http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เม็ดเงิน คุณหญิงอ้อ-ครอบครัว ในพรรคไทยรักไทย-เพื่อไทย 430 ล้าน

เม็ดเงิน“คุณหญิงอ้อ-ครอบครัว”ในพรรคไทยรักไทย-เพื่อไทย 430 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

“อ้อ ATM”แกะรอยเงินบริจาคคุณหญิงพจมาน และครอบครัวชินวัตร ในพรรคไทยรักไทย-เพื่อไทย 15 ปี 430 ล้าน ขณะที่ ครอบครัวเจ๊แดง-เยาวภา 20 ล้าน พ่วงเมีย“เกษม นิมมลรัตน์”5 ล้าน

คุณ หญิงพจมาน ชินวัตร (มาดาพงศ์) และบริษัทในครอบครัวชินวัตร ได้บริจาคเงินไห้พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย รวมเป็นเงินกว่า 430 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาที่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจ สอบพบว่า นับจากมีการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในปี 2541 จนถึงปัจจุบันสิ้นปี 2555 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และบริษัทในเครือชินวัตร ได้บริจาคเงินให้พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย รวมทั้งสิ้น 430 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.คุณหญิงพจมาน ได้แก่

ปลายœปีœ 2541 “คุณœหญิงœอ้อ” บริจาคœ 3 ครั้งœรวมœ 6 ล้านœบาทœ ปีœ 2543 (ก่อนœการœเลือกœตั้งœทั่วœไปœวันœที่œ 6 มกœราคœมœ 2544) “คุณœหญิงœอ้อ”บริจาคœ 6 ครั้งœ รวมœ 240 ล้านœบาทœ ได้œแก่œ งวดœวันœที่œ 29 พฤษภาคมœ จำนวนœ 10 ล้านœบาทœ วันœที่œ 10 กรกฎาคมœ จำนวนœ 15 ล้านœบาทœ วันœที่œ 16 ตุลาœคมœ จำนวนœ 50 ล้านœบาทœ วันœที่œ 4 ธันวาœคมœ จำนวนœ 5 ล้านœบาทœ วันœที่œ 18 ธันวาœคมœ ทำœสถิติœสูงœสุดœงวดœเดียวœ 100 ล้านœบาทœ และœงวดœวันœที่œ 25 ธันวาœคมœ จำนวนœ 60 ล้านœบาทœ ปีœ 2545 ไม่œมีœชื่อœบริจาคœ

ปีœ 2546 บริจาคœ 2 ครั้งœรวมœ 11.4 ล้านœบาทœ รวมœตัวœเลขœระหว่างœปีœ 2541-2546 œรวมœ 257.4 ล้านœบาทœ 

ปี 2547-2548 บริจาค œ 135 ล้านœบาท œ

รวมทั้งสิ้น œ 392.4 ล้านœบาทœ

2.พ.ต.ท.ทักษิณ บริจาคœเพียงœครั้งœเดียว œวันœที่œ 22 ธันวาœคมœ 2541 จำนวนœ 25 ล้านœบาทœ

หลังœจากœนั้นœไม่œมีœชื่อœปรากฏœอีกœเลยœ

3.บริษัทของครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณ ได้แก่

3.1บริษัท ฮาวคัม สตูดิโอ ของนายพานทองแท้ บุตรชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จำนวน 3,380,000 บาท (ธ.ค. 2554)

3.2 บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด จำนวน 4,480,490 บาท (ม.ค.2555)

3.3 บริษัท บี บี ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 4,272,869 บาท (ม.ค.2555)

ขณะที่นางเยาวภา วงศสวัสดิ์ และครอบครัว ได้แก่

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชาย นายสมชาย นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 10 ล้านบาท (เดือน พ.ค. 2554)
นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ บุตรสาว นายสมชาย นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 10 ล้านบาท (เดือน พ.ค. 2554)
ไม่ รวม นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ จำนวน 5 ล้านบาท เดือน พ.ค. 2554 (ภรรยานายเกษม นิมลรัตน์ เลขานุการส่วนตัวนางเยาวภา และอดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต3 พรรคเพื่อไทย ซึ่งลาออกเพื่อหลีกทางให้นางเยาวภา ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมแทน)

รวมเงินบริจาคของครอบครัวชินวัตรและวงศ์สวัสดิ์ ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาจนถึงสิ้นปี 2555 ประมาณ 450 ล้านบาท

อย่าง ไรก็ตาม น่าสังเกตว่า หลังปี 2548 เป็นต้นมาไม่มีชื่อคุณหญิงพจมานเป็นผู้บริจาค ทว่าปรากฏชื่อบริษัทในเครือชินวัตรและคนใกล้ชิดเป็นผู้บริจาค

