http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,959
เปิดเพจ23,734,318

ภ.ง.ด.51: ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของ SMEs

ภ.ง.ด.51: ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของ SMEs

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้
ปุจฉา มีแนวทางในการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ของกิจการ SMEs สำหรับปี 2556 อย่างไร
วิสัชนา สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 เพื่อลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งไม่เคยมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 5 ล้านบาท และหรือมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการเกินกว่า 30 ล้าน เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมและกระตุ้นให้มีการลงทุนในวิสาหกิจดังกล่าวอันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นต้นไป ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 564) พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว เป็นผลให้กิจการเอสเอ็มอี ได้สิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีด้วยดังนี้
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
2. กำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ให้เสียในอัตรา 15%
3. กำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท ให้เสียในอัตรา 20%
ในการหักจำนวนเงินกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้น 300,000 บาทแรก เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับการประมาณการกำไรสุทธิ นั้น ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทำการประมาณกำไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชีเสียก่อน แล้วนำมาหารสองคงเหลือเท่าใดเป็นประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จากนั้นให้นำกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 300,000 บาทมาหักออก คงเหลือกำไรสุทธิเท่าใดให้คำนวณตามอัตราที่ระบุข้างต้น เช่น
บริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง ประมาณการกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ได้เป็นเงิน 5 ล้านบาท จำนวนประมาณการกำไรสุทธิกึ่งหนึ่งเท่ากับ 2.5 ล้านบาท เช่นนี้ แบ่งจำนวนประมาณการกำไรสุทธิออกเป็นส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ออกมาหักด้วยจำนวนเงินได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น 300,000 บาท คงเหนือ 700,000 บาท ให้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 15% ได้เป็นเงิน 105,000 บาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท คงเหลืออยู่จำนวน 1.5 ล้านบาท นำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ได้เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องเสียตามแบบ ภ.ง.ด.51 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 405,000 บาท หากในช่วง 6 เดือนแรกกิจการได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ก็ให้นำมาเครดิตหักออกจากจำนวนภาษีที่ต้องเสียได้ หากยังขาดให้ชำระเพิ่ม แต่ถ้าเกินให้นำไปถือเป็นเครดิตในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ต่อไป
อนึ่ง สำหรับกิจการร่วมค้า ซึ่งโดยสถานภาพทั่วไป มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ตามประมวลรัษฎากร กำหนดให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นนิติบุคคลเพื่อให้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น แม้กิจการร่วมค้าจะมีเงินทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท ก็ไม่ได้สิทธิประโยชน์ในประเด็นนี้แต่อย่างใด

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี SMEs

view

*

view