http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ขุมธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์ ประดิษฐ รมว.สาธารณสุข - เครือญาติ

ขุมธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์ “ประดิษฐ”รมว.สาธารณสุข - เครือญาติ

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดพอร์ตลงทุน “ประดิษฐ สินธวณรงค์” รมว.สาธารณสุข และเครือญาติ ในตลาดเครื่องสุขภัณฑ์ ของแต่งบ้าน 5 บริษัทเครือเดคคอร์มาร์ท ทุนจดทะเบียนเบาะๆ 1.2 พันล้าน

นาย ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเครือญาติเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 5 บริษัท

นาย ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นเจ้าของบริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ให้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ที่ตั้งเลขที่ 555 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 นายประดิษฐ ถือหุ้น 59,994 หุ้น หรือ 99.99% จากทั้งหมด 60,000 หุ้น หุ้นละ 10,000 บาท 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจ สอบ พบว่า บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ ซื้อ-ขายเครื่องสุขภัณฑ์ สินค้าตกแต่งบ้าน กระเบื้อง จำนวน 888,000 หุ้น (27.71%) มูลค่า 88.8 ล้านบาท และนายประดิษฐยังถือหุ้นในนามส่วนตัวอีก 120,000 หุ้น (3.74%) มูลค่า 12 ล้านบาท

บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 31 สิงหาคม 2535 ทุนปัจจุบัน 320,400,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 555 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด และเครือญาตินายประดิษฐ ร่วมถือหุ้น มีนางประไพ ทยานุวัฒน์ พี่สาวนายประดิษฐ น.ส.ศุภรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา นายประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา นายราชัญ ทยานุวัฒน์ น.ส.กมลรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา เครือญาตินายประดิษฐ เป็นกรรมการ (ดูตาราง)
จากการ ตรวจสอบพบว่า นางประไพ ทยานุวัฒน์ เป็นเจ้าของ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการขายวัสดุสุขภัณฑ์กระเบื้อง และบริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท กรุ๊ป จำกัด ให้เช่าอาคาร

บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 13 กันยายน 2532 ทุน 132 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 82/90 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 นายราชัญ ทยานุวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ 40.83% หรือ 539,000 หุ้น นางประไพ ทยานุวัฒน์ 32.1210% หรือ 423,997 หุ้น นางมาลี ทยานุวัฒน์ นางสาว รจนา ทยานุวัฒน์ คนละ 13.52% หรือ คนละ 178,500 หุ้น 

ขณะ ที่ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 ทุน 200 ล้านบาท 26 ธันวาคม 2555 นางสาวศรีสุดา สินธวณรงค์ พี่สาวนายประดิษฐ ถือหุ้น 34.00% หรือ 170,000 หุ้น บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด 33.0000% หรือ 165,000 หุ้น และเครือญาตินายประดิษฐ ได้แก่ นางสาวกมลรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา นายประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา นางสาวศุภรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา คนละ 11% หรือ คนละ 55,000 หุ้น

นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์ เครือญาตินายประดิษฐเป็นกรรมการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ชื่อ บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 มิถุนายน 2531 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 39/25,39/88 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางสาว อรุณี ทยานุวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ 50%

นอก จากนี้ นายราชัญ ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิค จำนวน 6,476,150 หุ้น หรือ 1.59% และยังพบว่านายประดิษฐ ถือหุ้น บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟู จำนวน 1,026 หุ้น

เบ็ดเสร็จนายประดิษฐและเครือญาติเป็นเจ้าของธุรกิจขายเครื่องสุขภัณฑ์และของตกแต่งบ้าน 5 บริษัทรวม ทุนจดทะเบียน 1,257.4 ล้านบาท

นาย ประดิษฐยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 มีทรัพย์สินทั้งหมด 915,519,169.16 บาท ประกอบด้วย

เงิน ฝาก 107,423,802.15 บาท เงินลงทุน 765,096,304.45 บาท เงินให้กู้ยืม 2,454,062.56 บาท ที่ดิน12,895,000 บาท ยานพาหนะ 20,450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาท) 6,300,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

นาง รัชนีกร สินธวณรงค์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 48,253,014.28 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 20,053,294.44 บาท เงินลงทุน 13,539,719.84 บาท ทรัพย์สินอื่น มูลค่า 14,660,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
ทั้งสองคนมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 963,772,183.44 บาท

ทั้ง นี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอความเห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาส้วม สาธารณะไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยให้ยกเลิกส้วมแบบนั่งยองและใช้ส้วมแบบนั่งราบหรือแบบชักโครกแทน โดยออกเป็น พระราชกฤษฎีกาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 เมษายน 2556 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

-----------
อ่านประกอบ :นับถอยหลังส้วมนั่งยอง ลงประกาศราชกิจจาฯ อีก 120 วันใช้บังคับ http://www.isranews.org/เรื่องเด่น/item/20755-นับถอยหลังส้วมนั่งยอง-ลงประกาศราชกิจจาฯ-อีก-๑๒๐-วันใช้บังคับ.html

“เศรษฐา ทวีสิน”ร่วมหุ้น“ประดิษฐ”รมว.สาธารณสุข โยง2 บริษัทบริติช เวอร์จินhttp://www.isranews.org/investigate/investigative-01/item/19218-เศรษฐา.htmlเปิดพอร์ตหุ้น“รัชนีกร”หลังบ้าน รมว.สาธารณสุข