ทั้ง นี้ พรรคไทยรักไทย มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ก่อตั้ง พรรคพลังประชาชนก่อตั้งโดย คนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ หลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบ และพรรคเพื่อไทยก็ก่อตั้งโดยคนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณเช่นกันหลังพรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรค


แกะรอยกลุ่มทุน“วิไลลักษณ์”ซอย 4 บริษัทบริจาคเพื่อไทย 7 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

แกะรอยกลุ่มทุนสามารถฯตระกูล“วิไลลักษณ์”ชิ่ง“เนวิน”ซอย 4 บริษัทบริจาคเพื่อไทยงวดเดียว 7 ล้าน แซงหน้า“เสี่ยอนันต์”แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ของตระกูลวิไลลักษณ์ใช้ 4 บริษัทในเครือข่ายบริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทยถึง 7 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ยอดเงินบริจาคพรรคเพื่อไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 19,918,755 บาท ผู้บริจาครายใหญ่ 9 ราย ได้แก่

นายอนันต์ อัศวโภคิน (เจ้าของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) จำนวน 5 ล้านบาท

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 ล้านบาท

บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่นแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด บริษัท ไอทีแอ๊บโซลุท จำกัด รายละ 2 ล้านบาท

บริษัท พอสเน็ท จำกัด 1 ล้านบาท บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จำกัด รายละ 1 ล้านบาท และ นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง บริจาคเป็นทรัพย์สินจำนวน 2,918,755 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้บริจาค 4 ราย เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเกี่ยวโยงกันคือ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด

บริษัท ไอที แอ๊บโซลุท จำกัด และบริษัท พอสเน็ท จำกัด

บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ทุน 20 ล้านบาท ประกอบธูรกิจ ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารด้านภาพและเสียงทั้ง ระบบที่มีสายและไร้สาย,ประมูลงาน รับเหมาติดตั้ง และ ซ่อมบำรุงฯรักษาระบบ ที่ตั้งเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ 1,400,000 หุ้น (70%)

บริษัท ไอที แอ๊บโซลุท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2539 ทุนปัจจุบัน 225 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 119 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 22,485,595 หุ้น (99.93%) นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล นายพรชัย กรัยวิเชียร นายอภิชาติ ศิริสาลิโภชน์ เป็นกรรมการ

บริษัท พอสเน็ท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 ทุน 72 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผู้นำเข้า ที่ตั้งเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ 7,199,993 หุ้น (99.99%) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายอภิชาติ ศิริสาลิโภชน์ นายอภิชาติ ศิริสาลิโภชน์ เป็นกรรมการ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 1,006,503,910 บาท จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ประมูลงานสื่อสาร ที่ตั้งเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัทวิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (ตระกูลวิไลลักษณ์) นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ถือหุ้นใหญ่

ส่วน อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่นแอนด์ เทคโนโลยี ขายและให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์ เป็นเจ้าของ

บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิต,บริการ,ขายปลีก,ประมูลงานราชการ,เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ เป็นเจ้าของ

กลุ่มสามารถเคยเป็นผู้สนับสนุนเงินบริจาคในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย

ต่อ มาเป็นผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของนายเนวิน ชิดชอบ บริษัทในกลุ่มสามารถฯเป็นคู่สัญญาในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและกล้องวงจร ปิดในยุคนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลายร้อยล้านบาท

ปัจจุบันนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ไม่ปรากฎเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัดของนายเนวิน


อ่านประกอบ :

“อนันต์ อัศวโภคิน”เปิดตัวขนเงินบริจาคเพื่อไทยพ่วงบิ๊กธุรกิจเฉียด 20 ล้านhttp://www.isranews.org/site_content/329-investigative-06/20409-เปิดตัวขนเงิน.html


เมียอดีตส.ส.ลูกน้อง“เจ๊แดง”โผล่บริจาคเพื่อไทย 5 ล้าน แจ้งป.ป.ช.มีเงิน 4 แสน

จากสำนักข่าวอิสรา

ปริศนา!เมีย“เกษม นิมมลรัตน์”อดีต ส.ส.ลูกน้อง“เจ๊แดง-เยาวภา”ขนเงินบริจาคพรรคเพื่อไทย 5 ล้านแต่แจ้งในบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.มีเงินฝากแค่ 4 แสน รายได้ปีละ 6 แสนเศษ

นางดวง สุดา นิมมลรัตน์ ภรรยานายเกษม นิมมลรัตน์ อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 3 บริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทย 5 ล้านบาทแต่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่ามีเงินมากเพียง 4 แสนบาทเศษ

