http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผู้นำที่ดีต้องนำให้ถูกทาง

ผู้นำที่ดีต้องนำให้ถูกทาง

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ไม่เป็นการเกินความจริงที่จะกล่าวว่าความล้มเหลวของหน่วยงานขึ้นกับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ทำหน้าที่นำทางให้กับองค์กรนั้น

คนที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ผู้นำแล้วชี้ทางให้หน่วยงานเติบโตขึ้นก็มี หรือที่ชี้ทางให้หน่วยงานล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าก็มี เช่นเดียวกันความจริงที่ต้องตระหนักไว้ให้ดีคือ ภาวะผู้นำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่มุ่งหวังจะเดินหน้าไป ภาวะผู้นำที่เคยใช้ได้ผลดีในยุคสมัยหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้ผลเลยในอีกยุคสมัยหนึ่ง ใครที่เป็นผู้นำต้องเริ่มต้นด้วยการถามตนเองเสียก่อนว่าทิศทางที่เราอยากให้กิจการของเราเดินหน้าไปนั้นเป็นอย่างไรแน่ เมื่อคนเราเดินหน้าพร้อมๆ กับเดินถอยหลังไม่ได้ ภาวะผู้นำในการเกิดหน้าไปสู่ความสำเร็จในแต่ละทิศทางก็ย่อมมีความแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกัน

ถ้าวันนี้กำลังมุ่งหน้าตระเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทิศทางยุทธศาสตร์ได้แก่การมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล ภาวะผู้นำที่ต้องการจึงหนีไม่พ้นการนำให้รู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมต้องนำให้ผู้คนสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น ต้องมีภาวะผู้นำที่ใช้กับคนต่างชาติต่างภาษาได้ ถ้าทิศทางมุ่งไปในทางสากลก็ต้องไม่เลือกหาภาวะผู้นำแบบเก่งแค่ในบ้าน เก่งแค่กับพวกเดียวกัน เพราะนำไปผิดทิศผิดทางแน่ ๆ ผู้นำที่ดีในยุคปิดบ้านปิดเมือง จึงเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ในยุคมุ่งสากล

ถ้าวันนี้กำลังมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการทำงาน อยากได้วิธีทำงานใหม่ๆ ที่ดีกว่าที่เคยทำอยู่เดิม อยากให้มีนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งมักพบเจอกันเสมอในสภาพที่ต้องวิ่งไล่คู่แข่งที่อยู่ข้างหน้า ในขณะเดียวกับที่คู่แข่งที่อยู่ข้างหลังก็กำลังไล่มาติดๆ ถ้าจะหลุดจากตำแหน่งกลางๆ แซงไปอยู่ข้างหน้าได้ต้องมีภาวะผู้นำในด้านการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น คือ ต้องเป็นผู้นำที่นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ และนำให้เกิดการยอมรับความเสี่ยง โดยเฉพาะการเสี่ยงที่มีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ไม่ใช่เสี่ยงแบบไปตายเอาดาบหน้า ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำด้านการสื่อสารกับผู้คนในหน่วยงานนั้น บอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร คนส่วนใหญ่ต้องพยักหน้าเห็นด้วย เพราะถ้าไม่เชื่ออนาคตที่ผู้นำบอกเล่ามา คงไม่มีใครยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนั้นการนำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้นนั้น ผู้นำยังต้องมีภาวะผู้นำในด้านการชักชวนให้ผู้คนที่ทำงานต่างบทบาท ต่างหน้าที่มาทำงานร่วมกันได้ เพราะความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวันนี้จะเกิดขึ้นโดยใช้ความรู้ความสามารถเพียงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนั้น ยากเย็นกว่าการร่วมกันทำร่วมกันคิดมากมายทีเดียว ผู้นำแบบข้ามาคนเดียวที่เหมาะกับการอนุรักษ์หน้าที่การงานไว้แบบเดิมๆ จึงเป็นผู้นำที่ตกยุคตกสมัยในกรณีนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะไม่นำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นอุปสรรคกับการบูรณาการระหว่างบทบาทของคนต่างหน้าที่กันอีกด้วย ยิ่งนำก็ยิ่งอยู่นิ่ง สักพักหนึ่งจะเริ่มรู้สึกว่าหน่วยงานของเราสลับคู่เปรียบเทียบไปเรื่อยๆ คนที่เคยเก่งน้อยกว่าค่อยๆ มาเทียบเคียงแล้วแซงหน้าไปทีละคนสองคน

