http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เอกสารว่อน!บิ๊กทร.อนุมัติจ่าย 100 ล.เอื้อผู้รับเหมาสร้างคอนโดฯก่อนทิ้งงาน

เอกสารว่อน!บิ๊กทร.อนุมัติจ่าย 100 ล.เอื้อผู้รับเหมาสร้างคอนโดฯก่อนทิ้งงาน

จากสำนักข่าวอิสรา

ส่งเอกสารร้องบิ๊กกองทัพเรือ อนุมัติจ่ายเงิน 105 ล้านเกินเนื้องานจริง เอื้อผู้รับเหมารายเดียวค่าก่อสร้าง 2 โครงการอาคารชุดสวัสดิการ สหกรณ์ราชนาวี ก่อนทิ้งงานเฉย

001rtyu

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับหนังสือร้องเรียนกรณีผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือเอื้อประโยชน์ให้ เอกชนในการรับเหมาโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุดทาวน์โฮม ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ และโครงการนาวีเพลส เขาหมอน ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของสหกรณ์เคหะสถานราชนาวี (สค.รน) โดยมีบริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้รับเหมาทั้งสองโครงการ

 เอกสาร ร้องเรียนระบุว่า 1.กรณีโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุดทาวน์โฮม ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ นั้น สค.รน.ได้ว่าจ้าง บริษัท บิวติงส์โฮม จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2554 1และทิ้งงาน เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 สค.รน.ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด เข้ามารับช่วงต่อ โดยไม่มีการเปิดประมูลใหม่ และไม่ได้วางเงินหลักประกันตามสัญญาก่อสร้างเป็นเงิน 4,665,460 บาท (ร้อยละ 5)

ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งมีพลเรือตรีคนหนึ่ง(ขอปิดบังชื่อ) เป็นประธานฯ และคณะทำงานโครงการฯมีพลเรือตรีคนหนึ่ง (ขอปิดบังชื่อ) เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ได้ตรวจรับงานและมีการอนุมัติให้จ่ายเงินแก่ผู้รับเหมาเป็นเงินประมาณ 84 ล้านบาท โดยมิได้หักเงินหลักประกันไว้ และจำนวนเงินที่จ่ายให้เอกชนไม่สมเหตุสมผลกับเนื้องาน เนื่องจากค่าจ้างที่จ่ายคิดเป็น 90% ของโครงการแต่เนื้องานแล้วเสร็จเพียง 50% เท่านั้น ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างทำให้ผู้รับจ้างได้เปรียบต่อมาเอกชนรายดัง กล่าวได้ทิ้งงาน

 2.กรณี โครงการนาวีเพลส เขาหมอน สค.รน. ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้เอกชนรายเดียวกันคือ บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด เป็นเงิน 21 ล้านบาท (ร้อยละ 15) เมื่อเดือนกันยายน 2555 โดยที่มิได้จ้างบริษัทควบคุมงานทำให้จ่ายเงิน่าจ้างมากกว่าเนื้องาน ซึ่งประธานกรรมการตรวจการจ้างก็เป็นคนๆเดียวกับหัวห้าคณะทำงานโครงการฯและ เป็นประธานการดำเนินการ สค.รน.ที่เป็นผู้ว่าจ้าง ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวอยู่ในห้วงก่อนเดือนตุลาคม 2555 ก่อนถึงวาระโยกย้ายประจำปี และผู้รับเหมารายดังกล่าวก็ทิ้งงานอีกเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าผู้ร้องเรียนได้แนบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานของ กิจการเคหะสงเคราะห์ สค.รน. ลงวันที่ 1 ก.ค.2556 เป็นหลักฐาน โดยรายงานผลการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยโครงการ (เขาหมอน)และกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าพบว่า บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ทุน 10 ล้านบาท ประกอบ40/1981 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กิจการรับบริหารจัดการหมู่บ้านและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ตั้งเลขที่ 57/153 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่40/1981 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายพรชัย วิริยะ ถือหุ้น 99.99% และเป็นกรรมการ

 เมื่อ ช่วงสายวันที่ 19 ส.ค.2556 ผู้สื่อข่าว โทร.ไปยังหมายเลข 02-8340XXX ซึ่งบริษัทเอ็มฯแจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลายครั้ง แต่หมายเลขดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้


