http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

น้ำท่วมอย่าประมาท...ระวังวิกฤตซ้ำรอย

จากประชาชาติธุรกิจ

ก่อนเกิดมหาอุทกภัยปี 2554 ช่วงคาบเกี่ยวเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมอย่างเวลานี้ แม้หลายพื้นที่จะมีน้ำท่วม แต่คนไทยส่วนใหญ่คาดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะรุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน สร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงสุดในรอบเกือบ 70-80 ปี

ขณะเดียวกันบทเรียนในครั้งนั้นสอนให้รู้ว่า แม้ไม่ได้ประมาทหรือชะล่าใจ แต่สถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างเหนือความคาดหมาย ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ผิดพลาด การบริหารจัดการน้ำจึงผิดพลาดตามมา ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึง

ช่วง หน้าฝนจนถึงฤดูน้ำท่วมน้ำหลากจึงไม่อาจวางใจได้ว่า ลมฟ้าอากาศที่ดูเป็นปกติจะไม่เปลี่ยนเป็นเลวร้าย การเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระตุ้น เตือนให้ทุกฝ่ายตระหนัก และเห็นความสำคัญ เพราะอย่างน้อยจะช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เช่น เดียวกับปีนี้ แม้ตามรูปการแล้วหลายฝ่ายจะมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำท่วมไม่น่าจะรุนแรงเท่าปี 2554 แต่ไม่ควรประมาท และต้องเร่งหาทางป้องกันแก้ไขโดยดำเนินการในเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้งภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

ขณะเดียว กันอีกหลายจุดที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกหนัก เกิดน้ำท่วมขังสะสมกับน้ำป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากที่ อาคารบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุด

ภาย ใต้สถานการณ์ที่หลายจังหวัดกำลังเผชิญภาวะน้ำท่วม ขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง นอกจากรัฐบาลต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนและมาตรการรับมือได้อย่างทัน ท่วงทีแล้ว ควรนำบทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมปลายปี 2554 มาปรับใช้แก้ไขปัญหาไม่ให้ผิดพลาดซ้ำ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นทั้งกับ

ผู้ประสบภัย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังวิตกกังวลหนักในฐานะผู้บริหารประเทศ แม้รัฐบาลไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น แต่หากสามารถเร่งปัดเป่าทุกข์ให้ชาวบ้านหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาน้ำ ท่วมให้คลายความเดือดร้อนได้เร็ววัน และพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญ น้ำท่วมด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค พยายามป้องกันดูแลพื้นที่เศรษฐกิจ ย่านชุมชน ขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งเกษตรกรและคนในระดับรากหญ้า สุดท้ายแม้บางพื้นที่อาจเสียหายก็น่าจะยอมรับได้

นอกจากรัฐบาลซึ่ง เป็นฝ่ายนโยบายแล้ว หน่วยงานปฏิบัติตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม หน่วยงานท้องถิ่น ก็มีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันแก้ไขปัญหา และสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ขอเพียงแต่ละหน่วยงานปฏิบัติภารกิจ อย่างเต็มกำลัง ตอบสนองเป้าหมายคือ การป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้รอดปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมปีུ และไม่เจอวิกฤตซ้ำรอย

เพราะส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นจากวิกฤต ขณะที่บางส่วนเพิ่งจะฟื้นตัวตั้งหลักได้ไม่ทันไร


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : น้ำท่วม อย่าประมาท ระวังวิกฤตซ้ำรอย

view

*

view