http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พบ 3 บริษัทเพิ่งก่อตั้งคว้า รับเหมา-ที่ปรึกษา สภาผู้แทนฯกว่า 17 ล้าน

พบ 3 บริษัทเพิ่งก่อตั้งคว้า“รับเหมา-ที่ปรึกษา”สภาผู้แทนฯกว่า 17 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

พบอีก 3 บริษัทป้ายแดงกระจายรับเหมาโครงการสำนักงานเลขาฯสภาผู้แทนราษฎรกว่า 17 ล้าน เพิ่งจดทะเบียนเดือน ม.ค.-มี.ค.56 อีก 2 เดือนถัดมารับงานฉลุย

sapa20-3-13

 

(ภาพจากgoogle)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ว่าจ้างเอกชนที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งในช่วงปี 2556 อย่างน้อย 3 บริษัท เป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างรวมวงเงินกว่า 17 ล้านบาท ได้แก่

1.บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ วงเงิน 8,460,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มี.ค.56 (สัญญาเลขที่ 79/2556)

2.บริษัท พีแอนด์พี กรุ๊ป จำกัด ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานรัฐสภา วงเงิน 6,016,855 บาท เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.56 (สัญญาเลขที่ 130/2556)

3.บริษัท เทรนด์ดี มายด์จำกัด รับเหมาระบบยืนยันตัวบุคคลและตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย วงเงิน 2,780,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.56 (สัญญาเลขที่135/2556)

รวมวงเงิน 17,256,855 บาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 2 มกราคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม จัดสัมมนา วางแผน การจัดการ การบริหาร ที่ตั้งเลขที่ 29/33 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นางณฤดี คริสธานินทร์ และ นายดนัย คริสธานินทร์ ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ

บริษัท พีแอนด์พี กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ การดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการสร้าง การซ่อมแซมอาคารประเภทต่างๆ ที่ตั้งเลขที่ 38/176 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านพรพิมาน ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอำนวย ดิสราพร ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ

บริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 มกราคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจออกแบบเว็บไซต์ ที่ตั้งเลขที่ 70/141 ซอยประชาอุทิศ 113 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ มีนาย กฤชทนง มั่งมีคุณธรรม เป็นกรรมการ

น่าสังเกตว่า เอกชนทั้ง 3 ราย เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2556 โดย บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียน 2 ม.ค. 56 ได้รับว่าจ้าง 29 มี.ค.56 บริษัท พีแอนด์พี กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียน 1 เม.ย.56 ได้รับว่าจ้าง 7 มิ.ย.56 และ บริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด จดทะเบียน 10 ม.ค.56 ได้รับว่าจ้าง 17 มิ.ย.56

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศราตรวจ สอบพบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯได้จ้างบริษัทเพิ่งจดทะเบียน อย่างน้อย 2 บริษัท เป็นคู่สัญญา ได้แก่ บริษัท เก้า พีเค กรุ๊ป จำกัด รับเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และรถ บขส. วงเงิน 2,649,615 บาท เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งก่อนทำสัญญา 15 วัน

และ จ้าง บริษัท บี บี โปรโมชั่น จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน วงเงิน 12 ล้านบาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งก่อนทำสัญญาจ้างประมาณ 25 วัน


พบบริษัทเหมาสร้างศูนย์ขายตั๋วเครื่องบิน สภาฯ เพิ่งก่อตั้งก่อนเซ็นสัญญา 15 วัน

จากสำนักข่าวอิสรา

สนง.เลขาสภาฯจ้างบริษัทป้ายแดงรับเหมา
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถ บขส.r[เพิ่งจดทะเบียนก่อตั้งก่อนทำสัญญา 15 วัน  กรรมการโยงคนนามสกุลรองนายกฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำจ้างบริษัท เก้า พีเค กรุ๊ป จำกัด รับเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และรถ บขส. วงเงิน 2,649,615  บาท เมื่อวันที่  29 มี.ค. 2556  ซึ่งบริษัทเอกชนรายดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งก่อนทำสัญญา 15 วัน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่าบริษัท เก้า พีเค กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่  14 มีนาคม 2556   ทุน 1 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน เขื่อน อุโมงค์ ซุ้มประตู งานปรับภูมิทัศน์ งานตกแต่งภายใน และ จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และความงาม รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือเกี่ยวเนื่องกับความงาม ที่ตั้งเลขที่ 79/234 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านศุภาลัย วิลล์ ซอย13 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   นางสาว พลอยนภัส เฟ้นดี้ ถือหุ้นใหญ่ 80% นางสาว นาฟีซะ เฟ้นดี้ นายอนุรักษ์ เปลื้องปลดทุกข์ คนละ 10%  นายพงษ์ศักดิ์ สระแก้ว น.ส.พลอยนภัส เฟ้นดี้ เป็นกรรมการ