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดพอร์ตธุรกิจ“รัชนีกร สินธวณรงค์”หลังบ้าน รมว.สาธารณสุข-เครือญาติ เจ้าของผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก-ลงทุนอสังหาฯ  7 บริษัททุนพันล้าน กวาดรายได้ปี 2554 กว่า 2.4 พันล้าน

 

นาย ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเครือญาติเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด และ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด รวมทุนจดทะเบียน 1.2 พันล้านบาท 

ขณะที่ฐานธุรกิจนางรัชนีกร สินธวณรงค์  (นามสกุลเดิม ทังเกษมวัฒนา) ภรรยานายประดิษฐและครอบครัวมูลค่านับพันล้านบาทเช่นกัน 

นางรัชนีกร เป็นบุตร นายทรงศักดิ์ นางสุรี ทังเกษมวัฒนา 

สำ นักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันครอบครัวเกษมวัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 6 บริษัทและธุรกิจลงทุน  1 บริษัท รวม 7 บริษัททุนจดทะเบียน 1,061 บาท ได้แก่   บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัด    บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด   บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด  บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด บริษัท  ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง  จำกัด บริษัท มิราเคิล อินฟินิตี้ จำกัด และ  บริษัท ทีพีเอ็น เมดดิคอล แพคเกจจิ้ง จำกัด  (ดูตาราง) 

 เฉพาะนางรัชนีกรถือหุ้นในธุรกิจของครอบครัว 3 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด จำนวน 330,000  หุ้น 

2.บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด  จำนวน 400,000  หุ้น

3.บริษัท  ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำนวน 800,000 หุ้น 

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด  จดทะเบียนวันที่   19 กรกฎาคม 2550  ทุนปัจจุบัน 110 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์ฉลากและสติกเกอร์   ที่ตั้งเลขที่ 129/9 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   ณ วันที่   30 เมษายน 2555  นายธีรุตธ ทังเกษมวัฒนา  นายพรอนันต์ ทังเกษมวัฒนา ถือหุ้นใหญ่ คนละ 2,200,000 หุ้น   (20%)   นางสาวพรพิไล ทังเกษมวัฒนา1,980,000 หุ้น (18%)  นางสาวธัญญาพร ทังเกษมวัฒนา  1,842,500   หุ้น    (16.75%) 

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด   จดทะเบียนวันที่  20 มกราคม 2549  ทุนปัจจุบัน 200 ล้านบาท การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างอ่อน  ที่ตั้งเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ วันที่  30 เมษายน 2555   นายธีรุตธ ทังเกษมวัฒนา  นายพรอนันต์ ทังเกษมวัฒนา ถือหุ้นใหญ่ คนละ 4,000,000 หุ้น  (20%)

บริษัท  ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 กันยายน 2554  ทุนปัจจุบัน 200 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ที่ตั้งเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นางสาวธัญญาพร ทังเกษมวัฒนา 5,800,000 หุ้น ( 29.00%)  นายธีรุตธ ทังเกษมวัฒนา นายพรอนันต์ ทังเกษมวัฒนา  คนละ4,000,000 หุ้น (20%)

ในจำนวนที่นาง รัชนีกรถือครองหุ้น 3 บริษัทพบว่า บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด แจ้งผลประกอบการปี 2554 มีรายได้  482,361,109   บาท  กำไรสุทธิ  92,188,584 บาท  สินทรัพย์  500,509,305 บาท 

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด   รายได้  270,624,052 บาท  กำไรสุทธิ  29,077,173 บาท สินทรัพย์  326,686,190 บาท 

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด    ปี 2554  รายได้ 10,218   บาท   ขาดทุนสุทธิ  25,981 บาท  (เพิ่งก่อตั้งปลายปี 2554) 

ส่วนบริษัทอื่นๆของครอบครัว   

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ปี 2554  รายได้   877,123,725  บาท  กำไรสุทธิ 116,361,527  บาท  สินทรัพย์  982,132,070 บาท 

บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัด รายได้   814,840,415  บาท กำไรสุทธิ 34,091,017 บาท สินทรัพย์  403,616,651  บาท 

และ บริษัท ทีพีเอ็น เมดดิคอล แพคเกจจิ้ง จำกัด รายได้  4,075,001  บาท กำไรสุทธิ   2,606,663  บาท    

เฉพาะ  5  ใน  7 บริษัท มีรายได้ปี 2554 รวมกัน 2,449,024,302 บาท (ไม่รวม บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด และ บริษัท มิราเคิล อินฟินิตี้ จำกัด )

ทั้ง นี้ ทรัพย์สินของนางรัชนีกรในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่นายประดิษฐยื่นต่อคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีจำนวน  48,253,014.28 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 20,053,294.44 บาท เงินลงทุน 13,539,719.84 บาท ทรัพย์สินอื่น มูลค่า 14,660,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

นาย ประดิษฐระบุว่า ภรรยามีรายได้ต่อปีโดยประมาณ  จากค่าที่ปรึกษา 500,000 บาท เงินเดือน บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 300,000 บาท  และดอกเบี้ยเงินฝาก 86,251.26 บาท รวม 886,251.26 บาท 

น่าสังเกตว่า ไม่มีรายได้จาก “เงินปันผล”

 

ธุรกิจที่ “รัชนีกร สินธวณรงค์”  และครอบครัวเป็นเจ้าของ

 ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ศุนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ขุมธุรกิจ เครื่องสุขภัณฑ์ ประดิษฐ รมว.สาธารณสุข เครือญาติ

view

*

view