http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดกรุสมบัติ สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา อดีตผู้ว่าฯจ.สุพรรณบุรี –เมีย รวยไร้หนี้ 52.2 ล้าน หลังบ้าน ไม่มีรายได้ ตุนเงินลงทุนตราสาร พันธบัตร เบาะๆ 16.8 ล้าน

สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์-เมีย”รมว.ท่องเที่ยวฯ โชว์ทรัพย์รวย 52.2 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดกรุสมบัติ “สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์”รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา อดีตผู้ว่าฯจ.สุพรรณบุรี –เมีย รวยไร้หนี้ 52.2 ล้าน “หลังบ้าน”ไม่มีรายได้ ตุนเงินลงทุนตราสาร พันธบัตร เบาะๆ 16.8 ล้าน

 

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภรรยามีทรัพย์สินรวมกัน 52.2 ล้านบาท

นาย สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2556 ระบุมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 19,655,808.42 บาท ประกอบด้วย

เงินฝาก 12,856,242.12 บาท

เงินลงทุน 1,485,166.30 บาท

ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 3-0-99 ไร่ ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มูลค่า 1,299,000 บาท

ยานพาหนะ รถยนต์ 3 คันมูลค่า 3,550,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) ได้แก่ นาฬิกา แหวน และ สร้อยทองคำ อย่างละ 3 รายการ รวมมูลค่า 465,400 บาท

นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์ (นามสกุลเดิม เรืองจรัส) คู่สมรส มีทรัพย์สิน 32,568,774.52 บาท ประกอบด้วย

เงินฝาก 2,329,774.515 บาท

เงินลงทุน 16,800,000 บาท

ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 0-2-62 ไร่ในเขตกรุงเทพฯ มูลค่า 5,540,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้าน 2 หลัง มูลค่า 5,150,000 บาท

ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 750,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 10 รายการมูลค่า 1,999,000 บาท

รวมทรัพย์สินทั้งสองคน 52,224,582.94 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทั้งนี้ ทั้งสองคนมีเงินลงทุนรวมกัน 6 รายการมูลค่า 18,285,166.3 บาท ได้แก่

1.กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,485,166.30 บาท

2.พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2552 ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี มูลค่า 2,000,000 บาท

3.บัวหลวงตราสารหนี้ ชนิดระบุวันครบกำหนด 46/12 มูลค่า 3,200,000 บาท

4.บัวหลวงตราสารหนี้ ชนิดระบุวันครบกำหนด 50/12 มูลค่า 3,800,000 บาท

5.บัวหลวงตราสารหนี้ ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/13 มูลค่า 3,700,000 บาท

6.บัวหลวงตราสารหนี้ ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/13 มูลค่า 4,100,000 บาท
(ลำดับที่ 1 เป็นของนายสมศักย์ ลำดับที่ 2-6 เป็นของคู่สมรส)

นาย สมศักย์แจ้งต่อ ป.ป.ช. เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2549-30 ก.ย.2555 มีรายได้ต่อปี จากเงินเดือน เงินบำนาญเกษียณอายุราชการ เงินรายได้จากการขายหุ้น เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และค่าตอบแทนคณะกรรมการมวย รวม 2,177,113.22 บาท ขณะที่คู่สมรส ไม่มีรายได้ และแจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปี รวม 1,082,684 บาท คู่สมรส มีรายจ่ายต่อปี 318,260 บาท

นาย สมศักย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯแทนนายชุมพล ศิลปอาชา ที่เสียชีวิต ทำให้ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับนายบรรหาร ศิลปอาชา


เปิดตัวนักธุรกิจรับซื้อหุ้น“สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์”รมว.ท่องเที่ยวฯ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

ตามแกะรอย“สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์”ขายทิ้งหุ้นที่ถือมานานก่อนนั่งเก้าอี้รมว.ท่องเที่ยวฯ พบคนรับซื้อทำธุรกิจผลิตกล่องกระดาษ จ.สมุทรสาคร เชื่อมโยงทุนยักษ์อุตสาหกรรมเกษตร

ใน การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2556 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี จากเงินเดือน เงินบำนาญเกษียณอายุราชการ เงินรายได้จากการขายหุ้น เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และค่าตอบแทนคณะกรรมการมวย รวม 2,177,113.22 บาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการขายหุ้น บริษัท เดอะ เซ็นเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 242,933.22 บาท แต่ทว่ามิได้บอกรายละเอียดจำนวนหุ้นและผู้รับซื้อว่าเป็นผู้ใด?

