http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

โอกาส และ ผลกระทบจาก Urbanization

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ Smart SMEs

ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ท่านผู้ประกอบการหลายท่านคงได้ยินหรือผ่านตาเกี่ยวกับ Urbanization กันบ้าง แต่จากนี้ต่อไป ผมเชื่อว่าคำนี้จะมีความหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ กับการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทยคำจำกัดความที่เป็นทางการก็พอ สรุปได้ว่า หมายถึงการพัฒนาของสังคมเมืองที่มีการขยายตัวอย่างสูง โดยเฉพาะในเรื่องจำนวนประชากรที่มีความหนาแน่นมากขึ้น อันเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากสังคมชนบทมาสู่สังคมเมือง แต่ในอดีตปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เมืองในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา และจังหวัดท่องเที่ยวบางจังหวัด

โดย ปพนธ์ มังคละธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอี และซัพพลายเชน ทีเอ็มบี

อย่าง ไรก็ตาม แนวโน้มเรื่อง Urbanization ในบ้านเรามีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่กระจายไปตามจุดต่าง ๆ ในประเทศมากขึ้น เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 20-30 กว่าปีที่ผ่านมา การพัฒนาของสังคมและประเทศจึงหนีไม่พ้นที่จะเป็นไปตามการพัฒนาของประเทศใน โลกตะวันตก นั่นคือการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจะมากขึ้น และหลาย ๆ เมืองในภูมิภาคจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น ประชากรมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเป็นสังคมเมืองใหญ่ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น

จาก ข้อมูลการศึกษาของ TMB Analytics ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยของ TMB พอสรุปได้ว่า มีหลาย ๆ จังหวัดทีเดียวที่เข้าข่ายของการพัฒนาตนเองสู่สังคมเมืองใหญ่แล้ว ได้แก่ ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี ชื่อจังหวัดเหล่านี้เป็นชื่อที่ค่อนข้างคุ้นหู แต่เราก็เชื่อว่ามีอีกหลายจังหวัดทีเดียวที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ได้ ได้แก่ จันทบุรี สุพรรณบุรี เชียงราย หนองคาย เป็นต้น

เหตุผลที่ เอ่ยชื่อจังหวัดเหล่านี้มิได้มีจุดประสงค์จะชี้นำว่า จังหวัดใดมีโอกาสมากกว่ากันในเชิงการพัฒนานะครับ เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศเรามีแนวโน้มจะกระจายการเติบ โตออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ และแน่นอนที่สุดเมื่อจังหวัดต่าง ๆ เข้าสู่การพัฒนาไปสู่สังคมเมืองใหญ่ นั่นจึงเป็นโอกาสของธุรกิจต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคที่จะได้มีโอกาสในการเติบโตต่อไป

อย่างแรกที่เราจะได้ เห็นก็คือ การเข้าสู่ตลาดในระดับภูมิภาคของธุรกิจระดับประเทศ ไล่ตั้งแต่ธุรกิจ Modern Trade ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแบรนด์ระดับประเทศ ไปจนถึงธุรกิจที่ต่อเนื่องกับการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ ร้านขายวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงบ้านที่เป็นเชนระดับประเทศ ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจเติบโตดีขึ้น กำลังซื้อของคนในพื้นที่มีมากขึ้น ก็เป็นโอกาสของธุรกิจใหญ่ ๆ ที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่เพื่อดูดซับกำลังซื้อนั้น ๆ

ผลกระทบที่เกิด ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ธุรกิจอย่างเดียวกันในระดับภูมิภาคก็จะได้รับผลกระทบมากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของธุรกิจ แต่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ประกอบการมองเรื่องนี้ในแง่ลบนะครับ เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องตามมาแน่ ๆ ตามวัฏจักรของการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่อยากให้ท่านผู้ประกอบการมองถึงโอกาสมากกว่า

เมื่อกำลังซื้อระดับ ภูมิภาคมีมากขึ้น แน่นอนว่าความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่นก็ต้องการสิ่งที่ผู้บริโภคในเมือง ใหญ่อื่น ๆ มีกัน นั่นคือโอกาสของธุรกิจแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศ หากมองในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ การแข่งขันในประเภทธุรกิจเดียวกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศคงลำบาก SMEs น่าจะหันไปสู่แนวทางการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจของตนเองสนับสนุนการทำธุรกิจ ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าไปในพื้นที่นั้น ๆ หรือไม่ก็ฉีกตัวไปเน้นความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์เรื่องความต้องการเฉพาะมาก ขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายของตัวเลือกมากขึ้น ไม่ได้ต้องการผูกติดกับแบรนด์ใหญ่อย่างเดียว

ส่วนตัวผมเชื่อว่า Urbanization เป็นโอกาสสำหรับ SMEs ระดับท้องถิ่นที่จะยกระดับธุรกิจของตัวเอง และเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะเกิดใหม่ด้วย เพียงแต่ท่านผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงนี้ และปรับกลยุทธ์ของธุรกิจท่าน เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ มักจะมาพร้อมกับโอกาสอันมหาศาลที่รออยู่ข้างหน้า สำหรับคนที่พร้อมกว่านั่นเองครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : โอกาส ผลกระทบ Urbanization

view

*

view