สหกรณ์ฯ ราชนาวี แจงปัญหา “เอกชน” ทิ้งงานก่อสร้างคอนโดฯ

จากสำนักข่าวอิสรา

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี ยันโครงการก่อสร้างอาคารชุด “NAVY PLACE” มีปัญหาถูกทิ้งงานจริง แต่ปัจจุบันแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ยันผลงานบอร์ดบริหารชุดเก่า เตรียมสรุปความเสียหายยื่นฟ้องเป็นทางการเร็วๆ นี้ หลังดำเนินการกับเอกชนไปแล้ว 

001banss

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการร้องเรียนกรณีผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนใน การรับเหมาโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุดทาวน์โฮมซอยเฉลิมพระเกียรติ 49 และโครงการนาวีเพลส เขาหมอน ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) นั้น
  

(อ่านประกอบ: เอกสารว่อน!บิ๊กทร.อนุมัติจ่าย 100 ล.เอื้อผู้รับเหมาสร้างคอนโดฯก่อนทิ้งงาน)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ได้ติดต่อไปยังสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 และโครงการนาวีเพลส เขาหมอน ดังกล่าว

 ได้ รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) รายหนึ่ง ว่า การดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทั้ง 2 โครงการ มีปัญหาถูกเอกชนทิ้งงานจริง แต่ปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชุดเก่า ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ได้แก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยแล้ว 

“ งานก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยทั้ง 2 โครงการ อยู่ภายใต้โครงการ NAVY PLACE โครงการซอยเฉลิมพระเกียรติ48 ประสบปัญหามากที่สุด เพราะมีการเปิดให้จองและทำสัญญาซื้อขายไปแล้ว แต่งานก่อสร้างมีความล่าช้าเป็นปี เนื่องจากเอกชนที่เข้ามารับงานทิ้งงานไป ส่วนโครงการเขาหมอน ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเปิดตัวโครงการ เท่านั้น ”

 แหล่ง ข่าว กล่าวว่า ในช่วงแรกการดำเนินงานโครงการซอยเฉลิมพระเกียรติ48 มีการว่าจ้าง บริษัท บิวติงส์โฮม จำกัด เข้ามาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่เมื่อทำไปได้สักระยะ ก็มีการทิ้งงานเกิดขึ้น โดยเอกชนที่เข้ามารับงานอ้างว่าติดปัญหาเรื่องแรงงาน

 “ใน ช่วงที่บริษัทบิวติงส์โฮมเข้ามารับงาน มีการไปว่าจ้างบริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด เข้ามารับช่วงงานต่อ ขณะที่บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด ก็เป็นผู้รับจ้างงานโครงการ เขาหมอน ด้วย แต่เมื่อทำงานไปได้สักระยะบริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด ก็ทิ้งงานไปเหมือนกัน โดยให้เหตุผลว่าติดปัญหาการดำเนินงานหลายอย่าง ทั้งเรื่องแรงงาน ร่วมถึงปัญหาน้ำท่วม”

 แหล่ง ข่าว กล่าวต่อไปว่า ภายหลังจากที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) ได้คณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามาบริหารงาน ได้หาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทันที โดยมีการว่าจ้างเอกชนรายใหม่เข้ามารับงานต่อ และปัจจุบันงานก็ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยโครงการซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 จะมีการส่งมอบงานตึกงวดแรก จำนวน 2 ตึก จากทั้งหมด 5 ตึก ภายในเดือนกันยายน 2556 นี้ ส่วนตึกที่เหลือจะทยอยส่งมอบให้ในระยะต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนัก

 ผู้ สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของบริษัทเอกชนที่ทิ้งงานไป ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการอย่างไร แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯชุดใหม่ ได้มีการประชุมและลงมติยื่นฟ้องร้องไปแล้ว เนื่องจากทำให้เกิดความเสียหาย และในส่วนของบริษัท เอ็มเรียลเอสเตท จำกัด และก่อนหน้าที่บริษัทฯ จะทิ้งงานไปได้มีการเบิกเงินค่าจ้างไปบางส่วนด้วย

 “นอก เหนือจากการฟ้องร้องบริษัทเอกชน ที่ทิ้งงานไปแล้ว คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับจากการดำเนินงาน โครงการก่อสร้าง ที่ประสบปัญหาความล่าช้า ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากตามไปด้วย” แหล่งข่าวระบุ


