http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พบนายทุนเงินบริจาค เพื่อไทย คว้างานยุคปู 35 สัญญา 1.9 พันล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

แกะรอยกลุ่มสามารถฯของตระกูลวิไลลักษณ์ นายทุนเงินบริจาคพรรคเพื่อไทย คว้างานรับเหมารัฐยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 35 ครั้ง เกือบ 2 พันล้าน กล้อง CCTV โครงการรับจำนำข้าวด้วย

บริษัท เครือสามารถคอร์ปอเรชั่นของตระกูลวิไลลักษณ์ ผู้บริจาคเงินรายใหญ่ให้พรรคเพื่อไทย จำนวน 7 ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกือบ 2 พันล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัทในกลุ่มสามารถคอร์ปอเรชั่นของตระกูลวิไลลักษณ์ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัดบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน) และ บริษัท วิไลลักษณ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 ทั้งสิ้น 35 สัญญา วงเงินรวม 1,960,315,163 บาท (ดูตาราง)

บริษัทที่เป็นคู่ สัญญาในเดือนธันวาคม ปี 2555 ได้แก่ บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด ได้รับว่าจ้างในโครงการวางระบบและติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด เพื่อกำกับดูแลการรับจำนำข้าวเปลือก โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 วงเงิน 49,300,000 บาท

บริษัท เดียวกันยังเป็นผู้จัดหา อุปกรณ์พิเศษระบบรักษาความปลอดภัย(ศูนย์ประชุมและโรงแรม) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 54 วงเงิน 36,915,000 บาท
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด เป็นคู่สัญญากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กระทรวงมหาดไทย ในการซื้อทีโอยูมิเตอร์และโมเด็มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 25 55 จำนวน 17,001,400 บาท และ วันที่ 30 ก.ค. 2555 จำนวน 44,299,833 บาท

บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เป็นคู่สัญญาจ้างเหมาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555 วงเงิน 173,340,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2555 วงเงิน 384,900,000 บาท และ เป็นคู่สัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2555 วงเงิน 459,565,000 บาท

บริษัท วิไลลักษณ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นเจ้าของตึก อาคาร software park ย่านถนนแจ้งวัฒนะ เป็นผู้ให้เช่าหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ปลายปี 2554 อย่างน้อย 6 สัญญาวงเงินรวม 38,970,972 บาท

ก่อน หน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทย จำนวน 3 ล้านบาท บริษัท ไอทีแอ๊บโซลุท จำกัด 2 ล้านบาท บริษัท พอสเน็ท จำกัด 1 ล้านบาท บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด 1 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้บริจาค 4 ราย มีผู้ถือหุ้นเกี่ยวโยงกัน

ตระกูล วิไลลักษณ์มีความคุ้นเคยกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในยุคที่พรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนลโฮลดิ้ง เป็นผู้บริจาคเงินให้พรรคไทยรักไทยในช่วงปี 2548 จำนวน 10 ล้านบาท

----

อ่านประกอบ: แกะรอยกลุ่มทุน“วิไลลักษณ์”ซอย 4 บริษัทบริจาคเพื่อไทย 7 ล้าน http://www.isranews.org/investigate/item/20473-แกะรอยกลุ่มทุน“วิไลลักษณ์”ซอย-4-บริษัทบริจาคเพื่อไทย-7-ล้าน.html

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พบนายทุน เงินบริจาค เพื่อไทย คว้างาน ยุคปู สัญญา พันล้าน

view

*

view