กรณี สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ มีชื่อบริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จำนวน 5 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษม นิมมลรัตน์ และคู่สมรสที่ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ระบุว่านางดวงสุดามีเงินฝาก เป็นเงินฝาก 463,627.60 บาท ไม่มีเงินสด ขณะที่นายเกษมมีเงินฝาก 456,034.79 บาท รวมเงินฝาก 2 คน 919,862.39 บาท ไม่มีเงินสด

ทั้งนี้ นายเกษม มีเงินฝาก 456,034.79 บาท เงินลงทุน 1,027,697 บาท เงินให้กู้ยืม 1,150,000 ที่ดิน 7 แปลง มูลค่า 14,792,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 4,000,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 7 คัน มูลค่า 6,080,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไปมูลค่า 1,277,000 บาท ทรัพย์สินรวม 28,783,231.79 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 57,677.16

นางดวง สุดา เงินฝาก 463,627.60 บาท เงินลงทุน 20,982,452.12 บาท ที่ดิน 7 แปลง มูลค่า 3,610,000บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 500,000บาท ทรัพย์สินอื่นๆตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไปมูลค่า 2,045,000บาท มีทรัพย์สินรวม 27,601,079.72บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 146,949.39 บาท
รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 56,179,684.96 บาท (ดูตาราง)

นายเกษม แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 397,673.35 บาท นางดวงสุดา มีรายได้ต่อปี 661,875 บาท

นาย เกษมระบุประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปีว่า ปี 2551 เป็นผู้เชี่ยวชาญ ส.ส. ปี 2552 เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 เป็นผู้เชี่ยวชาญ ส.ส.

และ ระบุว่านางดวงสุดา มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ครอบครัวนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นเจ้าของ)

นาย เกษม นิมมลรัตน์ เพิ่งลาออกจาก ส.ส.เชียงใหม่ โดยอ้างว่ามีปัญหาสุขภาพ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เบื้องหลังเพื่อหลีกทางให้นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งแทน ซึ่งมีการเลือกตั้งในวันที่ 21 เมษายนนี้

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 59 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง หนึ่ง เกินกว่าสิบล้านบาทต่อปี

น่า สังเกตว่า ในช่วงเดือน พ.ค.2554 ที่ปรากฏชื่อนางดวงสุดา นิมมลรัตน์ บริจาคให้พรรคเพื่อไทย 5 ล้านบาท นั้น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และ นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ บุตรชายและบุตรสาว นายสมชาย นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ บริจาคให้พรรคเพื่อไทย คนละ 10 ล้านบาท

ขณะ เดียวกันมาตรา 56 ระบุว่าภายใต้บังคับมาตรา 54  วรรคสาม การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปให้กระทำโดยเปิดเผยชื่อ ผู้บริจาคและสามารถตรวจสอบได้ ห้ามมิให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่เป็นการบริจาคโดย ไม่ปรากฏชื่อผู้บริจาคตามวรรคหนึ่ง หรือที่บริจาคให้ตนเป็นส่วนตัว

มาตรา 57 ภายใต้บังคับมาตรา 54 วรรคสาม การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ ห้าพันบาทขึ้นไป ต้องเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไป จะต้องบริจาคโดยวิธีการสั่งจ่ายเป็น ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คขีดคร่อม

มาตรา 114  โทษ ของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวคือจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่น้อยกว่า สามเท่าของจำนวนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่พรรคการเมืองหรือทั้งจำ ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี 

กรณีนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการบริจาคแทนกันอาจมีความผิดตามกฎหมายได้

 …… 

อ่านประกอบ :เม็ดเงิน“คุณหญิงอ้อ-ครอบครัว”ในพรรคไทยรักไทย-เพื่อไทย 430 ล้าน
http://www.isranews.org/investigate/item/20629-เม็ดเงิน“คุณหญิงอ้อ-ครอบครัว”ในพรรคไทยรักไทย-เพื่อไทย-430-ล้าน.html


สัมผัส “คุณนายเล็ก” เมีย อดีต ส.ส.เกษม ขาใหญ่บริจาคเงิน "เพื่อไทย" “ขี้เล่น-แถม(มี)ฮา”

จากสำนักข่าวอิสรา

หลายคนอาจจะรู้กันแล้วว่า นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ ภรรยา นายเกษม นิมมลรัตน์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 3 ลูกน้องของ เจ๊แดง “เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” น้องสาว พ.ต.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มากบารมีในพรรคเพื่อไทย 

และหลายคนอาจจะรู้แล้วว่า นางดวงสุดา มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ครอบครัวนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นเจ้าของ) แถมยังปรากฏชื่อเป็นผู้บริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทย จำนวน 5 ล้านบาท ในช่วงกลางปี 2554 

หลายคนจึงอาจจินตนาการกันไปว่า นางดวงสุดา น่าจะเป็นคนที่มีอุปนิสัย นิ่งเงียบเคร่งครึม ตามสไตล์นักบริหารทั่วไป

