http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พาณิชย์ โต้แทนรัฐบาล ข้อมูลจำนำข้าวเจ๊งไม่มีเหตุผลรองรับ

พาณิชย์” โต้แทนรัฐบาล ข้อมูลจำนำข้าวเจ๊งไม่มีเหตุผลรองรับ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       “พาณิชย์” ยันข้อมูลเจ๊งจำนำข้าวมั่ว เหตุไม่มีเหตุผลรองรับ คิดจากอะไร ยังไง พร้อมโต้มูดี้ส์ จำนำข้าวเพิ่มศักยภาพชาวนา
       
       นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร กระทรวงการคลัง ได้สรุปโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่าขาดทุนราว 206,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าบริหารจัดการข้าว 33,000 ล้านบาท และค่าเสื่อมของข้าวอีก 20,000 ล้านบาท จะทำให้มีผลขาดทุนทั้งสิ้นราว 260,000 ล้านบาทว่า ได้พยายามติดต่อขอข้อมูลจากกระทรวงการคลัง แต่ได้รับคำตอบว่าผู้ใหญ่ไม่ให้ข้อมูล จึงไม่ทราบว่ามีการคำนวณอย่างไร แล้วตัวเลขขาดทุนเป็นตัวเลขเฉพาะโครงการรับจำนำปี 2554/55 และ 2555/56 หรือรวมโครงการจำนำสินค้าเกษตรอื่นๆ ด้วย
       
       “ถ้าบอกว่าคิดเฉพาะโครงการรับจำนำปี 2554/55 และปี 2555/56 คงไม่ถูกต้อง เพราะทั้ง 2 โครงการยังไม่ได้ปิดบัญชี และยืนยันได้ว่าตัวเลขขาดทุนไม่น่าจะมากถึง 260,000 ล้านบาท แต่ยอมรับว่าการจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาลย่อมขาดทุน เพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยซื้อในราคาสูง และระบายออกในราคาตลาด ซึ่งอาจจะต่ำกว่าราคาที่รับจำนำมา” นางวัชรีกล่าว
       
       ส่วนการคืนเงินจากการขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลให้กระทรวงการคลังใกล้ เคียงกับแผนที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด แต่ปัญหาที่ทำให้การคืนเงินล่าช้าเนื่องจากข้าวจากโครงการรับจำนำปี 2554/55 ผู้ซื้อยังมาขนของไม่หมด จึงไม่มีการเก็บเงินค่าข้าวในส่วนนี้ แต่ได้เร่งรัดให้ผู้ซื้อมาขนข้าวออกจากโกดังแล้ว ส่วนสัญญาใหม่ๆ ก็ให้ชำระค่าข้าวก่อนขนข้าวออกจากโกดัง เพื่อให้มีเงินมาส่งคืนกระทรวงการคลังได้ตามเป้าหมาย
       
       สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีใหม่ยังใช้วงเงินตามกรอบเดิมที่คณะ รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติที่ 410,000 ล้านบาท ไม่มีการกู้เงินเพิ่มแต่อย่างใด
       
       อย่างไรก็ตาม กรณีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ระบุถึงโครงการรับจำนำข้าวจะส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยระยะ ยาวนั้น เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความตั้งใจจะทำโครงการรับจำนำข้าวถาวร เพราะที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่ม ศักยภาพให้ชาวนาไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น โครงการรับจำนำข้าวเป็นเพียงการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะหนึ่งเท่านั้น


อ้างผู้ซื้อขนข้าวช้าทำให้คืนเงินคลังสะดุด

"วัชรี"รับผู้ซื้อขนข้าวช้าทำแผนคืนเงินคลังสะสุด อ้างขาดทุนรับจำนำเป็นเรื่องปกติ เชื่อไม่ถึง 2.6 แสนล้าน