จากการตรวจสอบพบว่า นายพงษ์ศักดิ์ สระแก้ว  ถือหุ้นและเป็นกรรมการ บริษัท มหาชัยพลาซ่า ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด  ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี นายชัยพจน์ เทพกาญจนา (นามสกุลเดียวกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี) 

บริษัท มหาชัยพลาซ่า ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด  จดทะเบียน วันที่ 3 เมษายน 2549  ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อสังหาริมทรัพย์  ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 53/83 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพจน์ เทพกาญจนา  ถือหุ้น 44%  นายฐานุพงศ์ โฆษิตฉัตรพัฒน์   30% นายพงษ์ศักดิ์ สระแก้ว  10%

นายชัยพจน์ เทพกาญจนา นายฐานุพงศ์ โฆษิตฉัตรพัฒน์ นายพงษ์ศักดิ์ สระแก้ว  เป็นกรรมการ


ปูด!สภาฯจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริม ปชต.12 ล.-บริษัทเพิ่งตั้งก่อนทำสัญญา 25 วัน

จากสำนักข่าวอิสรา

พบอีก
สนง.เลขาสภาผู้แทนฯจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย 12 ล้าน พบผู้ถือหุ้นเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่ง เจ้าของห้องอัดเสียงดนตรี เพิ่งจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทก่อนเซ็นสัญญา 25 วัน

 

 

สำนักงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้เงิน 12 ล้านบาทในการจ้างเอกชนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน 

 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2556  สำนักงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท บี บี โปรโมชั่น จำกัดจัด ทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน วงเงิน 12 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งก่อนทำสัญญาจ้างประมาณ 25 วัน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท บี บี โปรโมชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556  ทุน 1 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจการแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่นๆ สถานประกอบการจัดแสดงละครแบบต่างๆ ระบำ รำฟ้อน และการขายส่งเครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นซีดี ที่ตั้งเลขที่ 99/12 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีนายกิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน นายกิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ ถือหุ้นใหญ่ 9,998 หุ้น นางสาวสุชาดา สายน้ำทิพย์ 1 หุ้น และนายสมบูรณ์ ด่านเสถียรสกุล 1 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 นายกิตติศักดิ์ แจ้งลาออกจากกรรมการ ให้นายอภิรัฐ ผุยพอกสิน เป็นกรรมการแทน

ในเอกสารสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นระบุว่า นายกิตติศักดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 99/12 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ขณะที่ในเอกสารการจดทะเบียนระบุว่า นายอภิรัฐ ผุยพอกสิน อายุ  30 ปี ระบุว่าอยู่บ้านเลขที่ 39 ถนนไทยชนะ ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก

ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์  มีชื่อเล่นว่า “หมู”เป็นเรียบ เรียงดนตรีลูกทุ่ง และเป็นเจ้าของห้องอัดเสียง มีสำนักงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านลัดดารมย์ ถนนตลิ่งชัน สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับ บริษัท บี บี โปรโมชั่น จำกัด และมีความใกล้ชิดกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง สายัณห์ สัญญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำจ้างบริษัท เก้า พีเค กรุ๊ป จำกัด รับเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และรถ บขส. วงเงิน 2,649,615  บาท  เมื่อวันที่  29 มี.ค. 2556  ซึ่งเอกชนรายดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งก่อนทำสัญญา 15 วัน


