http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พบกองทัพไทยซื้อเครื่องมือสื่อสารจากบ.จีที 200 หลังเกิดเรื่องฉาว 800 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

กองทัพ ทอ.-ทร.ซื้อเครื่องมือสื่อสารจากบริษัทนายหน้า “เอวิเอ แซทคอม”ผู้ขาย จีที 200 หลังเกิดเรื่องฉาวปี 54-55 อื้อ 14 ครั้งกว่า  800 ล้าน ล่าสุดสั่งอะไหล่เรดาร์ประจำเรือรบ 2 ลำ

หน่วย งานในกองทัพเรือและกองทัพอากาศยังคงจัดซื้อสินค้าเครื่องมือสื่อสาร สินค้า และอะไหล่อื่นๆ จาก บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด ผู้ขายเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด จีที 200 จากประเทศอังกฤษ หลังเกิดเรื่องฉาวเครื่องมือดังกล่าวไม่มีคุณภาพ เป็นเงินกว่า 800 ล้าน

สำ นักข่าวอิศรา www.isranews.org  ตรวจสอบพบว่า กรณีหน่วยงานของรัฐรวมถึง กองทัพได้จัดซื้อเครื่องตรวจระเบิด  GT 200  จากบริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการพิสูจน์ว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเมื่อ ช่วงต้นปี 2553 ที่ผ่านมา  ทว่าหลังจากเกิดเป็นข่าวอื้อฉาวในปี 2553 หน่วยงานหน่วยงานในกองทัพแม้ไม่ได้จัดซื้อเครื่องชนิดนี้อีกต่อไปแล้ว แต่ยังคงจัดซื้อสินค้าอื่นจากเอกชนรายนี้จนถึงปัจจุบัน 

สำ นักข่าวอิศรา www.isranews.org  ตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปี 2555 กรมอิเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ  จัดได้ซื้อ อะไหล่หมุนเวียนเครื่องบินฝึก อะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องเรดาร์   หอบังคับการบินเคลื่อนที่  อุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์  วิทยุเชื่อมโยงพร้อม Hardware Software ในระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธี  จากบริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด อย่างน้อย  12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 793.5 ล้านบาท

สำ นักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า  การจัดซื้อวงเงินมูลค่าสูงสุดคือ  ซื้อวิทยุเชื่อมโยงพร้อม Hardware Software ในระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธี(TDL:Tactical Data Link)พร้อมการติดตั้ง  วงเงิน 474,983,700  บาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2554  และการจัดซื้อครั้งล่าสุด ซื้อ SWITCH BOARD G3i 1500 วงเงิน 1,685,250  บาท เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555

ขณะ ที่กองทัพเรือ โดยกรมอิเล็กทรอนิคส์ทหารเรือ ได้จัดซื้ออะไหล่ระบบเครื่องเรดาร์ ให้แก่เรือหลวงนราธิวาส  และ เรือหลวงปัตตานี  พร้อมกันเมื่อวันที่  15 พ.ค. 2555  ครั้งละ 3,670,100  บาท  รวม 2 ครั้ง  7,340,200 บาท 

รวมการจัดซื้อของ 2 หน่วยงานในกองทัพ  14 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น  800,880,581 บาท 

บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด (AVIA SATCOM CO.,LTD.)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มทุนอีก 6 ครั้ง ล่าสุดวันที่ 24 กรกฎาคม 2554  เป็น 473,372,800 บาท ที่ตั้งเลขที่  174/68-71 หมู่ 9 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

บัญชีผู้ถือ หุ้น ณ วันที่   14 กรกฎาคม 2554  ลิบราเวย์ จำกัด (นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ถือหุ้นใหญ่ ร.อ.ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร ร่วมเป็นกรรมการ )ถือหุ้นใหญ่ 2,628,849 หุ้น หรือ 55.53%  บริษัท ซาบ เอบี จำกัด (มหาชน)  จากสวีเดน  1,733,728 หุ้น หรือ 36.62%  พล.อ.อภิชิต กานตรัตน์ 10,001 หุ้น หรือ 0.21% 

นายสุทธิวัฒน์มี บริษัทประกอบธุรกิจอุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยี ซอฟแวร์ อีกอย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่  บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด , บริษัท แอโรว์เทคนิค เอวิเอชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอวิเอ ซิสเต็ม จำกัด  และ  บริษัท เอวิเอ ซาบ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา (ให้บริการโครงข่าวสื่อสารและอุปกรณ์ซอฟแวร์) 

หุ้น ส่วนธุรกิจของนายสุทธิวัฒน์ คือ พล.อ.อภิชิต กานตรัตน์ อดีตผู้ทรงวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด   เรืออากาศเอก ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร  และกลุ่มบริษัท ซาบ จากประเทศสวีเดน (ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องบินกริฟเฟ่นให้กองทัพอากาศ)  โดย พล.อ.อภิชิตยังเป็นกรรมการ บริษัท เอวิเอ ซาบ เทคโนโลยี จำกัด อีกแห่งหนึ่ง

บริษัทนี้มีความสัมพันธ์กับอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศหลายคน 

เมื่อ เร็วๆนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นจำนวน 11 ชุด เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดอัลฟา 6 และจีที 200 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.สอบสวน   

ทั้ง นี้ มีรายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2556 ว่า ศาลอาญากลางในกรุงลอนดอนของอังกฤษ ได้ตัดสินว่านายเจมส์ แมคคอร์มิค นักธุรกิจชาวอังกฤษ เจ้าของบริษัท ATSC มีความผิดฐานฉ้อโกง หลอกขายเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิดขนาดมือถือเอดีอี 651 ให้แก่กองทัพและสำนักงานตำรวจหลายประเทศทั่วโลก และยังเป็นผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัตถุระเบิด รุ่นจีที 200 ขาย ให้กับกองทัพบกไทย (นำเข้าโดย บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด)

อย่างไรก็ตาม ศาลอาญากลางของอังกฤษ ได้นัดพิพากษาคำตัดสินคดีดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ 

การจัดซื้อสินค้าจากบริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด โดยกองทัพอากาศ 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กองทัพไทย ซื้อเครื่องมือสื่อสาร จีที 200 หลังเกิด เรื่องฉาว

view

*

view