ถ้าวันนี้มุ่งเน้นลูกค้าเป็นพิเศษกว่าที่เคยกระทำมา ต้องการรับฟังเสียงของลูกค้ามากขึ้น ต้องการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและความผูกพันมากยิ่งขึ้น ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำในการเชิญชวนให้คนทำงานยอมรับว่าลูกค้าต้องมาก่อนอย่างอื่น ซึ่งต้องไม่ใช่คนหน้าเดิมที่เคยเป็นผู้นำแบบลูกค้าต้องมารอก่อน แล้วอ้างว่าปรับเปลี่ยนตัวเองให้มามุ่งเน้นลูกค้าเป็นพิเศษแล้ว คนที่เคยเห็นว่าลูกค้ามาทีหลังเรื่องอื่นนั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีมาแต่ดั่งเดิมได้ สังเกตเห็นได้จากการที่หน่วยงานที่เคยได้สิทธิผูกขาดหลายหน่วยงานประสบความถดถอยเมื่อมีการเปิดให้แข่งขันกันอย่างเสรีจากการที่อ่อนด้อยในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับลูกค้า คนที่เคยเห็นลูกค้าเป็นลูกไล่เมื่อวันวาน ไม่มีทางที่จะเห็นลูกค้าเป็นคนสำคัญในวันนี้ได้ ไม่ว่าจะทำท่าทางให้มองเห็นภายนอกอย่างไรก็ตาม ข้างในลูกค้าก็ยังเป็นลูกไล่อยู่เหมือนเดิม เผลอเมื่อใด ตัวตนจริงก็ปรากฏให้เห็นได้เสมอ วิธีหนึ่งที่จะทดสอบว่าลูกค้ามาก่อนจริงหรือไม่นั้นคือดูว่าผู้นำคนนั้นมองแยกแยะกลุ่มลูกค้าหรือไม่ หรือ มองเห็นลูกค้าเหมือนกันหมด ใครที่แยกแยะลูกค้าไม่ได้ คนนั้นนำให้คนร่วมงานเห็นลูกค้าเป็นคนสำคัญไม่ได้เช่นกัน

ถ้าวันนี้มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำในด้านคุณภาพ เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาพร้อมกับคุณภาพ ซึ่งผู้นำต้องนำให้ผู้คนยอมรับวัฒนธรรมของการมีคุณภาพให้ได้ก่อนคือต้องนำให้เกิดการยอมรับการเปรียบเทียบอย่างเต็มอกเต็มใจ และไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเองได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัยการเปรียบเทียบ จึงจะรู้จริงๆ ว่าเรามีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนในวงการเดียวกัน คุณภาพเพิ่มขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีการเปรียบเทียบที่เหมาะสม ถ้าจะนำให้มีวัฒนธรรมคุณภาพได้ ตัวผู้นำเองก็ต้องแสดงภาวะผู้นำที่มีคุณภาพให้เห็นก่อน ตัวผู้นำเองก็ต้องแสดงให้เห็นว่าตัวฉันเปิดใจยอมรับการเปรียบเทียบเสมอ ไม่ใช่เอาแต่เปรียบเทียบลูกน้องของตน กับลูกน้องคนอื่นอย่างละเอียดทุกเรื่องทุกประเด็น แต่ตัวเองว่าดีแล้ว เยี่ยมแล้ว จนเป็นผู้นำแบบไร้เทียบทานคือทนการเปรียบเทียบกับใครไม่ได้นั่นเอง


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผู้นำที่ดี ต้องนำให้ถูกทาง

view

*

view