เผยโฉม“ยูเรก้า”คว้างานสร้างแบรนด์สภาฯ 8.4 ล.-ตั้งในคอนโดฯหรูกลางเมือง

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดตัว "บ.ยูเรก้า" คว้างานกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ สภาฯ 8.4 ล้าน พบเป็นคอนโดฯหรูใจกลางเมือง ระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด “คนใน” ยันแค่ที่พักอาศัยเท่านั้น

dsfgdgdfgdgh

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจ สอบพบว่า บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 2 มกราคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม จัดสัมมนา วางแผน การจัดการ การบริหาร ที่ตั้งเลขที่ 29/33 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นางณฤดี คริสธานินทร์ และ นายดนัย คริสธานินทร์ ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ

 ได้ รับว่าจ้างจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษาการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ วงเงิน 8,460,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มี.ค.56 หรือคิดเป็นระยะเวลาแค่ 86 วัน (สัญญาเลขที่ 79/2556)

(อ่านประกอบ: พบ 3 บริษัทเพิ่งก่อตั้งคว้า“รับเหมา-ที่ปรึกษา”สภาผู้แทนฯกว่า 17 ล้าน)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา  www.isranews.org รายงาน ว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ได้พยายามติดต่อไปยัง บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการเข้ารับงานเป็นที่ปรึกษาการกำหนดกล ยุทธ์แบรนด์ ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ 

เบื้องต้น ในวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูล บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ เลขที่ 29/33 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 พบ ว่าเป็นที่ตั้งของ คอนโดหรูใจกลางเมือง ชื่อว่า SALADAENG RESIDENCE มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ใครที่จะเข้ามาติดต่อต้องแลกบัตร และแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง

com0124-9-13

จากการสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชา สัมพันธ์คอนโดดังกล่าว ได้รับการยืนยันว่า ที่อยู่เลขที่ 29/33 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นคอนโดที่พักอาศัยส่วนตัวของ นางณฤดี คริสธานินทร์ หรือ คุณปุ้ม และนายดนัย คริสธานินทร์ สามี

 เมื่อ ผู้สื่อข่าวแจ้งความประสงค์ว่า ต้องการจะติดต่อ บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ของ นางณฤดี คริสธานินทร์ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขอให้นั่งรออยู่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งคอนโดดังกล่าว ก่อนจะโทรศัพท์ติดต่อไปยังบริษัทยูเรก้าให้ พร้อมระบุว่าถ้าได้เรื่องอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผ่านไปประมาณ 3 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์รายเดิม ได้แจ้งว่า ไม่สามารถติดต่อใครได้ เข้าใจว่า นางณฤดี และสามีไม่มีใครอยู่ที่ห้องพัก พร้อมขอให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์และวัตถุประสงค์ที่จะพูดคุยไว้ หากได้เรื่องอย่างไรจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง

โดยราคาขั้นต่ำคอน โดแห่งนี้ ห้องเล็ก จะอยู่ที่ราคาประมาณ 13 ล้านบาท เปิดตัวมาประมาณ 3 ปีแล้ว ปัจจุบันบริษัท CB RICHARD ELLIS (THAILAND)CO.,LTD เป็นผู้ดูแลอยู่

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ให้ ตลอดทั้งวันที่ 24 กันยายน 2556 ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากตัวแทน บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อชี้แจ้งข้อมูลเรื่องการรับงานจากสภาฯ แต่อย่างใด

(อ่านประกอบ : “ยูเรก้า”ยันไร้เส้นสายการเมืองรับงานสร้างแบรนด์สภาฯ 8.4 ล.-ตั้งบ.แค่ 86 วัน)


“ยูเรก้า”ยันไร้เส้นสายการเมืองรับงานสร้างแบรนด์สภาฯ 8.4 ล.-ตั้งบ.แค่ 86 วัน

จากสำนักข่าวอิสรา

กรรมการ-ผู้ถือหุ้น “บ. ยูเรก้า” ยันมีประสบการณ์เชี่ยวชาญสร้าง แบรนด์ หลายสิบปี แม้เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ก่อนรับงานสภาฯ แค่ 86วัน - ไร้เส้นสายทางการเมือง เผยได้รับหนังสือเชิญชวนทางการ “รองนุกูล” ลงนามเอง กำหนดส่งงานเดือนตุลาคมนี้

nugoo
 

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม จัดสัมมนา วางแผน การจัดการ การบริหาร ที่ตั้งเลขที่ 29/33 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นางณฤดี คริสธานินทร์ และ นายดนัย คริสธานินทร์ ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ

ได้รับว่าจ้างจากสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษาการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ วงเงิน 8,460,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มี.ค.56 หรือคิดเป็นระยะเวลาแค่ 86 วัน (สัญญาเลขที่ 79/2556)
 (อ่านประกอบ : เผยโฉม“ยูเรก้า”คว้างานสร้างแบรนด์สภาฯ 8.4 ล.-ตั้งในคอนโดฯหรูกลางเมือง)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อจาก นางณฤดี คริสธานินทร์ และ นายดนัย คริสธานินทร์ กรรมการและถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าไปรับงานเป็นที่ปรึกษาการกำหนดกล ยุทธ์แบรนด์ ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ก่อนหน้าทำสัญญาแค่ 86 วัน 

 โดย นายดนัย คริสธานินทร์ ยืนยันว่าตนและนางณฤดี มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ ให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน มายาวนานหลาย 10 ปี จนกระทั่งในช่วงต้นปี 2556 มีความคิดว่าถึงเวลาที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของตนเอง ขึ้นเป็นทางการ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นมา 

 ส่วน การเข้าไปรับงานกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ทั้งนางณฤดี คริสธานินทร์ และ นายดนัย คริสธานินทร์ ยืนยันว่า การเข้ารับงานดังกล่าว บริษัทยูเรก้า ไม่มีเส้นสายทางการเมืองแต่อย่างใด

“เราได้รับแจ้งหนังสือเชิญชวนจากทางสภาฯ ให้เข้าร่วมงานว่าจ้างดังกล่าว โดยมี นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามมา จากนั้น เราก็ทำรายละเอียดไปเสนอตามขั้นตอนปกติ และก็ได้รับการคัดเลือก ขณะที่ข้อกำหนดในทีโออาร์ไม่ได้มีการระบุเรื่องระยะเวลาการจัดทะเบียนจดตั้ง บริษัทไว้ แต่ระบุในเรื่องการลงทะเบียนเป็นบริษัทให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างแบรดน์ไว้ ซึ่งบริษัทเราก็ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว”

นายดนัย ยังกล่าวด้วยว่า ขณะที่การเข้าทำสัญญาว่าจ้างกับสภาฯ บริษัท ยูเรก้า ก็ไม่ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างคนเดียว แต่มีบริษัท พัฒนาบุคลิกภาพ จำกัด หรือ John Robert Powers มาร่วมลงนามด้วย 

นางณฤดี กล่าวว่า ปัจจุบันตนเป็นอาจารย์พิเศษสอนเรื่องการสร้างแบรนด์ให้กับมหาวิทยาลัยรัฐ แห่งหนึ่ง ซึ่งตนก็ได้ย้ำกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่า การทำงานทุกอย่างจะต้องทำแบบตรงไปตรงมา และไม่จำเป็นต้องทำอะไรในทางที่ไม่ดีเพื่อให้ได้รับงานมา เราไม่สนับสนุนเรื่องไม่ดี 

“หลัง จากที่ได้รับหนังสือเชิญมา เราคิดแค่ว่า ได้เข้าไปร่วมนั่งคุยให้คำแนะนำกับทางสภาฯ ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับเรามากแล้ว เรื่องที่ว่าจะได้รับงานหรือไม่เราไม่ได้สนใจมากนัก แต่เมื่อสภาฯเลือกเรา เราก็ทำงานให้เต็มที่”

เมื่อ ถามว่า มีกำหนดส่งมอบงานเมื่อไร นางณฤดี ตอบว่า “ตอนนี้ก็กำลังทำงานเต็มที่ กำหนดส่งงานในเดือนหน้านี้ ส่วนขั้นตอนการทำงานยืนยันว่าไม่ได้แค่ดิฉัน และคุณดนัย ที่ทำงานกันสองคน เพราะในขั้นตอนเรามีการเชิญทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างแบรนด์ที่มี ชื่อเสียงหลายท่านมาเข้าร่วมด้วย ตอนนี้เนื้องานก็คืบหน้าไปมากมีการคุยงานร่วมกับกลุ่ม ส.ว.และส.ส.ไปด้วยแล้ว ”


เจ้าของบริษัทรับเหมางานสภาฯ 2.7 ล้าน ยันไม่ได้ใช้ "บ้านร้าง" ที่ตั้งสนง.