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีหนุนเวียนและกรอบวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีแผนที่จะขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 รอบ 2 เพิ่มเพราะสภาพคล่องในโครงการยังดีอยู่ โดยการคืนเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังถือว่าใกล้เคียงกับแผนที่ได้ให้ไว้เมื่อต้นปี แต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้การคืนเงินล่าช้าเนื่องจากข้าวจากโครงการรับจำนำปี 2554/55 ผู้ซื้อยังมาขนของไม่หมดจึงไม่มีการเก็บเงินค่าข้าวในส่วนนั้น เช่นเดียวกับโครงการปี 2555/56 ที่ข้าวบางส่วนอนุมัติขายไปแล้วแต่ผู้ซื้อยังไม่มารับมอบก็ทำให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะคู่สัญญาไม่สามารถเก็บเงินค่าข้าวได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น การใช้เงินในโครงการยังเป็นไปตามแผน ซึ่งอนุกรรมการฯ จะทำหน้าที่ในการประเมินสภาพคล่องและพิจารณาเสนอกรอบการกู้ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินการกู้หากจำเป็น ซึ่งขณะนี้การใช้เงินยังเป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้คือ 4.1 แสนล้านบาทตามเดิม

"จำตัวเลขไม่ได้ว่าคืนเงินให้ธกส.ไปเท่าไหร่แล้ว แต่ก็ใกล้เคียงกับแผนที่บอกไว้ ซึ่งการขายข้าวจะชำระเงินแล้วขนของไป ตอนนี้ก็เร่งให้มีการมาขนของและคืนให้ธกส.เร็วขึ้นอีก อนุกรรมการฯที่เป็นประธานอยู่ จะทำหน้าที่ดูว่ามีเงินเข้ามาเท่าไหร่ ต้องใช้ไปเท่าไหร่ ดูถึงเดือนก.ย. 2556 ก็มั่นใจว่าเพียงพอ ไม่ต้องกู้เพิ่ม” นางวัชรี กล่าว

สำหรับการออกมาระบุว่าโครงการรับจำนำขาดทุนถึง 2.6 แสนล้านบาทนั้น นางวัชรี กล่าวว่า ในฐานะคนทำงานอยู่กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริง ยืนยันว่าตัวเลขขาดทุนไม่น่าจะมากถึง 2.6 แสนล้านบาท เพราะใช้เงินสำหรับโครงการรับจำนำปี 2554/55 ไป รวม 2 รอบ 3.37 แสนล้านบาท และเงินที่คาดการณ์ว่าจะใช้ของปี 2555/56 ทั้ง 2 รอบ 3.02 แสนล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ เพราะข้าวที่ได้ตกลงขายผ่านรัฐต่อรัฐของปี 2554/55 ผู้ซื้อยังขนไม่หมดเงินยังไม่ได้ครบ จึงสงสัยว่ามีการสรุปตัวเลขออกมาได้อย่างไร ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้ขอข้อมูลดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังแต่ไม่ได้รับคำตอบ ล่าสุดจึงขอข้อมูลในส่วนที่คลังส่งไปรายงานนายกรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลดังกล่าว


พาณิชย์ชี้เป็นไปไม่ได้ข้าวเขมรสวมสิทธิ์จำนำ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยันเป็นไปไม่ได้ข้าวเขมรสวมสิทธิ์จำนำข้าว เหตุรัฐบาลห้ามนำเข้าข้าวเปลือก เชื่อขาดทุนจำนำข้าวไม่ถึง 2.6 แสนล้านบาท

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร สรุปผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวว่า ขาดทุนประมาณ 260,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียด แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ตัวเลขการขาดทุนดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้ เพราะโครงการรับจำนำปีการผลิต 54/55 และปี 55/56 ใช้วงเงินการรับจำนำเฉลี่ยปีละ 300,000 ล้านบาทเท่านั้น อีกทั้งในจำนวนเงินดังกล่าวมาจากหลายปีการผลิต ไม่ใช่เฉพาะของรัฐบาลนี้เท่านั้น

ส่วนโครงการรับจำนำในปีการผลิต 55/56 ของรัฐบาลชุดนี้จะขาดทุนถึง 100,000 ล้านบาทหรือไม่ ต้องดูจากปริมาณข้าวที่ยังเหลืออยู่ในคลังกลาง รวมทั้งวิธีการคิดคำนวณปริมาณข้าวของคณะกรรมการปิดบัญชีฯ ว่ามีวิธีการคิดอย่างไร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์เคยขอข้อมูลกรอบการคำนวณผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ที่ระบุว่าขาดทุน 260,000 ล้านบาท ไปที่กระทรวงคลังแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยอ้างว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามเปิดเผยข้อมูล

