http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ปริศนา!ส.ส.เพื่อไทยปล่อยกู้บริษัทพี่สาว 50 ล้าน โชว์เอกสารแผ่นเดียว

ปริศนา!ส.ส.เพื่อไทยปล่อยกู้บริษัทพี่สาว 50 ล้าน โชว์เอกสารแผ่นเดียว

จากสำนักข่าวอิสรา

แกะรอย!ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย แจ้ง ป.ป.ช.มีเงินให้กู้บริษัทพี่สาว 50 ล้าน โชว์หลักฐานเอกสารแผ่นเดียว พบ“ลูกหนี้”ลงบัญชีงบดุลปี 53-54 มีหนี้สิน 12 ล้านเศษ ก่อนหน้านี้ไม่ส่งงบการเงิน 3 ปี

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 10 พ.ค.2554 และกรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี วันที่ 9 พ.ค. 2555 แจ้งว่ามี “เงินให้กู้ยืม” บริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด ระบุที่อยู่เลขที่ 158-159 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 50 ล้านบาท

แต่ทว่าในบัญชีงบดุล ปี 2553- 2554 ระบุมีหนี้สิน เพียง 12.3 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินว่า นายประเสริฐได้แสดงเอกสาร เงินให้กู้ยืมต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 1 แผ่น หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่บริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด จัดทำขึ้น โดยใช้หัวกระดาษของบริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด ระบุข้อความ ว่า

“เรียนคณะ กรรมการ ป.ป.ช. เรื่องขอยืนยันยอดเงินกู้ยืม ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ข้าพเจ้า นายสาคร พูลสนาม เป็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ระหว่าง บริษัท เพียงประการก่อสร้าง จำกัด กับ นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย และทางบริษัทฯ มียอดคงค้าง ณ วันที่ 22 มกราคม 2551 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 48,563,000-(สี่สิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ลงชื่อ นายสาคร พูลสนาม กรรมการผู้จัดการ”

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ทุนปัจจุบัน 300 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 60/195 ซอยพระยาสุเรนทร์ 9 ถนนรามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 นางสาวอารยา เด่นนภาลัย พี่สาวนายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย และนายประสิทธิ์ เด่นนภาลัย น้องชายนายประเสริฐ ถือหุ้นใหญ่

อย่าง ไรก็ตาม จากการตรวจสอบงบการเงินพบว่า บริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด ไม่ได้ส่งงบการเงิน รอบปี 2550-2552 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนหน้านี้งบการเงินปี 2549 ระบุว่ามีหนี้สินรวม 293,412,930.34 บาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียน 157,470,347.95 บาท เงินกู้ยืมระยะยาว 111,400,000.00 บาท (ดูตาราง)

ขณะ ที่ ปี 2553 ระบุว่ามีหนี้สิน รวม 12,370,647.48 บาท (หนี้สินหมุนเวียน) ปี 2554 มีหนี้สินรวม 12,395,647.48 บาท (หนี้สินหมุนเวียน)

น่าสังเกตว่าไม่ปรากฏว่ามีหนี้สิน “เงินกู้ยืม”จำนวน 50 ล้านบาทแต่อย่างใด

ทั้ง นี้ ในบัญชีแสงรายการทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 10 พ.ค.2554 นายประเสริฐแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 108,123,851.17 บาท ประกอบด้วย

เงินฝาก 8,271,151.17 บาท

เงินลงทุน 40,000,000 บาท

เงินให้กู้ยืม 50,000,000 บาท

ที่ดิน 4 แปลง เนื้อที่ 139-2-33 ไร่ มูลค่า 6,910,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านใน อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 หลัง มูลค่า 2,800,000 บาท

สิทธิสัมปทาน 142,700 บาท

หนี้สิน 48,563,000 บาท

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 59,560,851.17 บาท

โดย “เงินให้กู้ยืม 50,000,000 บาท” นั้นนายประเสริฐหมายเหตุว่า

“ขอใช้เอกสารชุดเดิมซึ่งเคยยื่นก่อนหน้านี้กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2551”

ผู้สื่อข่าวตรวจ สอบบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 22 มกราคม 2551 มีทรัพย์สินรวม 68,746,715.01 บาท

ไม่ปรากฏว่า มีรายการ “เงินให้กู้ยืม” จำนวน 50 ล้านบาท

----

ตารางงบการเงิน บริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด


ส.ส.เพื่อไทยยันปล่อยเงินกู้ 50 ล. บริษัทครอบครัวจริง- ก่อนรับงานบ้านเอื้ออาทร

จากสำนักข่าวอิสรา

ส.ส.เพื่อไทย ยันปล่อยเงินกู้ 50 ล้าน บริษัทคนในครอบครัวจริง เพื่อทำธุรกิจ ส่วนเหตุที่ไม่ปรากฏข้อมูลในงบดุลเป็นเพราะระบบการเงินมีปัญหาหลังโครงการ บ้านเอื้ออาทร ที่รับมาจากการเคหะแห่งชาติ พ่นพิษ ประสบปัญหาขาดทุนหลายร้อยล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้จำนวน 50 ล้านบาท ให้บริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด ของคนในครอบครัว ช่วงปี 2550 แต่ไม่ปรากฏวงเงินหนี้จำนวนดังกล่าว ในงบดุลของบริษัท ว่า ยืนยันว่าตนได้ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัท เพียงประกายก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทน้องชายไปจำนวน 50 ล้านบาทจริง

นาย ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า ส่วนสาเหตุที่ทำให้วงเงินหนี้จำนวนดังกล่าว ไม่ปรากฏอยู่ในงบดุลของบริษัท อาจเป็นเพราะการดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบปัญหาขาดทุนจำนวนมาก จากการเข้าไปรับงานโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติ

“ ผมได้ให้เงินกู้ยืมกับทางบริษัทเพียงประกายก่อสร้างไปจริง และนอกจากเงินในส่วนของผมแล้วก็ยังมีเงินที่ระดมมาจากเพื่อนฝูงอีกจำนวนมาก หลังจากที่บริษัทได้รับงานโครงการบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะฯ แต่หลังจากที่ดำเนินการไปแล้ว การเคหะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทำให้เกิดความเสียหายมาก คิดเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาท ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาการฟ้องร้องกับศาลปกครองอยู่เลย ไม่เชื่อไปตรวจสอบข้อมูลได้”

เมื่อ ถามว่า ทำไมถึงปรากฏข้อมูลหนี้ในงบดุลบริษัทช่วงปี 2553 แค่ 12 ล้านบาท นายประเสริฐ กล่าวว่า "ผมไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินของบริษัทมากนัก เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่เข้าใจว่าหลังจากที่บริษัทได้รับความเสียหายจากการดำเนินงานโครงการบ้าน เอื้ออาทร ระบบการเงินมีปัญหาอย่างมากการทำงบดุลอาจจะมีปัญหา"

“ขอ ยืนยันว่า การกู้เงินในส่วนของผมมีเกิดขึ้นจริง และได้ยื่นเอกสารยืนยันต่อ ป.ป.ช.ไว้แล้ว หากต้องการจะตรวจสอบเรื่องนี้ ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูล” ส.ส.เพื่อไทยระบุ 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปริศนา ส.ส.เพื่อไทย ปล่อยกู้ บริษัทพี่สาว 50 ล้าน โชว์เอกสารแผ่นเดียว

view

*

view