สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พบบริษัททำ EIA เขื่อนแม่วงก์รับจ้างหน่วยงานรัฐอื้อ 21 โครงการ 380 ล.

พบบริษัททำ EIA เขื่อนแม่วงก์รับจ้างหน่วยงานรัฐอื้อ 21 โครงการ 380 ล.

จากสำนักข่าวอิสรา

 เปิด ขุมทรัพย์“ครีเอทีฟ เทคโนโลยี”ผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ รับจ้างเป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานรัฐ 21 โครงการ 381.9 ล้าน “พอล คอนซัลแตนท์”บริษัทในเครือข่ายคว้า 36 โครงการกว่า 400 ล้าน

sdd

(ภาพประกอบ บ.ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จก.จาก กูเกิล maps)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 6 แห่ง 21 โครงการ รวมวงเงิน 381,949,319 บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่ บริษัท ครีเอทีฟฯทำร่วมกับบริษัทอื่นจำนวน 15 โครงการ และเป็นโครงกาที่ว่าจ้างบริษัท ครีเอทีฟ ฯรายเดียว 6 โครงการ

จำแนกเป็นการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐดังนี้

กรมชลประทาน 14 โครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 โครงการ เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ กรมควบคุมมลพิษ 1 โครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ และกรมโยธาธิการ 3 โครงการ (ดูตาราง)

บริษัทที่ปรึกษาที่บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่ บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซิกม่าไฮโดรคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แอสดีคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท มหานครคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชียแล๊ปแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท คอนซัลเทนท์ออฟเทคโนโลยี และ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งมีนายจรินทร์ ทองเกษม ถือหุ้นใหญ่ เชื่อมโยงกับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด นั้น (อ่านประกอบ:อดีต ส.ส.โผล่ถือหุ้น บ.ครีเอทีฟผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์-โยง 3 บริษัทที่ตั้งเดียวกัน) จากการตรวจสอบพบว่า เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐทั้งสิ้น 36 โครงการ วงเงินรวม 479.5 ล้านบาท

เบ็ดเสร็จ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้หน่วยงานรัฐอย่างน้อย 57 โครงการ วงเงินรวม 861.4 ล้านบาท (มีอย่างน้อย 3 โครงการ ที่ 2 บริษัททำร่วมกัน)

โครงการที่ปรึกษาที่ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นคู่สัญญา

รายละเอียดโครงการ

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงานรัฐ

1.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทาน ทั่วประเทศโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกลาย ลำรูใหญ่ ห้วยสะตอ

59,338,880

30 ก.ย. 42

กรมชลประทาน

2.จ้างที่ปรึกษาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทานทั่วประเทศโครงการท่าขาม

จ.นครศรีธรรมราช

14,265,357.70 

25 พ.ย. 43

กรมชลประทาน

3.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทานทั่ว ประเทศ โครงการอ่างเก็บน้ำสมุน จ.น่าน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จ.เพชรบูรณ ส่งมอบกรมชลฯ

44,991,804.05 

9 ส.ค. 44

กรมชลประทาน

4.จ้าง ที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติงานศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง จ.สงขลา ส่งมอบ กรมชลประทาน สามเสน ครบกำหนดภายใน450 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เริ่มงาน

14,925,323

29 มี.ค. 45

กรมชลประทาน

5.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำ-ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคาร ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ส่งมอบ ณกรมชลประทาน

19,993,592

17 มี.ค. 46

กรมชลประทาน

6.ศึกษาโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดอาคารบังคับน้ำในลำน้ำปิง

12,116,900

26 ก.ย. 48

กรมชลประทาน

7.จ้างที่ปรึกษา การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.ลำพูน

13,484,086.50 

8 ส.ค. 49

กรมชลประทาน

8.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

14,904,864.60 

27 ก.ค. 50

กรมชลประทาน

9.จ้างที่ปรึกษาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำญวน จังหวัดพะเยา

12,493,507.25 

27 ก.ค. 50

กรมชลประทาน

10.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคลองประ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)จังหวัดพัทลุง

28,921,933.08 

26 มิ.ย. 51

กรมชลประทาน

11.จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมรอยเลื่อนมีพลังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (อันเนื่องมาจาโครงการพพระราชดำริ) จังหวัดลำพูน

3,499,542.00 

25 ก.ย. 51

กรมชลประทาน

12.จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จ.ตราด

14,988,453  

20 ก.ย. 53

กรมชลประทาน

13.จ้าง ที่ปรึกษาปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่วงก์

1,499,720.10

20 ก.ค. 54

กรมชลประทาน

14.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำโครงการผ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา

24,972,569.50

12 ก.ค. 55

กรมชลประทาน

15.จ้างที่ปรึกษาโครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใส:กิจกรรมสำรวจรายละเอียดวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลจำนวน 11 แห่ง

12,389,961.98

24 ก.พ. 48

กรมควบคุมมลพิษ

16.จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแดนหมี

4,600,679

22 ก.พ. 51

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

17.จ้าง ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างโครงการจัดหา น้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าจากแหล่งน้ำลำตะคองยังโรงกรอง น้ำบ้านมะขามเฒ่า

