http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,433
เปิดเพจ23,727,478

เสี่ยเพ้ง แจงยอดใช้งบฯจ้าง ที่ปรึกษา ก.พลังงานแค่ 2,477 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

“เสี่ยเพ้ง-พงษ์ศักดิ์”แจงกระทู้ “วัชระ เพชรทอง”ใช้งบฯจ้างที่ปรึกษาโครงการ ก.พลังงาน 12 ปี 529 โครงการแค่ 2,477 ล้าน กลุ่มวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากสุด บอกเท่าที่จำเป็น

001pangg

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่า  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ตอบกระทู้ถามของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ซึ่งเผยแพร่ใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระบุมีจำนวน ๒,๔๗๗.๗๓  บาท

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า

๑. รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษานิติบุคคล

ในส่วนของกลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ของกระทรวง

ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เป็นจำนวนเงินเท่าใด หน่วยงานใดหรือบริษัทใด (โดยแยกตามกลุ่มงาน) ขอทราบโดยละเอียด

๒. รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ชื่ออะไร

(ถ้ามี) ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ในส่วนของกลุ่มงานบริหารจัดการ

 กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงินและสถาปนิก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงินเท่าใด (โดยแยกตามกลุ่มงานและกลุ่มวิชาชีพ) ขอทราบโดยละเอียด

๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียดขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

นายพงษ์ศักดิ์   ตอบข้อที่ ๑ และ ๒  ว่า กระทรวงพลังงานได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖ รวมเป็นเงิน ๒,๔๗๗.๗๓ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างที่ปรึกษาไทย โดยสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศมีจำนวน  ๑ โครงการ คือ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของการเก็บรักษาและขนส่ง ปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยใช้เงินในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ วงเงิน ๐.๑๓๕ ล้านบาท กลุ่มงานวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโดยสรุปการว่าจ้างที่ปรึกษากระทรวงพลังงาน มีดังนี้

ปีงบประมาณ

วงเงิน

(ล้านบาท)

งบประมาณแยกตามกลุ่มงาน

จำนวน

โครงการ

   

บริหารจัดการ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

การเงิน

สถาปนิก

 

๒๕๔๕

๑๑๙.๙๒

-

๑๑๙.๒๐

-

-

-

๒๒

๒๕๔๖

๒๒๖.๔๔

๘๐.๒๓

๑๔๖.๒๒

-

-

-

๕๔

๒๕๔๗

๑๐๒.๖๑

๑๑.๙๐

๙๐.๗๑

-

-

-

๒๗

๒๕๔๘

๑๖๐.๕๒

๒๕.๔๐

๑๓๐.๑๓

-

-

๔.๙๙

๔๐

๒๕๔๙

๒๑๖.๒๒

๗๘.๓๑

๑๓๗.๙๑

-

-

-

๓๔

๒๕๕๐

๔๐๗.๗๘

๑๖๔.๙๖

๒๔๒.๘๓

-

-

-

๖๐

๒๕๕๑

๓๐๔.๐๑

๑๑๒.๘๐

๑๙๑.๒๒

-

-

-

๖๓

๒๕๕๒

๒๐๑.๒๙

๙๘.๗๘

๑๐๒.๕๒

-

-

-

๕๐

๒๕๕๓

๑๔๕.๒๔

๕๘.๒๓

๘๗.๐๑

-

-

-

๓๑

๒๕๕๔

๑๘๑.๓๖

๔๙.๖๐

๑๓๐.๔๗

๑.๒๙

-

-

๕๓

๒๕๕๕

๑๘๑.๐๖

๘๘.๗๖

๘๙.๓๕

๒.๙๕

-

-

๔๓

๒๕๕๖

๒๓๑.๒๘

๑๐๒.๐๔

๑๒๖.๘๒

๒.๔๒

-

-

๕๒

รวม

๒,๔๗๗.๗๓

๘๗๐.๙๗

๑,๕๙๕.๑๑

๖.๖๖

-

๔.๙๙

๕๒๙

  

 

 

 

คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงพลังงานกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษา เท่าที่จำเป็น โดยในอนาคตกำหนดจะดำเนินการในโครงการที่มีความสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และในการว่าจ้างที่ปรึกษาจะเน้นโครงการที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

 

 

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เสี่ยเพ้ง แจงยอดใช้ งบฯจ้าง ที่ปรึกษา ก.พลังงาน 2 477 ล้าน

view

*

view