http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ค่านิยมที่ต้องเร่งสร้าง

ค่านิยมที่ต้องเร่งสร้าง

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ค่านิยมในการทำงานเด็กรุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนไปอาจเป็นสิ่งที่ผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าจำเป็นต้องปรับตัว

แต่ขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่เองก็จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมกับเขาไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้เพื่อการทำงาน

เพราะเด็กรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อย มักจะใช้ที่ทำงานเป็นเพียงทางผ่านเพื่อไปสู่งานใหม่ที่รายได้ดีกว่า โดยไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงกว่าในระยะยาว

ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ องค์กรต่างๆ ที่จำเป็นต้องส่งบุคลากรของตัวเองไปอบรม เพิ่มความรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการทำงานจึงหาคนไปฝึกอบรมได้ยากขึ้น ซ้ำร้ายหลายครั้งส่งคนไปฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นแล้วก็มักจะลาออกไปสมัครงานใหม่เพราะมีทักษะเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจึงหวังจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ท้ายที่สุดหลายๆ องค์กรจึงหาทางออกด้วยการไม่เพิ่มอัตราจ้าง แต่อาศัยวิธีเอาท์ซอร์สงานส่วนนั้นๆ ออกไปให้บริษัทอื่นรับผิดชอบ เราจึงเห็นงานสำคัญหลายๆ แผนกในองค์กรมักจะถูกเอาท์ซอร์ส เช่นแผนกไอที โลจิสติกส์ ฯลฯ

ค่านิยมเช่นนี้ของเด็กรุ่นใหม่ทำให้คนรุ่นเก่าที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ต้องเสียดาย เพราะหากเขาได้ทำงานกับผู้บริหารที่มีประสบการณ์และถ่ายทอดได้เก่ง คนรุ่นเก่าจะมองว่าเขาโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้ แต่ตัวเขาเองกลับไม่รู้สึกเช่นนั้น

อาจเป็นเพราะสื่อต่างๆ ที่ฉายภาพความร่ำรวย ความมั่งคั่งของเศรษฐียุคใหม่ที่เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดทั้งที่อายุยังน้อย ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งแสวงหาทางลัดดังกล่าวจนรู้สึกเสียเวลาที่จะทำงานที่ใดเป็นเวลานาน และยิ่งต้องเรียนรู้มากขึ้นก็มักจะมองเป็นภาระรับผิดชอบที่เขาไม่ต้องการ

หลายๆ คนจึงมองว่างานที่เขาต้องทำนั้น ถือว่าคุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว การฝึกอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่เกินเงินเดือนและไม่สนใจที่จะทำ ทั้งๆ ที่ความรู้ใหม่ที่จะได้นั้นจะเป็นรากฐานให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปได้ในอนาคต

ค่านิยมเหล่านี้สวนทางกับทิศทางการพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันที่เราต้องการคนมี แก่น ที่เป็นองค์ความรู้ของตัวเองเพื่อจะวางแผนและตัดสินใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผิดจากในอดีตที่ธุรกิจเพิ่งเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตจำนวนมากๆ ยุคนั้นจึงต้องการเพียงแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะมากมายอะไรก็เพียงพอต่อการทำงานแล้ว

เพราะทุกวันนี้งานต่างๆ ที่ต้องใช้แรงงานตกเป็นหน้าที่ของเครื่องจักรสมัยใหม่ทั้งหมด บุคลากรที่องค์กรต้องการจึงไม่ใช่คนที่ทำงานซ้ำไปซ้ำมา แต่ต้องการคนที่มีวิธีคิด มีความกระตือรือร้นที่จะยกระดับให้สินค้าและบริการของเขาดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรได้

ไม่น่าแปลกอะไรที่เราจะชื่นชมเด็กรุ่นใหม่ที่ขวนขวายหาช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ หรือเป็นอาสาสมัคร เพราะทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนา แก่น ของเขาให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีวิธีคิด รู้จักแก้ปัญหา และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เด็กเหล่านี้ ก็มีจำนวนไม่น้อย แต่ยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ค่านิยมในการรักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังอย่างเป็นระบบ เพราะนี่อาจเป็นทางออกของประเทศไทยในอนาคตก็เป็นไปได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ค่านิยม ต้องเร่งสร้าง

view

*

view