ผลสอบมัด“บิ๊ก ทร.-พวก”จ่ายค่างวด 100 ล.เกินจริง เอื้อเอกชนสร้างอาคารชุด

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิด ละเอียดผลสอบ “บิ๊กทร.” อนุมัติจ่าย 100 ล.เอื้อผู้รับเหมาสร้างคอนโดฯก่อนทิ้งงาน คณะกรรมการบริหารสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน.) ชุดใหม่ ชงเสนอ “ผบ.ทร.” พิจารณาแล้ว  
- พบไม่หักหลักประกัน แถมจ่ายเงินเกินเนื้องาน ทำให้ราชการเสียเปรียบ

001ryuu

 

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ รับการร้องเรียนกรณีผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในการ รับเหมาโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุดทาวน์โฮมซอยเฉลิมพระเกียรติ 49 และโครงการนาวีเพลส เขาหมอน ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) และเกิดปัญหาทิ้งงานของเอกชนที่เข้ามารับงานก่อสร้าง

โดยเบื้องต้น มีการยืนยันข้อมูลจากตัวแทนสหกรณ์ฯ ว่า ผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องบริษัทเอกชนที่ทิ้งงานไปแล้ว และอยู่ระหว่างการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ชุดเก่านั้น

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจ สอบพบว่า ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) ชุดใหม่ ได้ทำบันทึกสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการก่อสร้างอาคารชุด ทั้ง 2 โครงการให้ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)พิจารณาแล้ว

โดยในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้ระบุข้อสังเกตและข้อพิจารณาดังนี้

- โครงการอาคารชุด และทาวน์โฮม ซอยเฉลิมพระเกียรติ 49

1. ปัญหาที่ตรวจพบจากกรณีที่ สค.รน. ตกลงว่าจ้างบริษัท บิวติงส์โฮม จำกัด มาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 และทิ้งงานไป เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 โดยมีบริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด เข้ามารับช่วงงานต่อ แต่ไม่ได้วางเงินหลักประกันตามสัญญาฯ เป็นเงิน 4,665,460 บาท (ร้อยละ 5) ไว้นั้น ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะทำงานโครงการฯ ได้ตรวจรับงานและมีการอนุมัติให้จ่ายเงินงวด รวมเป็นเงินประมาณ 84 ล้านบาทเศษ ให้กับบริษัท เอ็มฯ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. โดยมิได้หักเงินหลักประกันไว้

ซึ่งการจ่ายเงินงวดดังกล่าว เป็นการเร่งรัดดำเนินการภายใน เดือนกันยายน 2555 ก่อนถึงวาระโยกย้ายประจำปี 1 ตุลาคม 2555 จึงพิจารณาได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่รักษาผลประโยชน์ขององค์กร คณะกรรมการดำเนินการ สค.รบ. คณะทำงานโครงการฯ (ในขณะนั้น) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

2. ประเด็นการจ่ายเงินงวดงานให้กับบริษัท เอ็มฯ ที่มีการตรวจับงานและจ่ายเงินไปแล้ว 84 ล้านบาทเศษ นั้น ไม่มีความสมเหตุสมผลกับเนื้องานที่ได้ กล่าวคือ เนื้องานไม่แล้วเสร็จตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากเงินค่าจ้างที่จ่ายไปประมาณ 90% แต่งานแล้วเสร็จเพียงแค่ 50% ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเนื้องานที่เหลืออยู่ ตามที่ได้มีการประเมินไว้

ดังนั้น การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ทำให้ผู้รับจ้างได้เปรียบและเป็นการจ่ายยืมเงินค่าก่อสร้างให้กับบริษัทฯ ก่อนการตรวจรับงานตามงวดที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ถือว่ามีการสมยอมรับกับทางบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. ในฐานะผู้ว่าจ้างและผู้อนุมัติให้จ่ายเงินตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. รวมทั้งคณะทำงานบริหารงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารชุดและทาวน์โฮม สำหรับสมาชิก สค.รน. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

3. ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบกิจการ สค.รน.ในปี งบ 54 ที่คณะกรรมการ สค.รน. แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สค.รน. แต่มิได้เข้าไปตรวจสอบกิจการเคหะสงเคราะห์  สค.รน.เนื่องจากประธานคณะกรรมการ สค.รน. ได้กำหนดขอบเขตการเข้าตรวจสอบกิจการ สค.รน. โดยเห็นว่ากิจการเคหะสงเคราะห์ในช่วงนั้น อยู่ในขั้นเริ่มต้นของโครงการมีความเสี่ยงน้อยมาก และให้รอการอนุมัติโครงการฯ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน จึงไม่ได้เข้าทำการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ ได้มีการทักท้วงเกี่ยวกับการยืมเงินของคณะำกรรมการฯ ไปใช้ในโครงการดังกล่าวแล้ว

ต่อมาในปี งบ 55 มีการตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ คนใหม่ ก็ไม่ได้เข้าตรวจสอบเช่นกัน โดยยึดถือตามคำสั่งการของประธานคระกรรมการดำเนินการ สค.รน. ที่มีการสั่งการไม่ให้เข้าไปตรวจสอบกิจการดังกล่าว ตั้งแต่ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. ครั้งที่ 7/2554 เมื่อ 3 มิถุนายน 3554 จนเป็นเหตุให้ สค.รน. ได้รับความเสียหาย

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ในฐานะที่เป็นผู้สั่งการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4. ประเด็นการขายโครงการให้กับบุคคลภายนอกโดยให้บุคคลภายนอกมาเป็นสมาชิก สมทบ ของ สค.รน. ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. ครั้งที่ 2/55 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อแก้ปัญหาการขายโครงการฯ ไม่หมดนั้น

มติดังกล่าวหากพิจารณาถึงกฎเกณฑ์และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ สค.รน. แล้วสามารถกระทำได้ แต่การดำเนินการโครงการฯ จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ สค.รน. คือ สค.รน. ควรจะยืดวัตถุประสงค์ตามที่ผู้มอบที่ดินให้ ทร. กำหนดไว้ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยและเพื่อให้เป็นประโยชน์กับข้าราชการ ทร. เป็นหลัก

ดังนั้น ถือว่าการการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก ทร. และในกรณีที่เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้น ก็อาจจะมีผลกระทบกับชื่อเสียง ทร. ได้

ดังนั้น เมื่อการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ คณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. จะต้องรับผิดชอบและเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ควรจะต้องพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับสมาชิกสมทบให้ สหกรณ์ฯ ต่างๆ ของ ทร.ต่อไป

- โครงการนาวีเพลส เขาหมอน

ประเด็นการจ่ายเงินงวดงานให้กับบริษัท เอ็มฯ ได้มีการขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างให้กับบริษัทฯ ในหมวดงานเตรียมการเป็นเงินประมาณ 21 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2555 นั้น

ทาง สค.รน.มิได้จ้างบริษัทควบคุมงาน ทำให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างมากกว่าเนื้องาน ซึ่งต่อมามีการตรวจรับงาน โดยประธานการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นคนๆ เดียวกับหัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ และประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ที่เป็นผู้ว่าจ้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงินดังกล่าวให้กับบริษัท เอ็นฯ อยู่ในห้วงเวลาก่อนเดือน ตุลาคม 2554 เช่นเดียวกับการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับบริษัทเอ็มฯ ในโครงการอาคารชุดทาวน์โฮมฯ ซึ่งบริษัทเอ็มฯ ก็ได้ทิ้งงานไปในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน คือ ในเดือนพ.ย. 55 จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. คณะทำงาน บริหารโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยโครงการ สค.รน.3 (เขาหมอน) และกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


เปิดตัว “ผู้รับเหมา” รายใหม่ คว้างานก่อสร้าง "NAVY PLACE"-ทุน 1 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

“อิศรา” บุกพิสูจน์โครงการ "NAVY PLACE"  พบงานคืบหน้าไปมาก หลังเปลี่ยนตัวผู้รับเหมาใหม่ เป็น บ. สมชัยและบุตร 2008 ทุนจดทะเบียนแค่ 1 ล้านบาท - เจ้าหน้าที่ยัน สิ้นเดือนก.ย.ส่งงานครบ 5 ตึก-ยื่นฟ้องผู้บริหารชุดเก่าแน่