แต่ใครจะรู้ว่า แท้จริงแล้ว นางดวงสุดา ภรรยาสุดที่รัก ของ นายเกษม

เป็น คนสวย ขี้เล่น แถมมีความฮาในหัวใจเต็มพิกัด!! 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูล นางดวงสุดา ในเฟซบุ๊ค ส่วนตัวซึ่งใช้ชื่อ ภาษาไทย ว่า  “ดวงสุดา นิมมลรัตน์”

พบว่า มีการแจ้งข้อมูลการทำงานและการศึกษาไว้ที่ Montfort College จังหวัดเชียงใหม่

มีเพื่อนหลักร้อยคน เกินครึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่นำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คดังกล่าว ตรวจสอบย้อนหลังไปได้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553

โดย ข้อมูลการโพสต์ครั้งแรก ที่ถูกบันทึกไว้ เป็นการโพสต์เปลี่ยนภาพประจำตัว ของนางดวงสุดา ซึ่งกำลังเล่นโยคะ ก่อนจะโพสต์เปลี่ยนภาพอีก 2 ครั้ง ในวันเดียว

ก่อนจะมีการโพสต์ภาพประจำตัว อีกหลายครั้ง ในเวลาต่อมา ตั้งแต่ ภาพถ่ายแบบแนวคุณนาย ไปจนถึงการกระโดดโลดเต้นตามประสาเด็กแนว

นอก จากนี้ ยังมีภาพถ่ายของนายเกษม ในอิริยาบถต่างๆ ที่หาดูได้ยาก ทั้งภาพการล้างรถจักรยาน ภาพการเมคอัพหน้า ซึ่งมีหลายภาพ ในบ้านพักส่วนตัว

โดยนางดวงสุดา เขียนข้อความประกอบว่า “แฟนฉัน”

จากการตรวจสอบพบว่า นางดวงสุดา น่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโออย่างมาก

เพราะหลายครั้งที่นางดวงสุดา นำคลิปวีดีโอ ที่น่าสนใจมาแชร์ต่อ อาทิ คลิป การกล่าวสุนทรพจน์ ของ Steve Jobs ที่ Stanford university ปี 2005 เวอร์ชั่น Thai sub, คลิปเพลง ,ศิลปะการเต้นรำ เป็นต้น 

รวม ไปถึงคลิปวีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ที่ นางดวงสุดา เข้าร่วม อาทิ การเข้าเรียน hip hop class , Break out class ซึ่งนางดวงสุดา ได้โชว์ลีลาการเต้นเท้าไฟ ได้อย่างเร้าใจ

นอกจากนี้ ยังมีคลิปวิดีโอ ที่ นางดวงสุดา จัดทำเอง และนำมาโพสต์โชว์ไว้

อาทิ

คลิ ปการแต่งตั้งผู้ชายคนหนึ่ง ให้เป็นเทพพยากรณ์ติดตามตัวนางดวงสุดาตลอดไป พร้อมคำพูดประโยคเด็ดว่า “ฮาสัญญาว่าจะเชื่อฟังคิง และจะรับใช้คิงตลอดไป , คลิปการแสดงท่าทางเลียนแบบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในช่วงการลงสมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 ของนายเกษม เมื่อต้นปี 2555 นางดวงสุดา ได้ใช้เฟซบุ๊คส่วนตัว เป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมการหาเสียงต่างๆ ของสามีอย่างต่อเนื่องด้วย

ตั้งแต่การเข้าสตูดิโอถ่ายภาพประกอบในป้ายหาเสียง การลงพื้นที่หาเสียง จนกระทั่งได้รับชัยชนะ เป็นส.ส. ครั้งแรกในชีวิต

โดย ภาพสุดท้ายที่ นางดวงสุดา โพสต์ไว้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 คือ ภาพป้ายชื่อ ส.ส. ของนายเกษม พร้อมคำพูดของนางดวงสุดา ว่า “กกต รับรองแล้วจร้าาาา” ซึ่งมีกลุ่มเพื่อนเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก

“ดีจั๋ยตวยเน้อคุณนายเล็ก”

“ว้าวๆๆ ดีใจด้วยนะพี่เล็ก”

จากนั้น นางดวงสุดา ก็ไม่ได้โพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอในเฟซ บุ๊คส่วนตัวอีกเลย

แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่ทำให้ นางดวงสุดา ห่วงหายไปจากเฟซบุ๊คของตนเอง

ทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูข้อมูลในเฟซบุ๊ค ของ เธอ ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า ช่างเป็นผู้หญิง ที่ สวย ขี้เล่น ...แถม ฮา

และรักสามีของเธอจริงๆ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เม็ดเงิน คุณหญิงอ้อ ครอบครัว พรรคไทยรักไทย เพื่อไทย

view

*

view