เมื่อสื่อมวลชนถามว่า สามารถนำข้อมูลในการปิดบัญชีที่แล้วเปิดเผยต่อสาธารณชนได้หรือไม่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดในการคำนวณทั้งหมด

ทั้งนี้ ยืนยันว่า โครงการรับจำนำข้าวไม่มีเจตนาซื้อข้าวในราคาแพงเพื่อขายราคาถูก แต่ต้องการดึงราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น และยังมีความเชื่อว่าไม่ขาดทุน เพราะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปีที่ผ่านมาที่ขยายตัว 6.4% มีส่วนมาจากโครงการรับจำนำด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยคืนเงินการระบายข้าวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท จากเป้าหมายปีนี้ที่จะต้องคืนเงินให้ได้ 220,000 ล้านบาท

ส่วนกรณีที่หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ รายงานว่า ปริมาณการส่งออกข้าวของกัมพูชาเพิ่มขึ้น และบางส่วนไหลเข้ามายังประเทศไทย ทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ข้าวในจำนวนนี้จะนำมาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำนั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรัฐบาลไทยยังห้ามนำเข้าข้าวเปลือกเข้ามาในประเทศอยู่ แม้มีรายงานการลักลอบนำเข้าข้าวสารมาบ้างก็ตาม


ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปัดโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนกว่า 2 แสนล้าน

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจน กรณี คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร กระทรวงการคลัง ได้สรุปโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่าขาดทุน 2.6 แสนล้านบาทว่า คณะกรรมการปิดบัญชีฯคำนวณตัวเลขจากอะไรบ้าง เพราะขณะนี้สต๊อกข้าวของรัฐบาลจากโครงการรับจำนำปี 54/55 และปี 55/56 ยังไม่ได้ระบายออกจนหมด ยังเหลืออีกจำนวนมาก ดังนั้นการระบุว่ารัฐบาลขาดทุนเป็นมูลค่าดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้อง

แต่ ยอมรับว่าโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาลย่อมขาดทุนแน่นอน เพราะเป็นการซื้อสินค้าเกษตรในราคาสูง เพื่อช่วยพยุงสร้างรายได้แก่เกษตรกร แต่จะต้องระบายออกในราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด อีกทั้งโครงการรับจำนำไม่ใช่เป็นโครงการที่แสวงหาผลกำไร ดังนั้น การขาดทุนจึงเป็นเรื่องปกติ แต่ตัวเลขการขาดทุนไม่น่าจะมากถึง 2.6 แสนล้านบาท เพราะใช้เงินสำหรับโครงการรับจำนำปี 54/55 รวม 2 รอบ 3.37 แสนล้านบาท และเงินที่คาดการณ์ว่าจะใช้ของปี 55/56 อีก 3.02 แสนล้านบาท ขณะที่การคืนเงินจากการขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลให้กระทรวงการคลังนั้น ยังถือว่าใกล้เคียงกับแผนที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด แต่อาจล่าช้าบ้างเพราะผู้ซื้อยังขนข้าวไม่หมด

ส่วนกรณีที่สถาบันจัด อันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ระบุถึงโครงการรับจำนำข้าวจะส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยระยะ ยาวนั้น รัฐบาลไม่ได้ตั้งใจจะทำโครงการรับจำนำข้าวถาวร และที่ผ่านมาภาครัฐพยายามจัดทำโซนนิ่งเร่งปรังปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชาวนาไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนโครงการรับจำนำในปีต่อไปยืนยันว่ามีเงินใช้เพียงพอจากกรอบเดิม 4.1 แสนล้านบาท ไม่ต้องกู้เพิ่ม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พาณิชย์ โต้แทน รัฐบาล ข้อมูล จำนำข้าวเจ๊ง ไม่มีเหตุผล รองรับ

view

*

view