http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สรรพากร คาดภายใน 2-3 เดือนได้ข้อสรุป 30 บริษัท คืนภาษีเป็นเท็จหรือไม่

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

สรรพากร” คาดภายใน 2-3 เดือน ได้ข้อสรุป 30 บริษัท คืนภาษีเป็นเท็จหรือไม่ เผยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2554-2555 และมีการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
       
       นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรจะใช้มาตรา 37 ตามประมวลรัษฎากร เพื่อเอาผิดต่อผู้ที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา รวมถึงผู้มีเจตนาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ โดยกรมสรรพากรมีการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแล้ว โดยแบ่งกลุ่มผู้เสียภาษีออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ชำระภาษีอย่างถูกต้อง กลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และคืนภาษีตามระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด ส่วนกลุ่มผู้ที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษี รวมถึงกลุ่มที่มีเจตนาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เพื่อการตรวจสอบกรมสรรพากรจึงรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2554-2555 ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบในรายละเอียดของคณะทำงาน
       
       นางจิตรมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพากรยังจะใช้อำนาจตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร ในการออกหมายเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการชำระภาษี หรือขอคืนภาษีมาตรวจสอบ หากพิจารณาแล้วพบว่าอาจชำระภาษีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือขอคืนภาษีเป็นเท็จ
       
       ส่วนกรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของ 30 บริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจส่งออกนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นการทุจริตในขอคืนภาษีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรไม่นิ่งนอนใจ จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากทุกหน่วยงาน เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักฐานทางภาษีจากกรมศุลกากร เป็นต้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประมาณ 2-3 เดือนนับจากนี้ไป จากนั้นจึงจะสรุปได้ว่ามีการทุจริตในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และจะดำเนินคดีร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่อย่างไรต่อไป
       
       นางจิตรมณี ยังเปิดโครงการ RD Camp ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีเรื่องภาษีให้แก่เยาวชนทุกช่วงอายุ โดยเน้นกลุ่มนิสิต นักศึกษา ซึ่งมาจากต่างสถาบัน โครงการนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงานให้แก่เยาวชนไทยอีก ด้วย
       
       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน อายุต้องไม่เกิน 25 ปี ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านโฆษณาสะท้อนภาพลักษณ์ภาษีที่ดีให้สังคม ภายใต้แนวคิด “ยิ่งให้-ยิ่งได้รับ” โดยจะคัดเลือก 15 ทีม หรือ 60 คน เข้าค่ายภาษีสนุก ซึ่งเป็นกิจกรรมเรียนรู้ จากนั้นจะคัดเลือกผลงาน โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท กรมสรรพากรเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rdcampseason6.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ หรือโทร.0-2248-2000 ต่อ 166, 168 และ 169


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สรรพากร ได้ข้อสรุป 30 บริษัท คืนภาษีเป็นเท็จ

view

*

view