http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,354,389
เปิดเพจ24,160,034

ถึงเวลา.. วิเคราะห์ โจทย์SME … เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       การก้าวข้ามจากกับดักประเทศ รายได้ปานกลาง (Middle income trap) เพื่อไปสู่ความเป็นประเทศรายได้สูง นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ทั้งนี้ ไทยได้คงสถานะความเป็นประเทศรายได้ปานกลางมากว่า 37 ปี และอาจจะต้องอยู่ในสถานะแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ไทยยังไม่สามารถแก้ไขโจทย์ใหญ่ของประเทศ 6 ประการ ซึ่งได้แก่
       1. การลงทุนที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ
       2. ค่าจ้างที่แท้จริงไม่เพิ่มขึ้น
       3. ปัญหาในการยกระดับ มูลค่าสินค้า้ยังมีอยู่มาก
       4. การสร้า้งหัวเมืองใหม่ แ่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยังไมส่ัััมฤทธิ์ผล
       5. การผลิตแรงงานที่มีทักษะและความรู้ซึ่งยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
       6. การใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง
        
       โจทย์ SME .... โจทย์ประเทศ SME ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
       ประเทศ เนื่องจาก SME ช่วยสร้างให้เกิดการจ้างงานมากถึง 84% ของการจ้างงานรวมทั้ง
       ประเทศ หาก SME เติบโต เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีตามไปด้วย และหาก SME
       ประสบปัญหาเศรษฐกิจของประเทศย่อมได้รับผลกระทบในเชิงลบด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
       โจทย์ใหญ่ๆ ของ SME ที่ส่งผลสะท้อนเกี่ยวเนื่องกับโจทย์ประเทศ ได้แก่
       
       1. ประเทศไทยยังขาด SME ขนาดกลางอยู่มาก
       2. ผลิตภาพแรงงานของ SME อยู่ในระดับตำ่
       3. SME ยังขาดความสนใจในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า
       4. SME ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ไม่ได้ขยายตัวไปยังหัวเมืองอื่นๆ มากนัก
       
       หากแก้โจทย์ SME ได้ ก็เหมือนช่วยแก้โจทย์ของประเทศ แต่ก่อนอื่่นเราต้องขจัด
       อุปสรรคของ SME ให้ได้เสียก่อน หากนำโจทย์ของประเทศมาเทียบเคียงกับโจทย์ SME
       จะเห็นว่าหากเราสามารถแก้ไขโจทย์ SME ได้ โจทย์ของประเทศก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วย
       อย่างไรก็ดี เราต้องยอมรับว่าโจทย์ SME เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจาก SME เองก็
       ยังคงมีอุปสรรคหลายประการที่เผชิญอยู่
       โจทย์ SME ... โจทย์ประเทศThailand Future Foundation: SME Agenda
       จากการใช้กรอบการวิเคราะห์ (Diagnostic framework) ทำให้เราาทราบถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผล
       กระทบต่อการพัฒนา SME ตามลำดับความสำคัญที่ควรต้องเร่งแก้ไขดังต่อไปนี้
       
       1. ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล หรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือ
       ดำเนินการของ SME
       2. ข้อจำกัดในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
       3. ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
       4. การส่งผ่านธุรกิจครอบครัว (Family business) ที่เริ่มมีอัตราการอยู่รอดน้อยลง
       
       อย่างไรก็ดี แต่ละภาคส่วนสามารถร่วมแก้ไขอุปสรรคได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน / SME
       หรือภาครัฐ หรือภาควิชาการก็ตาม โดยต้องเลือกให้ความสำคัญกับเรื่องที่แต่ละภาคส่วน
       สามารถทำหรือดำเนินการเพื่อแก้ไขได้ เช่น ภาคเอกชน / SME ควรให้ความสำคัญกับ “วิธีหรือ
       กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ในขณะที่ภาครัฐควรเน้นการทำงานร่วมกันระหว่าง
       หน่วยงานที่สนับสนุน SME อย่าง “บูรณาการระหว่างกัน” ส่วนภาควิชาการต้องให้ความสำคัญกับ
       การพัฒนาระบบการศึกษาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ครอบครัวอย่างยั่งยืน และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
       
       ที่มา : สถาบันอนาคตไทยศึกษา 2013

สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ถึงเวลา วิเคราะห์โจทย์SME เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

view

*

view