามาในบัญชี น.ส.ชินณิชา แล้ว น.ส.ชินณิชาอ้างว่าเป็นเงินกู้ยืมจากนายบรรณพจน์ จนมีการร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช.ในที่สุด

4.น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์

ใน การแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เชียงใหม่ ในนามพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 น.ส.ชินณิชา ระบุว่า มีเงินให้กู้ยืมบริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท ต่อมาในช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. เชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 น.ส.ชินณิชา แจ้งว่า มีเงินให้กู้ยืม เพิ่มขึ้นอีก 1 รายการเป็น 2 รายการ ได้แก่

1. บริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท

2. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พี่ชาย จำนวน 50,000,000 บาท

รวมเป็นเงิน 92,700,000 บาท

ทั้ง นี้ เงินให้กู้ยืมแก่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 50,000,000 บาทดังกล่าว ยังได้ปรากฏอยู่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ น.ส.ชินณิชา กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และช่วงพ้นตำแหน่งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วย

บริษัท วายชินวัตร จำกัด เป็นบริษัทในครอบครัว จดทะเบียนวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้ง เลขที่ 99/385 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจสปา สถานเสริมความงามและสุขภาพ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ

5. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่ามีเงินให้กู้ 2 รายการ รวม 110,301,369.86 บาท ให้แก่

1.นาย พายัพ ชินวัตร พี่ชาย จำนวน 80,301,369.86 บาท ระบุวันให้กู้ยืม 22 มีนาคม 2549 และ2.บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด จำนวน 30,000,000 บาท โดยทำเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินวันที่ 6 ตุลาคม 2549 จำนวน 20,000,000 บาท วันที่ 9 มีนาคม 2550 จำนวน 5,000,000 บาท และ วันที่ 13 มีนาคม 2550 จำนวน 5,000,000 บาท

บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาฯ มีนายอนุสรณ์ สามีนอกสมรสถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ

รวม เงินปล่อยกู้ของคนในครอบครัวชินวัตรและวงศ์สวัสดิ์ทั้ง 5 กรณี 7,519 ล้านบาท ในจำนวนนี้กรณีของน.ส.ยิ่งลักษณ์อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดตำนาน เงินกู้ ครอบครัว ชินวัตร วงศ์สวัสดิ์ พันล้าน

view

*

view