http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,345,153
เปิดเพจ24,150,361

มองมูลค่าแบรนด์องค์กรไทย ผ่าน CBS Valuation

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

ใน ช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมาดูเหมือนสังคมไทยจะหันมาให้ความสำคัญและสนใจเกี่ยวกับเรื่อง “แบรนด์” มากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งในมิติของ แบรนด์สินค้า และแบรนด์ขององค์กร เพราะนอกจากรายได้และผลกำไรจากการขายสินค้าหรือให้บริการจะเป็นตัวชี้ความ สำเร็จขององค์กรแล้ว ในเรื่องของแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ก็สำคัญไม่แพ้กัน

อย่างไรก็ดี ความเข้าใจในเรื่องแบรนด์องค์กร อาจจะถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย และถูกละเลยมานานพอสมควร ซึ่ง กุณฑลี รื่นรมย์ และเอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า  แบรนด์องค์กร รวมความไปไกลครอบคลุมถึงตัวตนขององค์กรและการทำธุรกิจ การเป็นที่รู้จัก การยอมรับ ความน่าเชื่อถือ คุณค่าของสินค้า ชื่อเสียง ความตั้งใจซื้อ และนวัตกรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แบรนด์องค์กร เป็นทุกอย่างทั้งที่มีมูลค่าและไม่มีมูลค่า

ความพยายามที่จะประเมินค่า แบรนด์องค์กร ในประเทศไทยในด้านหนึ่งก็เป็นวิถีที่ดำเนินตามรูปแบบการประเมินค่าแบ รนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน โดยการใช้สูตรเฉพาะเป็นเครื่องมือในการคำนวณ ก่อนจะนำไปจัดอันดับแบรนด์องค์กร ซึ่งแพร่หลายและได้กระทำกันอยู่ในต่างประเทศ โดยเชื่อว่าการประเมินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและ ธุรกิจ

ประเด็นดังกล่าวนี้ ทำให้กุณฑลี และเอกก์ ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทำวิจัยเรื่องการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กรเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือแรกใน ประเทศไทย โดยใช้หลักการตลาด การเงิน และการบัญชี มาบูรณาการ จนกระทั่งออกมาเป็นเครื่องมือที่มีชื่อว่า “Corporate Brand Success Valuation” หรือเรียกสั้นๆ ว่า CBS Valuation

สูตรการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร ในกรอบของเครื่องมือ CBS Valuation เป็นการนำเอามูลค่าหุ้นในการตลาด มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) มูลค่าของหนี้สินเดินสะพัด มูลค่าของสินทรัพย์รวม และค่านิยม มาคิดคำนวณเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทราบมูลค่าแบรนด์องค์กร ที่สำคัญ เครื่องมือดังกล่าวได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่ อเมริกา อย่าง The International Journal of Business Strategy ด้วย

“CBS Valuation มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะการบูรณาการแนวคิดด้านการเงินและการบัญชีเข้ามานอกเหนือจากการตลาด มีความง่ายและสะดวก เพราะใช้ตัวเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงินมาเป็นฐานการประเมิน” กุณฑลี และเอกก์ ซึ่งเป็นผู้วิจัยระบุ

สูตรการคำนวณภายใต้กรอบของ CBS Valuation ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า CBS Valuation จะเท่ากับ มูลค่าขององค์กร: Enterprise value -(สินทรัพย์รวมทั้งหมด: Total Asset-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: Cash and Cash Equivalents-การลงทุนชั่วคราว: Temporary Investments) ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้ในที่สุด

ทัศนะดังกล่าวในด้านหนึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะลดทอนความซับซ้อนของ เครื่องมือและตัวแปรจำนวนมากออกจากการพิจารณา ซึ่งถูกประเมินว่าเป็นข้อจำกัดของเครื่องมือการประเมินและวัดมูลค่าแบ รนด์องค์กรในอดีต ไม่นับรวมมิติของอคติของผู้ประเมินอีกด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในกรณีที่ว่านี้ก็คือ ในขณะที่แบรนด์องค์กรมีสภาพเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible asset) การถูกประเมินด้วยเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นจากการตลาด การเงิน และบัญชี ให้สามารถคำนวณมูลค่าในเชิงปริมาณที่เน้นข้อมูลทางการเงินเป็นหลัก จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือหรือมีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง ได้อย่างไรหรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่ภูมิทัศน์ทางธุรกิจและมิติของภาพลักษณ์ องค์กรได้ปรับเปลี่ยนไปไกลกว่าการเพ่งเล็งพิจารณาตัวเลขทางบัญชีและการเงิน ไปมากแล้วนี้