จากสำนักข่าวอิสรา

เจ้าของ เทรนด์ดีมายด์  ผู้รับเหมางานสภาฯ 2.7 ล้าน ยันไม่ได้ใช้"บ้านร้าง"ตั้งสนง. ลั่นมีผลงานการันตีเพียบ เผย"ฝนตก"ทำป้ายชื่อบริษัท "หลุด"

uoyyy    

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล บริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ซึ่งได้รับว่าจ้างงานรับเหมาวางระบบยืนยันตัวบุคคลและตรวจจับพฤติกรรมที่น่า สงสัย วงเงิน 2,780,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.56 (ตามสัญญาเลขที่135/2556)จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แค่ 158 วัน 

(อ่านประกอบ : พบ “บ.เทรนด์ดี มายด์” ใช้บ้านร้าง เป็นที่ตั้ง รับเหมางานสภาฯ 2.7 ล้าน)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 นายกฤชทนง มั่งมีคุณธรรม กรรมการบริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ได้ติดต่อมายังสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เพื่อข้อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 โดย นายกฤชทนง ยืนยันว่า บริษัทฯ ของตนไม่ได้ใช้บ้านร้างเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นของตน ซึ่งปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่ และใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานบริษัท 

"วันที่ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา มาตรวจสอบข้อมูล ผมน่าจะออกไปทำธุระข้างนอก จึงไม่มีคนอยู่ที่บ้าน ขณะที่บริษัทของผมเป็นบริษัทเล็กๆ มีพนักงานงานอยู่ประมาณ 5-6 คน และผมก็อนุญาตให้พวกเขาทำงานที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานที่บริษัท"

เมื่อ ถามว่า ทำไมถึงไม่มีป้ายบริษัทติดอยู่หน้าบ้าน นาย กฤชทนง ตอบว่า “ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตก ป้ายชื่อบริษัทเลยหลุดออกมา ซึ่งขณะนี้ผมอยู่ระหว่างการทำป้ายใหม่มาติดอยู่ ช่วงนี้ก็เลยไม่มีป้ายบริษัทติดอยู่ที่หน้าบ้านให้เห็น”

นายกฤชทนง กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่ต้องรีบติดต่อมายังสำนักข่าวอิศรา เพราะภายหลังจากที่ปรากฏข่าวออกไปว่า บริษัทฯ ตนใช้บ้านร้าง เป็นที่ตั้ง ทำให้ลูกค้าหลายรายติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพราะเริ่มไม่มั่นใจในตัวบริษัทเรา จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักข่าวช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งให้สังคม รับทราบด้วย 

“บริษัท ผมรับงานจากหน่วยงานหลายแห่ง ซึ่งเรายืนยันว่ามีผลงานเพียงพอ และมีหลักฐานเชื่อถือได้  เรามีเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เผยแพร่ข้อมูลในส่วนของงานอย่างชัดเจน และมีความตั้งใจที่จะสร้างบริษัทให้มีชื่อเสียง ตามความฝันที่วาดไว้  ส่วนขั้นตอนการเข้าไปรับงานจากสภาฯ นั้น ยืนยันว่าทำตามขั้นตอน ไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตหรือหวังผลประโยชน์โดยไม่ชอบ แต่จะขอชี้แจงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดในภายหลังอีกครั้ง” นายกฤชทนง ระบุ


พบ “บ.เทรนด์ดี มายด์” ใช้บ้านโล่ง เป็นที่ตั้ง รับเหมางานสภาฯ 2.7 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

ตามไปดู “บ.เทรนด์ดี มายด์” ผู้รับเหมาวางระบบยืนยันตัวบุคคล-ตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย สภาฯ วงเงิน 2.7 ล้านบาท พบเป็นบ้านโล่งๆ เจ้าหน้าที่ รปภ. หมู่บ้าน อ้างไร้ผู้อยู่อาศัยมากว่า 1 ปี ?

baan

นอกเหนือจากบริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษาการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ วงเงิน 8,460,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มี.ค.56 หรือคิดเป็นระยะเวลาแค่ 86 วัน (สัญญาเลขที่ 79/2556) ซึ่งสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่แจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำเสนอข้อมูลมาเสนอก่อนหน้านี้นั้น

