http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

โอกาส และ ผลกระทบจาก Urbanization

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ Smart SMEs

ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ท่านผู้ประกอบการหลายท่านคงได้ยินหรือผ่านตาเกี่ยวกับ Urbanization กันบ้าง แต่จากนี้ต่อไป ผมเชื่อว่าคำนี้จะมีความหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ กับการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทยคำจำกัดความที่เป็นทางการก็พอ สรุปได้ว่า หมายถึงการพัฒนาของสังคมเมืองที่มีการขยายตัวอย่างสูง โดยเฉพาะในเรื่องจำนวนประชากรที่มีความหนาแน่นมากขึ้น อันเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากสังคมชนบทมาสู่สังคมเมือง แต่ในอดีตปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เมืองในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา และจังหวัดท่องเที่ยวบางจังหวัด

โดย ปพนธ์ มังคละธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอี และซัพพลายเชน ทีเอ็มบี

อย่าง ไรก็ตาม แนวโน้มเรื่อง Urbanization ในบ้านเรามีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่กระจายไปตามจุดต่าง ๆ ในประเทศมากขึ้น เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 20-30 กว่าปีที่ผ่านมา การพัฒนาของสังคมและประเทศจึงหนีไม่พ้นที่จะเป็นไปตามการพัฒนาของประเทศใน โลกตะวันตก นั่นคือการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจะมากขึ้น และหลาย ๆ เมืองในภูมิภาคจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น ประชากรมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเป็นสังคมเมืองใหญ่ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น

จาก ข้อมูลการศึกษาของ TMB Analytics ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยของ TMB พอสรุปได้ว่า มีหลาย ๆ จังหวัดทีเดียวที่เข้าข่ายของการพัฒนาตนเองสู่สังคมเมืองใหญ่แล้ว ได้แก่ ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี ชื่อจังหวัดเหล่านี้เป็นชื่อที่ค่อนข้างคุ้นหู แต่เราก็เชื่อว่ามีอีกหลายจังหวัดทีเดียวที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ได้ ได้แก่ จันทบุรี สุพรรณบุรี เชียงราย หนองคาย เป็นต้น

เหตุผลที่ เอ่ยชื่อจังหวัดเหล่านี้มิได้มีจุดประสงค์จะชี้นำว่า จังหวัดใดมีโอกาสมากกว่ากันในเชิงการพัฒนานะครับ เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศเรามีแนวโน้มจะกระจายการเติบ โตออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ และแน่นอนที่สุดเมื่อจังหวัดต่าง ๆ เข้าสู่การพัฒนาไปสู่สังคมเมืองใหญ่ นั่นจึงเป็นโอกาสของธุรกิจต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคที่จะได้มีโอกาสในการเติบโตต่อไป

อย่างแรกที่เราจะได้ เห็นก็คือ การเข้าสู่ตลาดในระดับภูมิภาคของธุรกิจระดับประเทศ ไล่ตั้งแต่ธุรกิจ Modern Trade ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแบรนด์ระดับประเทศ ไปจนถึงธุรกิจที่ต่อเนื่องกับการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ ร้านขายวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงบ้านที่เป็นเชนระดับประเทศ ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจเติบโตดีขึ้น กำลังซื้อของคนในพื้นที่มีมากขึ้น ก็เป็นโอกาสของธุรกิจใหญ่ ๆ ที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่เพื่อดูดซับกำลังซื้อนั้น ๆ

ผลกระทบที่เกิด ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ธุรกิจอย่างเดียวกันในระดับภูมิภาคก็จะได้รับผลกระทบมากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของธุรกิจ แต่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ประกอบการมองเรื่องนี้ในแง่ลบนะครับ เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องตามมาแน่ ๆ ตามวัฏจักรของการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่อยากให้ท่านผู้ประกอบการมองถึงโอกาสมากกว่า

เมื่อกำลังซื้อระดับ ภูมิภาคมีมากขึ้น แน่นอนว่าความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่นก็ต้องการสิ่งที่ผู้บริโภคในเมือง ใหญ่อื่น ๆ มีกัน นั่นคือโอกาสของธุรกิจแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศ หากมองในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ การแข่งขันในประเภทธุรกิจเดียวกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศคงลำบาก SMEs น่าจะหันไปสู่แนวทางการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจของตนเองสนับสนุนการทำธุรกิจ ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าไปในพื้นที่นั้น ๆ หรือไม่ก็ฉีกตัวไปเน้นความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์เรื่องความต้องการเฉพาะมาก ขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายของตัวเลือกมากขึ้น ไม่ได้ต้องการผูกติดกับแบรนด์ใหญ่อย่างเดียว

ส่วนตัวผมเชื่อว่า Urbanization เป็นโอกาสสำหรับ SMEs ระดับท้องถิ่นที่จะยกระดับธุรกิจของตัวเอง และเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะเกิดใหม่ด้วย เพียงแต่ท่านผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงนี้ และปรับกลยุทธ์ของธุรกิจท่าน เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ มักจะมาพร้อมกับโอกาสอันมหาศาลที่รออยู่ข้างหน้า สำหรับคนที่พร้อมกว่านั่นเองครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : โอกาส ผลกระทบ Urbanization

view

*

view