ข้อเท็จจริงที่สะท้อนออกมาในกรณีที่ว่านี้เห็นได้จากผล “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในไทย” ซึ่งนำเสนอในงาน “Thailand's Top Corporate Brand Values 2013” ใน 8 หมวดอุตสาหกรรมเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ฐานการคำนวณที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลตัวเลขทางการเงินและบัญชีมาพิจารณา เป็นด้านหลัก ทำให้อันดับของแบรนด์องค์กร ที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นองค์กรเดิมๆ ที่ได้รับการจัดอันดับจากปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การจัดอันดับในแต่ละปีสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเพียงพิธีการมอบรางวัล จากผลการประเมิน “มูลค่าที่ไร้คุณค่า” ไปได้โดยง่าย และในความเป็นจริงมาตรวัดเชิงตัวเลขเหล่านี้สามารถสังเคราะห์ได้โดยแทบไม่จำ เป็นต้องออกแบบเครื่องมือใหม่มาประเมินให้เสียเวลาแต่อย่างใด

กรณีดังกล่าวดูเหมือนว่าคณะผู้วิจัยจะตระหนักถึงข้อจำกัดและข้อเท็จจริง ที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าพอสมควร และทำให้ในการจัดอันดับในปีนี้ มีการเพิ่มการจัดอันดับองค์กรที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูง สุด “Thailan's CorporateBrand Rising Stars 2013” เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง

แม้ว่าผู้วิจัยจะพยายามสื่อสารถึงความสำคัญของแบรนด์องค์กรที่อาจจะสำคัญ ควบคู่กับแบรนด์สินค้า โดยพยายามเน้นว่าแบรนด์องค์กรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายรับของบริษัท ซึ่งหากประเมินในข้อเท็จจริงจากสมการการคำนวณจะพบว่า แท้จริงแล้วรายรับขององค์กรอาจเป็นปัจจัยหลัก หรือแม้กระทั่งเป็นตัวแปรต้นในการส่งเสริมหรือสร้างเสริมแบรนด์องค์กรใน สมการนี้ด้วยซ้ำไป

สิ่งที่น่าสนใจมากประการหนึ่งก็คือ ในขณะที่ผู้วิจัยจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยายามประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร ที่สถาปนามั่นคงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีแล้ว

งานวิจัยที่ว่านี้กลับไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร และคำตอบสำหรับองค์กรธุรกิจเกิดใหม่ในยุคที่เรากำลังก้าวสู่ creative economy ที่มูลค่าขององค์กรเกี่ยวเนื่องกับทัศนะและแนวคิดที่ก้าวหน้าออกไปจากระบบ วิธีคิดที่ล้าหลังแบบเดิมๆ ไปนานแล้ว

 

- See more at: http://www.gotomanager.com/content/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E2%80%9Ccbs-valuation%E2%80%9D#sthash.OOHr1qgT.dpuf

ในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมาดูเหมือนสังคมไทยจะหันมาให้ความสำคัญและสนใจเกี่ยวกับเรื่อง “แบรนด์” มากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งในมิติของ แบรนด์สินค้า และแบรนด์ขององค์กร เพราะนอกจากรายได้และผลกำไรจากการขายสินค้าหรือให้บริการจะเป็นตัวชี้ความสำเร็จขององค์กรแล้ว ในเรื่องของแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ก็สำคัญไม่แพ้กัน

อย่างไรก็ดี ความเข้าใจในเรื่องแบรนด์องค์กร อาจจะถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย และถูกละเลยมานานพอสมควร ซึ่ง กุณฑลี รื่นรมย์ และเอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า  แบรนด์องค์กร รวมความไปไกลครอบคลุมถึงตัวตนขององค์กรและการทำธุรกิจ การเป็นที่รู้จัก การยอมรับ ความน่าเชื่อถือ คุณค่าของสินค้า ชื่อเสียง ความตั้งใจซื้อ และนวัตกรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แบรนด์องค์กร เป็นทุกอย่างทั้งที่มีมูลค่าและไม่มีมูลค่า

ความพยายามที่จะประเมินค่า แบรนด์องค์กร ในประเทศไทยในด้านหนึ่งก็เป็นวิถีที่ดำเนินตามรูปแบบการประเมินค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน โดยการใช้สูตรเฉพาะเป็นเครื่องมือในการคำนวณ ก่อนจะนำไปจัดอันดับแบรนด์องค์กร ซึ่งแพร่หลายและได้กระทำกันอยู่ในต่างประเทศ โดยเชื่อว่าการประเมินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจ

ประเด็นดังกล่าวนี้ ทำให้กุณฑลี และเอกก์ ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทำวิจัยเรื่องการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กรเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือแรกในประเทศไทย โดยใช้หลักการตลาด การเงิน และการบัญชี มาบูรณาการ จนกระทั่งออกมาเป็นเครื่องมือที่มีชื่อว่า “Corporate Brand Success Valuation” หรือเรียกสั้นๆ ว่า CBS Valuation

สูตรการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร ในกรอบของเครื่องมือ CBS Valuation เป็นการนำเอามูลค่าหุ้นในการตลาด มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) มูลค่าของหนี้สินเดินสะพัด มูลค่าของสินทรัพย์รวม และค่านิยม มาคิดคำนวณเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทราบมูลค่าแบรนด์องค์กร ที่สำคัญ เครื่องมือดังกล่าวได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อเมริกา อย่าง The International Journal of Business Strategy ด้วย

“CBS Valuation มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะการบูรณาการแนวคิดด้านการเงินและการบัญชีเข้ามานอกเหนือจากการตลาด มีความง่ายและสะดวก เพราะใช้ตัวเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงินมาเป็นฐานการประเมิน” กุณฑลี และเอกก์ ซึ่งเป็นผู้วิจัยระบุ

สูตรการคำนวณภายใต้กรอบของ CBS Valuation ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า CBS Valuation จะเท่ากับ มูลค่าขององค์กร: Enterprise value -(สินทรัพย์รวมทั้งหมด: Total Asset-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: Cash and Cash Equivalents-การลงทุนชั่วคราว: Temporary Investments) ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้ในที่สุด

ทัศนะดังกล่าวในด้านหนึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะลดทอนความซับซ้อนของเครื่องมือและตัวแปรจำนวนมากออกจากการพิจารณา ซึ่งถูกประเมินว่าเป็นข้อจำกัดของเครื่องมือการประเมินและวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในอดีต ไม่นับรวมมิติของอคติของผู้ประเมินอีกด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในกรณีที่ว่านี้ก็คือ ในขณะที่แบรนด์องค์กรมีสภาพเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible asset) การถูกประเมินด้วยเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นจากการตลาด การเงิน และบัญชี ให้สามารถคำนวณมูลค่าในเชิงปริมาณที่เน้นข้อมูลทางการเงินเป็นหลัก จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือหรือมีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริงได้อย่างไรหรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่ภูมิทัศน์ทางธุรกิจและมิติของภาพลักษณ์องค์กรได้ปรับเปลี่ยนไปไกลกว่าการเพ่งเล็งพิจารณาตัวเลขทางบัญชีและการเงินไปมากแล้วนี้

ข้อเท็จจริงที่สะท้อนออกมาในกรณีที่ว่านี้เห็นได้จากผล “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในไทย” ซึ่งนำเสนอในงาน “Thailand's Top Corporate Brand Values 2013” ใน 8 หมวดอุตสาหกรรมเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ฐานการคำนวณที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลตัวเลขทางการเงินและบัญชีมาพิจารณาเป็นด้านหลัก ทำให้อันดับของแบรนด์องค์กร ที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นองค์กรเดิมๆ ที่ได้รับการจัดอันดับจากปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การจัดอันดับในแต่ละปีสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเพียงพิธีการมอบรางวัลจากผลการประเมิน “มูลค่าที่ไร้คุณค่า” ไปได้โดยง่าย และในความเป็นจริงมาตรวัดเชิงตัวเลขเหล่านี้สามารถสังเคราะห์ได้โดยแทบไม่จำเป็นต้องออกแบบเครื่องมือใหม่มาประเมินให้เสียเวลาแต่อย่างใด

กรณีดังกล่าวดูเหมือนว่าคณะผู้วิจัยจะตระหนักถึงข้อจำกัดและข้อเท็จจริงที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าพอสมควร และทำให้ในการจัดอันดับในปีนี้ มีการเพิ่มการจัดอันดับองค์กรที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด “Thailan's CorporateBrand Rising Stars 2013” เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง

แม้ว่าผู้วิจัยจะพยายามสื่อสารถึงความสำคัญของแบรนด์องค์กรที่อาจจะสำคัญควบคู่กับแบรนด์สินค้า โดยพยายามเน้นว่าแบรนด์องค์กรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายรับของบริษัท ซึ่งหากประเมินในข้อเท็จจริงจากสมการการคำนวณจะพบว่า แท้จริงแล้วรายรับขององค์กรอาจเป็นปัจจัยหลัก หรือแม้กระทั่งเป็นตัวแปรต้นในการส่งเสริมหรือสร้างเสริมแบรนด์องค์กรในสมการนี้ด้วยซ้ำไป

สิ่งที่น่าสนใจมากประการหนึ่งก็คือ ในขณะที่ผู้วิจัยจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยายามประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร ที่สถาปนามั่นคงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีแล้ว

งานวิจัยที่ว่านี้กลับไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร และคำตอบสำหรับองค์กรธุรกิจเกิดใหม่ในยุคที่เรากำลังก้าวสู่ creative economy ที่มูลค่าขององค์กรเกี่ยวเนื่องกับทัศนะและแนวคิดที่ก้าวหน้าออกไปจากระบบวิธีคิดที่ล้าหลังแบบเดิมๆ ไปนานแล้ว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : มองมูลค่าแบรนด์ องค์กรไทย CBS Valuation

view

*

view