(อ่านประกอบ:เผยโฉม“ยูเรก้า”คว้างานสร้างแบรนด์สภาฯ 8.4 ล.-ตั้งในคอนโดฯหรูกลางเมือง ,“ยูเรก้า”ยันไร้เส้นสายการเมืองรับงานสร้างแบรนด์สภาฯ 8.4 ล.-ตั้งบ.แค่ 86 วัน) 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า บริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ย กับ บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 มีทุนแค่ 1 ล้านบาท

เป็นบริษัทเอกชนอีกหนึ่งแห่ง ที่ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่าได้รับงานว่าจ้างจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่ เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งได้ไม่กี่เดือนเช่นกัน

โดยบริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นผู้รับเหมาระบบยืนยันตัวบุคคลและตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย วงเงิน 2,780,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.56 (ตามสัญญาเลขที่135/2556) หรือคิดเป็นระยะเวลาแค่ 158 วัน

(อ่านประกอบ: พบ 3 บริษัทเพิ่งก่อตั้งคว้า“รับเหมา-ที่ปรึกษา”สภาผู้แทนฯกว่า 17 ล้าน)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลบริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ เลขที่ 70/141 ซอยประชาอุทิศ 113 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

พบว่าเป็นบ้านเดี่ยว สองชั้น ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชวนชื่น ย่านประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 113 หน้ารั้วติดป้ายเลขที่บ้านชัดเจน แต่ไม่มีผู้อยู่อาศัยภายใน เป็นเพียงบ้านโล่งๆ (ดูรูปเรื่องประกอบ)

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ได้รับการยืนยันว่า บ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้พักอาศัยมาเกือบจะ 1 ปีแล้ว เคยมีจดหมายส่งมาเป็นประจำ แต่ก็ต้องส่งคืนเพราะไม่มีผู้รับ สำหรับชื่อเจ้าของบ้านนั้นตนจำไม่ได้

"จำได้คร่าวๆ ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มาเกือบปีแล้ว แต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นว่าติดป้ายบริษัทไว้ที่หน้าบ้าน แต่ผมจำชื่อบริษัทไม่ได้" รปภ.คนเดิมกล่าว

จากการสอบถามข้อมูลผู้พักอาศัยใกล้เคียง ไม่มีใครรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าประกอบธุรกิจออกแบบเว็บไซต์ ปรากฏชื่อนาย กฤชทนง มั่งมีคุณธรรม เป็นกรรมการ


ถึงคิว เปิดตัว "พีแอนด์พี กรุ๊ป" เพิ่งตั้งแค่ 2 เดือนเศษ คว้างานสภา 6 ล้านเศษ

จากสำนักข่าวอิสรา

ถึงคิว เปิดตัว "พีแอนด์พี กรุ๊ป" เพิ่งตั้งแค่ 2 เดือนเศษ คว้างานปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานรัฐสภา 6 ล้าน พบใช้บ้านเดี่ยวสองชั้น หมู่บ้านย่านคลอง 5 ธัญบุรี 

homaaa

ความคืบ หน้าล่าสุด ในการตรวจสอบข้อมูลบริษัทเอกชน 3 ราย ที่ได้รับการว่าจ้างงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งไม่กี่เดือนก่อนเข้าทำสัญญาว่าจ้าง นั้น 

(อ่านประกอบ: พบ 3 บริษัทเพิ่งก่อตั้งคว้า“รับเหมา-ที่ปรึกษา”สภาผู้แทนฯกว่า 17 ล้าน)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลบริษัท พีแอนด์พี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งปรากฏรายชื่อเป็นผู้รับจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานรัฐสภา วงเงิน 6,016,855 บาท เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.56 (สัญญาเลขที่ 130/2556)

ทั้งที่ บริษัทฯ แห่งนี้ เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 หรือคิดเป็นระยะเวลา 68 วัน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธรกิจการค้า คือ เลขที่ 38/176 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านพรพิมาน ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จากการตรวจสอบพบว่า ที่อยู่ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของบ้านเดี่ยว ขนาดสองชั้น ในหมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี

ภายในดูโล่งโปร่ง และมีป้ายบริษัท พีแอนด์พี กรุ๊ป จำกัด ติดไว้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อกับผู้ที่พักอาศัยในบ้านหลังนี้อยู่นาน แต่ไม่สามารถติดต่อใครได้