001homffdr

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.orgได้ รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือเอื้อประโยชน์ให้ เอกชนในการรับเหมาโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุดทาวน์โฮมซอยเฉลิมพระ เกียรติ 48 และโครงการนาวีเพลส เขาหมอน ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) และเกิดปัญหาทิ้งงานของเอกชนที่เข้ามารับงานก่อสร้าง นั้น

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการ NAVY PLACE ตั้งอยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 พบว่า การก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุดทาวน์โฮมทั้ง 5 หลัง มีความคืบหน้าไปมาก

โดยด้านหน้าโครงการ มีแผ่นป้ายติดไว้ว่า โครงการ NAVY PLACE ก่อสร้างอาคารชุด 5 ชั้น จำนวน 5 หลัง หัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการฯ คือ พลเรือโท สุรศิษฎ์ สว่างจันทร์ ผู้รับจ้างโครงการคือ บริษัท สมชัยและบุตร 2008 จำกัด โดยระบุระยะเวลาก่อสร้างคือ 180 วัน ตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ 1/2556 เริ่ม 29 มีนาคม 2556 และสิ้นสุด 24 กันยายน 2556

แหล่งข่าวจาก สหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) รายหนึ่ง เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า หลังจากที่มีการทิ้งงานของผู้รับเหมารายก่อน ทางคณะกรรมการบริหารสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน.) ชุดใหม่ จึงได้เปิดประมูลผู้รับเหมาชุดใหม่ ซึ่งได้ บริษัท สมชัยและบุตร 2008 จำกัดเข้ามารับงานต่อ แทนที่บริษัท บิวติงส์โฮม จำกัด และบริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด ที่ทิ้งงานไปก่อนหน้านี้

“ อาคารชุดทั้ง 5 หลัง มีความคืบหน้าไปมาก และคาดว่าจะเสร็จสิ้น และส่งมอบภายในช่วงเดือน กันยายน 2556 สำหรับผู้รับเหมารายเก่าที่ทิ้งงานไปกำลังอยู่ในการฟ้องร้องคดี รวมถึงผู้บริหารชุดเก่าด้วย”

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ ว่า บริษัท สมชัยและบุตร 2008 จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 81/6-9 หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปรากฏชื่อ นายณัฐพล โพธิตันติมงคล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่


เผยโฉม อดีตผู้รับเหมาคว้างานสร้างคอนโด ทหารเรือ -แค่บ้าน 2 ชั้นถูกทิ้งร้าง

จากสำนักข่าวอิสรา

บุกพิสูจน์ บ.เอ็มเรียลเอสเตท อดีตผู้รับเหมาคว้างานสร้างคอนโด ทหารเรือ - พบแค่บ้าน 2 ชั้นถูกปล่อยทิ้งร้าง ต้นไม้ขึ้นปกคลุมรกทึบ!!

fdf

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือถูกกล่าวหาว่า เอื้อประโยชน์ให้เอกชนในการรับเหมาโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุดทาวน์ โฮมซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 และโครงการนาวีเพลส เขาหมอน ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน) และเกิดปัญหาทิ้งงานของเอกชนที่เข้ามารับงานก่อสร้าง นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลบริษัท เอ็มเรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งถูกระบุว่า ทิ้งงานการก่อสร้างไปก่อนหน้านี้

ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ เลขที่ 40/1981 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พบว่า เป็นบ้าน 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านพฤกษา B ซอย 25/6 และถูกล็อคจากภายนอก ถูกปล่อยทิ้งร้าง ภายในรั้วบ้านมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรกทึบ หน้าบ้านระบุป้ายเลขที่บ้าน 40/1981 ชัดเจน แต่ไม่มีป้ายบริษัทติดอยู่แต่อย่างใด

จากการตรวจสอบพบว่า ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ได้ส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึงนายพรชัย วิริยะ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เอ็มเรียลเอสเตท จำกัด

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 มีทุน 10 ล้านบาท แจ้งประกอบกิจการรับบริหารจัดการหมู่บ้านและนิติบุคคล ปรากฏชื่อ นายพรชัย วิริยะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นใหญ่


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เอกสารว่อน บิ๊กทร. อนุมัติจ่าย เอื้อผู้รับเหมา สร้างคอนโดฯ ก่อนทิ้งงาน

view

*

view