กรณีดังกล่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบข้อมูลดังนี้

บริษัท เดอะ เซ็นเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 24 พฤษภาคม 2538 ทุนปัจจุบัน 27,940,000 บาท ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น ที่ตั้งเลขที่ 1/40 หมู่ที่ 7 ซอยสินประสงค์ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 เม.ย.2555 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 29 คน นายสุรชัย โสตถีวรกุล ถือหุ้นใหญ่ 35,769 หุ้น นายคงศักดิ์ หล่อพงศ์พานิช 27,808 หุ้น นายธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข 20,216 หุ้น นายบุษยพงศ์ สายะบวร 17,062 หุ้น นางรัชดา ชาญสาคร 15,719 หุ้น นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ 2,286 หุ้น จากทั้งหมด 279,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายสุรชัย โสตถีวรกุล และนายวิชัย ชาญสาคร เป็นกรรมการ

ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ระบุนายสมศักย์ถือครองในลำดับ 27 รวม 2,286 หุ้น ได้แก่

หมายเลขของหุ้น 204501-205500 จำนวน 1,000 หุ้น วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 22/05/42

หมายเลขของหุ้น 248115-248310 จำนวน 196 หุ้น วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 13/11/49

หมายเลขของหุ้น 184441-185220 จำนวน 780 หุ้น วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 11/10/51

หมายเลขของหุ้น 278695-278937 จำนวน 243 หุ้น วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 07/05/52

หมายเลขของหุ้น 279085-279151 จำนวน 67 หุ้น วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 01/06/2554

18 มีนาคม 2556 บริษัท เดอะ เซ็นเตอร์ โฮลดิ้ง ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือใหม่ จากเดิม 29 คนเหลือ 28 คน โดยหมายเลขหุ้นที่เป็นของนายสมศักย์ได้โอนไปให้นายสุรชัย โสตถีวรกุล ทั้งหมด ทำให้นายสุรชัยเพิ่มสัดส่วนถือครองหุ้นเป็น 38,055 หุ้น (13.62%) ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่เปลี่ยนแปลง นายคงศักดิ์ หล่อพงศ์พานิช ถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 27,808 หุ้น (9.95%) นายธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข 20,216 หุ้น ( 7.23%)

การเปลี่ยนแปลง บัญชีผู้ถือหุ้นดังกล่าว นายสุรชัย โสตถีวรกุล และนายวิชัย ชาญสาคร ในฐานะกรรมการบริษัท ได้ทำหนังสือส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

ถ้าเป็นไปตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เท่ากับนายสมศักย์ขายหุ้นคืนให้แก่ นายสุรชัย โสตถีวรกุล

จาก การตรวจสอบพบว่านายสุรชัย โสตถีวรกุล เป็นผู้ถือใหญ่บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และบริษัท โพลีเมอร์ เพลท เซ็นเตอร์ จำกัด ทำบล็อกยาง

ขณะ ที่นายวิชัย ชาญสาคร เป็น กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ข้าว จำกัด โรงสีข้าว ผลผลิตทางการเกษตร และ บริษัท เกรท อะโกร จำกัด ทั้งสองแห่งกลุ่มซีพีถือหุ้นใหญ่

ทั้ง นี้ บริษัท เดอะ เซ็นเตอร์ โฮลดิ้ง แจ้งผลประกอบการปี 2553 รายได้ 1,075 บาท ขาดทุนสุทธิ 96,727 บาท ปี 2552 รายได้ 1,687 บาท ขาดทุนสุทธิ 109,885 บาท ปี 2551 รายได้ 1,227,242 บาท กำไรสุทธิ 1,102,261 บาท ปี 2553 สินทรัพย์ 27,963,243 บาท กำไรสะสม 8,243 บาท (ไม่มีข้อมูลปี 2554)

อย่าง ไรก็ตาม ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะ เซ็นเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ถือจำนวน 2,286 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 228,600 บาท แต่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายสมศักย์ แจ้งว่ามีรายได้จากการขายหุ้น บริษัท เดอะ เซ็นเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 242,933.22 บาท

น่าสังเกตว่าตัวเลขไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นไปได้ที่อาจมิได้ขายในราคาพาร์ หุ้นละ 100 บาท?

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดกรุสมบัติ สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา อดีตผู้ว่าฯจ.สุพรรณบุรี รวยไร้หนี้ หลังบ้าน ไม่มีรายได้ เงินลงทุนตราสาร พันธบัตร

view

*

view