จากการสอบถามผู้พักอาศัยใกล้เคียงระบุ ว่า ไม่รู้จักคนในบ้านเป็นการส่วนตัว ทราบเพียงว่าอยู่กันเป็นครอบครัว และจะออกไปทำงานในช่วงเช้า ส่วนเรื่องบริษัทนั้นไม่ทราบรายละเอียด

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท พีแอนด์พี กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ การดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการสร้าง การซ่อมแซมอาคารประเภทต่างๆ ที่ตั้งเลขที่ 38/176 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านพรพิมาน ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปรากฏชื่อนายอำนวย ดิสราพร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาได้พยามติดต่อขอสัมภาษณ์ นายอำนวย ดิสราพร เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท พีแอนด์พี กรุ๊ป จำกัด และการเข้ารับงานจากสภาฯ ทั้งที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพียงแค่ 2 เดือนเศษ แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคัดเลือกบริษัทเอกชนทั้ง 3 ราย เข้ามารับงานว่าจ้างในสภาฯ ทั้งที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งได้ไม่กี่เดือน เช่นกัน แต่ไม่สามารถติดต่อได้


"เทรนด์ดีฯ"หอบหลักฐานแจง"อิศรา"ยันทำธุรกิจโปร่งใสรับงานสภาฯ 2.7ล.

จากสำนักข่าวอิสรา

เทรนด์ดี มายด์" หอบหลักฐานแจง "อิศรา" ยันทำธุรกิจโปร่งใส มีศักยภาพเพียงพอได้งานรับเหมาวางระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลสภาฯ 2.7 ล้าน ตามขั้นตอน- เหตุฝนตก ทำป้ายป้ายชื่อบริษัทหลุดของจริง 

dfrrrr

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล บริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ซึ่งได้รับว่าจ้างงานรับเหมาวางระบบยืนยันตัวบุคคลและตรวจจับพฤติกรรมที่น่า สงสัย วงเงิน 2,780,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.56 (ตามสัญญาเลขที่135/2556)จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่ เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แค่ 158 วัน โดยเบื้องต้น นายกฤชทนง มั่งมีคุณธรรม กรรมการบริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ได้ยืนยันว่าบริษัทของตนเองมีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอในการเข้ารับงานดังกล่าวได้

(อ่านประกอบ : เจ้าของบริษัทรับเหมางานสภาฯ 2.7 ล้าน ยันไม่ได้ใช้ "บ้านร้าง" ที่ตั้งสนง.)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นายกฤชทนง มั่งมีคุณธรรม กรรมการบริษัท เทรนด์ดี มายด์ จำกัด ได้เดินทางมาที่สำนักข่าวอิศรา เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆ อาทิ ใบสัญญาการว่าจ้างงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่ง รวมถึงทีโออาร์การประกวดราคา ว่าจ้างงานรับเหมาวางระบบยืนยันตัวบุคคลและตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย วงเงิน 2,780,000 บาท ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายกฤชทนง ยืนยันว่าไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัทเอาไว้ รวมถึงรูปถ่ายหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานบริษัท และมีป้ายชื่อบริษัทติดอยู่ ซึ่งนายกฤชทนง ระบุก่อนหน้านี้ว่า มีฝนตกลงมา และทำให้ป้ายชื่อบริษัทหลุดออกมา จึงทำให้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ไม่พบเห็นป้ายดังกล่าวในช่วงที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลบริษัท

นายกฤชทนง ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org อีกครั้งว่า ตนและพี่ชายทำธุรกิจโปร่งใส ไม่เคยมีเจตนาที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากสภาฯ จากโครงการนี้

“บริษัทผมเข้ามารับงานนี้ตาม ขั้นตอนที่ทางสภาฯ กำหนด เนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญในงานนี้อยู่แล้ว และกำไรที่ได้รับจากงานนี้ก็มีจำนวนไม่มาก แต่เราต้องการทำงานนี้มากเพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นผลงานของบริษัทในอนาคต”

