http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

งบฯปี 57 ผ่าน-เร่งสร้างผลงานลดคอร์รัปชั่น

จากประชาชาติธุรกิจ

ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ชี้ขาดคดีที่สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนยื่นให้ศาลตีความ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ซึ่งเพิ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาว่า การปรับลดงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถอดสลักระเบิดลูกใหญ่ ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ภายใต้งบฯปี 2557 ได้โดยไม่สะดุดเหมือนที่หลายฝ่ายเป็นห่วง

ในส่วนของวงเงินงบฯรายจ่ายปีนี้ที่กำหนดไว้ 2.52 ล้านล้านบาท แม้ส่วนใหญ่จะเป็นงบฯบุคลากร งบฯเงินอุดหนุน งบฯรายจ่ายอื่น และงบฯดำเนินงาน ขณะที่งบฯลงทุนมีเพียง 3.02 แสนล้านบาท หรือ 12% ของงบฯทั้งปี แต่เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯมีผลบังคับใช้ และรัฐบาล

ผลัก ดันให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้เม็ดเงินทยอยหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ ส่งผลด้านบวกต่อการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น

โดย เฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังผันผวนไม่แน่นอน เนื่องจากประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น กำลังประสบปัญหา แม้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพที่จะดึงดูดการลงทุน ของนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างชาติ แต่หากรัฐบาลไม่ออกแรงกระตุ้น หรือสามารถสร้างความเชื่อมั่นถึงระดับที่ทำให้นักธุรกิจ นักลงทุนมีความมั่นใจเพียงพอ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายคาดหวังไม่ว่าจะเป็นการขยายกำลังการผลิต การลงทุนต่อเนื่องหรือลงทุนใหม่ก็คงจะไม่เกิดขึ้น

ดังนั้น เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯปี 2557 ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนอยู่ระหว่างรอบังคับใช้ ทันทีที่การกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจะส่งผลทางจิตวิทยา ทำให้ภาคเอกชนเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย

ไม่รวม แรงจูงใจจากแผนลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง วงเงินรวม 2 ล้านล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา กับแผนลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำในระยะยั่งยืนอีก 3.5 แสนล้านบาท ที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กำลังผลักดันเต็มที่ แม้หลายโครงการจะมีทั้งเสียงสนับสนุนและแรงต้าน แต่หากเมกะโปรเจ็กต์

ทั้ง 2 โครงการสามารถเดินหน้าได้จริง ควบคู่กับการใช้จ่ายงบฯปี 2557 วงเงินรวมอีก 2.52 ล้านล้านบาท จะผลักดันให้เศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศขยายตัวในทิศทางที่เป็นบวกได้ มากขึ้น

ที่สำคัญ หากการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม โปร่งใส มีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล นอกจากจะเพิ่มความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐบาล ส่งผลต่อเนื่องถึงภาพลักษณ์ของประเทศอีกทางหนึ่งแล้ว ความหวาดระแวงไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในแวดวงการเมือง แวดวงราชการจะลดน้อยลง ขณะที่ผลที่ได้รับกลับมาจะคุ้มค่ามากขึ้น


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : งบฯปี 57 เร่งสร้างผลงาน ลดคอร์รัปชั่น

view

*

view