หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,995,158
Page Views 23,555,798
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

เสี่ยเพ้ง แจงยอดใช้งบฯจ้าง ที่ปรึกษา ก.พลังงานแค่ 2,477 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

“เสี่ยเพ้ง-พงษ์ศักดิ์”แจงกระทู้ “วัชระ เพชรทอง”ใช้งบฯจ้างที่ปรึกษาโครงการ ก.พลังงาน 12 ปี 529 โครงการแค่ 2,477 ล้าน กลุ่มวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากสุด บอกเท่าที่จำเป็น

001pangg

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่า  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ตอบกระทู้ถามของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ซึ่งเผยแพร่ใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระบุมีจำนวน ๒,๔๗๗.๗๓  บาท

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า

๑. รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษานิติบุคคล

ในส่วนของกลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ของกระทรวง

ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เป็นจำนวนเงินเท่าใด หน่วยงานใดหรือบริษัทใด (โดยแยกตามกลุ่มงาน) ขอทราบโดยละเอียด

๒. รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ชื่ออะไร

(ถ้ามี) ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ในส่วนของกลุ่มงานบริหารจัดการ

 กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงินและสถาปนิก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงินเท่าใด (โดยแยกตามกลุ่มงานและกลุ่มวิชาชีพ) ขอทราบโดยละเอียด

๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียดขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

นายพงษ์ศักดิ์   ตอบข้อที่ ๑ และ ๒  ว่า กระทรวงพลังงานได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖ รวมเป็นเงิน ๒,๔๗๗.๗๓ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างที่ปรึกษาไทย โดยสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศมีจำนวน  ๑ โครงการ คือ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของการเก็บรักษาและขนส่ง ปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยใช้เงินในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ วงเงิน ๐.๑๓๕ ล้านบาท กลุ่มงานวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโดยสรุปการว่าจ้างที่ปรึกษากระทรวงพลังงาน มีดังนี้

ปีงบประมาณ

วงเงิน

(ล้านบาท)

งบประมาณแยกตามกลุ่มงาน

จำนวน

โครงการ

   

บริหารจัดการ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

การเงิน

สถาปนิก

 

๒๕๔๕

๑๑๙.๙๒

-

๑๑๙.๒๐

-

-

-

๒๒

๒๕๔๖

๒๒๖.๔๔

๘๐.๒๓

๑๔๖.๒๒

-

-

-

๕๔

๒๕๔๗

๑๐๒.๖๑

๑๑.๙๐

๙๐.๗๑

-

-

-

๒๗

๒๕๔๘

๑๖๐.๕๒

๒๕.๔๐

๑๓๐.๑๓

-

-

๔.๙๙

๔๐

๒๕๔๙

๒๑๖.๒๒

๗๘.๓๑

๑๓๗.๙๑

-

-

-

๓๔

๒๕๕๐

๔๐๗.๗๘

๑๖๔.๙๖

๒๔๒.๘๓

-

-

-

๖๐

๒๕๕๑

๓๐๔.๐๑

๑๑๒.๘๐

๑๙๑.๒๒

-

-

-

๖๓

๒๕๕๒

๒๐๑.๒๙

๙๘.๗๘

๑๐๒.๕๒

-

-

-

๕๐

๒๕๕๓

๑๔๕.๒๔

๕๘.๒๓

๘๗.๐๑

-

-

-

๓๑

๒๕๕๔

๑๘๑.๓๖

๔๙.๖๐

๑๓๐.๔๗

๑.๒๙

-

-

๕๓

๒๕๕๕

๑๘๑.๐๖

๘๘.๗๖

๘๙.๓๕

๒.๙๕

-

-

๔๓

๒๕๕๖

๒๓๑.๒๘

๑๐๒.๐๔

๑๒๖.๘๒

๒.๔๒

-

-

๕๒

รวม

๒,๔๗๗.๗๓

๘๗๐.๙๗

๑,๕๙๕.๑๑

๖.๖๖

-

๔.๙๙

๕๒๙

  

 

 

 

คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงพลังงานกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษา เท่าที่จำเป็น โดยในอนาคตกำหนดจะดำเนินการในโครงการที่มีความสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และในการว่าจ้างที่ปรึกษาจะเน้นโครงการที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

 

 

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เสี่ยเพ้ง แจงยอดใช้ งบฯจ้าง ที่ปรึกษา ก.พลังงาน 2 477 ล้าน

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view