นายกฤชทนง ยังอธิบายลักษณะงานและขอบเขตงานที่ได้รับจ้างว่า เป็นการวางระบบและเครื่องมือ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในรัฐสภาซึ่ง มีจำนวนมาก ให้เป็นระบบ และเครื่องมือของบริษัทตนยังสามารถป้องกันปัญหาไวรัสไม่ให้แพร่กระจาย รวมถึงการตรวจสอบซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสภาด้วย

เมื่อ ถามว่า สภาฯให้เหตุผลการว่าจ้างวางระบบนี้อย่างไร นายกฤชทนง กล่าวว่า ทางสภาฯ ต้องการที่จะจำกัดจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพราะบางวันที่มีการประชุมสภาฯ ใหญ่ ระบบมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้งานบางส่วน มีการเล่นเกม โหลดหนัง ทำให้เจ้าหน้าที่สภาฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการประชุมไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

เมื่อถามว่า ตอนที่เข้าร่วมการประมูล มีคู่แข่งเยอะหรือไม่ นายกฤชทนง กล่าวว่า ตนไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกัน เพราะทางสภาฯ เรียกเข้าไปคุยกันที่ละราย และในส่วนบริษัทตน ภายหลังจากที่เข้าไปเสนองานเรื่องก็เงียบหายไป ผ่านไปเป็นเดือนจนกระทั่งได้รับการติดต่อกลับมา ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้งานนี้แล้ว

“บริษัทฯ ผมมีตัวตนอยู่แน่นอน เราทำงานมาหลายอย่าง และเราก็มีการลงทะเบียนเป็นบริษัทคู่ค้ากับภาครัฐ ไว้ที่กระทรวงการคลังด้วย ส่วนความคืบหน้างานขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อส่งมอบภายในกลางเดือน ตุลาคมนี้”

นายกฤชทนง ยังกล่าวต่อไปว่า ภายหลังจากที่ข่าวเรื่องนี้ออกไปทำให้บริษัทของตนได้รับผลกระทบในทางธุรกิ อย่างมาก เพราะลูกค้าหลายรายเริ่มไม่มั่นใจในตัวบริษัท โทรศัพท์สอบถามข้อมูลกันเข้ามามาก คนในออนไลน์บางคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันในทางเสียหาย ว่าตนมีเส้นสายเป็นเพื่อนกับนักการเมือง ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

“เราเป็นบริษัทเล็ก ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำงานตามความฝันที่ตั้งใจไว้ เราเข้าประมูลงานตามขั้นตอนที่หน่วยงานราชการกำหนด ซึ่งเราก็มั่นใจในศักยภาพและฝีมือของเรา เพราะเราผ่านงานใหญ่ๆ มาเป็นจำนวนมาก จึงอยากจะขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ด้วย เพราะเราตั้งใจทำธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่เคยมีเจตนาที่จะหลอกลวงใคร ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการชี้แจงข้อมูล นายกฤชทนง ยังได้นำรูปถ่ายบ้านของตนเอง ในช่วงที่ยังมีป้ายชื่อบริษัทติดอยู่มาแสดงให้ดูด้วย เพื่อยืนยันข้อมูลที่เคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า ก่อนหน้าที่ผู้สื่อข่าวจะเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทมีป้ายบริษัทติดอยู่ แต่เพราะมีฝนตกลงมาทำให้ป้ายชื่อหลุดออกมา ผู้สื่อข่าวจึงไม่เห็นป้ายชื่อบริษัท

“ใครจะว่าอะไรก็เถอะ แต่ผมคิดว่ามันถึงคราวซวยของผม ที่ป้ายบริษัทติดอยู่มานานไม่มีใครมาดู แต่พอผู้สื่อข่าวมาดูป้ายมันกลับหลุดออกมาแบบนี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ป้ายมันมีอยู่จริงๆ ”

"ส่วน ที่เจ้าหน้าที่รปภ.ระบุว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่มาเป็นปี ก็ไม่ใช่เรื่องจริง ผมอยู่ที่บ้านตลอด เพียงแต่ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครเท่านั้นเอง ถ้าไม่เชื่อไปดูหลักฐานที่สโมสรหมู่บ้านได้ ผมมีรายชื่อเข้าใช้สระว่ายน้ำอยู่เป็นประจำ"นายกฤชทนง ระบุ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : บริษัทเพิ่งก่อตั้ง รับเหมา ที่ปรึกษา สภาผู้แทนฯ

view

*

view