สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชงสตง.เรียกเงินคืน สมศักดิ์ ตั้งกก.-อนุกก.ซ้ำซ้อน

ชงสตง.เรียกเงินคืน“สมศักดิ์”ตั้งกก.-อนุกก.ซ้ำซ้อน

จาก โพสต์ทูเดย์

กมธ.เผย“สม ศักดิ์”ตั้งกรรมการ-อนุกรรมการหลายคณะซ้ำซ้อนพร้อมเบิกเบี้ยประชุมเพลิด เพลิน อีกทั้งมีการซื้อขายตำแหน่ง เตรียมส่งเรื่องกรมบัญชีกลาง-สตง.เรียกเงินคืน

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ สส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.ตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงนามแต่งตั้งอดีตข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ชำนาญการ 5 ด้านของสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และต่างประเทศ ได้รับเงินเดือน 50,000 บาท

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม เพราะเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อนกับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ 10 คนแล้ว และยังแต่งตั้งคนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมมาเป็นผู้ชำนาญการ เช่น ผู้ชำนาญการเศรษฐกิจ แต่ผู้ได้รับแต่งตั้งจบด้านประวัติศาสตร์ หรือ ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย แต่ผู้ได้รับแต่งตั้งกลับไม่เคยเป็นผู้อำนวยสำนักงานกฎหมายของสภาฯ แสดงว่า มีการแต่งตั้งแบบเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือกัน

ขณะเดียวกัน กมธ.ยังสงสัยกรณีนายสมศักดิ์ใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุดในสภา มีการเบิกเบี้ยประชุมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่มียุคใดมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆมากเท่ากับยุคนี้ โดยมีการแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการ จากนั้นประธานคณะกรรมการก็ใช้อำนาจไปตั้งคณะอนุกรรมการอีกหลายชุดรวมแล้วมี กว่า 100 คณะ ประชุมกันทุกวัน 

“มีการเบิกเบี้ยประชุมกันอย่างสนุกสนาน โดยนายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีชื่อเป็นคณะกรรมการกว่า 40 คณะได้รับเบี้ยประชุมมากเดือนละเป็นแสนบาท นายประสพ บุษราคัม มีรายชื่อเป็นกรรมการ 25 คณะ นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นคณะกรรมการ 2 คณะ แต่ไปตั้งคณะอนุกรรมการเพี่มขึ้นมาอีกคณะละ 5 อนุกรรมการ แต่ละคณะมีการประชุม 2 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมแล้วประชุมกันสัปดาห์ละ 24 ครั้ง ทำให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสัปดาห์ละ 4 หมื่นบาท”นายวิลาศ กล่าว

อย่างไรก็ดี หลังจากกมธ.เรียกสอบเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่า นายสมศักดิ์ ได้เซ็นคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการเหล่านี้ทันที แม้จะยกเลิกไปแล้ว แต่กมธ.เห็นว่าพฤติกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรเรียกเงินคืน โดยจะเสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้เรียกเงินคืนต่อไป

นอกจากนี้ ขณะนี้เป็นฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหลักฐานเชื่อถือได้ว่ามีการเรียกเก็บเงินเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือโยก ย้าย มีคนเล่าให้ฟังว่า ตำแหน่งในระดับไม่สูงมีการเรียกเก็บเงินค่าโยกย้ายสูงหลายแสนบาท จึงขอให้คนที่ถูกเรียกเก็บเงิน หรือคนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพราะไม่ได้จ่ายเงินส่งเรื่องมาให้กมธ. จะช่วยตรวจสอบให้


โต้ “วิลาศ”ปัดตั้งคณะกก.-อนุกก.เอื้อพวกพ้อง

จาก โพสต์ทูเดย์

โฆษกประธาน สภาโต้ “วิลาศ”ยันตั้งกรรมการ-อนุกรรมการตามระเบียบหลักเกณฑ์ ปัดได้เบี้ยประชุมสัปดาห์ละ 4 หมื่นบ. หนุนเอาผิดทุจิรตจัดซื้อจัดจ้างในสภา

นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า การแต่งตั้งผู้ชำนาญการ 5 ด้าน ของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาฯ เป็นผู้ตั้งเรื่องขึ้นมาถึงประธานสภาฯ ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ชำนาญการ ฉบับวันที่ 3 ก.ย. 2547 ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วมีเพียงตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านต่างประเทศที่กำหนด คุณสมบัติพิเศษว่า ต้องเคยรับราชการในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า
อย่างไรก็ดี จึงไม่ติดใจที่นายสมพล วณิกพันธ์ มาดำรงตำแหน่งนี้ สำหรับผู้ชำนาญการอีก 4 ด้าน ส่วนใหญ่เป็นรองเลขาธิการสภาฯมาก่อน ถือว่ามีความเชี่ยวชาญ เพราะทุกคนเคยเวียนดูงานในกรรมาธิการสามัญ 35 คณะของสภาฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และการต่างประเทศมาก่อน ดังนั้น การแต่งตั้งเป็นไปตามระเบียบ และทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ส่วนกรณีที่นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ สส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ พาดพิงมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่างๆถึง 24 คณะ ได้รับเบี้ยประชุมสัปดาห์ละ 4 หมื่นบาทนั้น ไม่เป็นความจริง คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นอยู่ไม่ได้มีการประชุมทุกสัปดาห์ บางคณะประชุมแค่เดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น บางคณะก็ประชุมจนเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้ว บางคณะก็ยังไม่มีการประชุมเลย เพราะประธานและเลขาฯไม่ว่าง 

“คณะอนุกรรมการที่มาร่วมงานเป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มาช่วยบูรณาการงานสภา บุคคลเหล่านี้คงไม่มีใครหวังเอาเงินเบี้ยประชุมแค่นิดหน่อยเท่านั้น แต่นายวิลาศนำข้อมูลเดิมมาอ้างว่าอนุกรรมการ 10 คณะ และ 2 คณะกรรมการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง รวม 24 ครั้งทุกเดือนเป็นไม่ได้ เทวดาก็ประชุมไม่ได้ ถือว่าไม่ยุติธรรม”นายวัฒนา กล่าวและว่า ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภายในของรัฐสภา ถ้ามีข้อมูลการทุจริตคอรัปชั่นก็ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งก็เห็นด้วยที่จะดำเนินการเอาคนผิดมาดำเนินคดี


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สตง. เรียกเงินคืน สมศักดิ์ ตั้งกก. อนุกก. ซ้ำซ้อน

view