13,865,640

18 มี.ค. 56

เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

18.จ้าง ที่ปรึกษาปฏิบัติงานการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาป ตอนบน สระแก้ว

6,496,505 

23 มิ.ย. 54

กรมทรัพยากรน้ำ

19.เพื่อทำการสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองชายแดนกลุ่มพื้นที่ 5 รายการเทศบาลเมืองระนองรวมเทศบาลต.ปากน้ำ จ.ระนองและเทศบาลต.สะเดารวมเทศบาลต.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

26,000,000

28 ก.ย. 44

กรมโยธาธิการและผังเมือง

20.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.หนองคาย

15,700,000

16 พ.ค. 48

กรมโยธาธิการและผังเมือง

21.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันนำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

22,500,000

11 เม.ย. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่มา: ศูนย์ข่าวสืบสวน รวบรวม 


บุญส่ง"ยันกรมชลฯ ตีกลับ"EIA"เขื่อนแม่วงก์ติดปัญหาที่อยู่"เสือโคร่ง"

จากสำนักข่าวอิสรา

“บุญส่ง” อดีต ส.ส.-ส.ว.ตราด หุ้นส่วน “บ.ครีเอทีฟ” ยันได้งานทำ “EIA เขื่อนแม่วงก์” ไม่เกี่ยวการเมือง ทุกอย่างทำตามขั้นตอน เผย “กรมชลประทาน” ยังไม่ให้ผ่าน ติดปัญหาที่อยู่ “เสือโคร่ง” ระบุชัด “ประชาชน” ในพื้นที่ต้องการ  อัดยับ เลขาฯ มูลนิธิสืบ ไม่รู้ข้อมูลในพื้นที่

dasdm

(รูปประกอบเขื่อนแม่วงก์จากMthai) 

กรณีที่ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้พยายามติดต่อให้นายบุญส่ง ไข่เกษ อดีตส.ส.และส.ว.จังหวัดตราด หนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด ล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่ วงก์ จ.นครสวรรค์ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการทำ EIA

(อ่านประกอบ:"ครีเอทีฟ"อ้างใบสั่ง!"สื่อ"สงสัยข้อมูล"เขื่อนแม่วงก์"ให้ติดต่อกรมชลฯโดยตรง)

 ล่าสุดในช่วงเย็นวันที่ 25 กันยายน 2556 นายบุญส่ง ได้โทรศัพท์มาชี้แจงประเด็นข้อสงสัยทั้งหมดต่อผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ภายหลังที่ผู้สื่อข่าวได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ให้กับพนักงานบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายบุญส่ง กล่าวว่า ตนขอยืนยันว่าบริษัทฯได้รับทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ ตามขั้นตอนของกรมชลประทาน ตนยื่นไปตามขั้นตอน อาจจะมีคู่แข่งประมาณ 4-5 บริษัท ซึ่งบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ก็นำเสนอข้อมูลไปตามหลักวิชาการทั้งหมด หลังจากนั้นคณะกรรมการเขาก็ให้คะแนน ปรากฎว่าบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้คะแนนมากที่สุด เราจึงได้เข้าไปทำ EIA เขื่อนแม่วงก์

 “บริษัท มีทีมผมทำงานอยู่ งานนี้ก็มีหัวหน้าทีม ซึ่งทุกคนเป็นนักวิชาการ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีความรู้ดีทั้งหมด ผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องป่า แต่ก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องป่าอยู่ในทีมของด้วย ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอะไร ผมถือหุ้นในบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด มาเกือบ 20 ปี ถามว่าผมผิดตรงไหนที่มาทำธุรกิจนี้” นายบุญส่ง กล่าว

นาย บุญส่ง กล่าวต่อว่า ขณะนี้ EIA เขื่อนแม่วงก์ ที่บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด รับเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงาน ได้ส่งสรุปให้กับกรมชลประทานแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเลย ซึ่งทีมงานของบริษัทก็ต้องลงไปทำใหม่

 “ประเด็น ที่ EIA เขื่อนแม่วงก์ ที่บริษัทรับทำยังไม่ผ่านคือเรื่องพื้นที่เขื่อน ที่มีการโต้แย้งว่าอาจจะเป็นบริเวณที่เสือโคร่งอาศัยอยู่ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย เสือโคร่งอยู่ห่างออกจากบริเวณที่จะสร้างเขื่อนออกไปอีก 20 กิโลเมตร เพราะบริเวณที่จะสร้างเขื่อนจะมีพื้นที่ติดกับหมู่บ้าน ปกติเสือโคร่งได้สาปคนก็ไม่อยู่แล้ว แล้วจะมาบอกว่าพื้นที่สร้างเขื่อนจะทำลายเสือโคร่งได้อย่างไร” นายบุญส่ง กล่าว

 นาย บุญส่ง กล่าวต่อว่า ตนขอยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่เขาต้องการให้ทำเขื่อน เพราะคน 20,000 คน เขาเดือดร้อนไม่มีน้ำใช่กัน เขาเรียกร้องกันอย่างนี้ ตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนมาคัดค้าน โดยไม่ถามคนในพื้นที่กันเลย

 “ผม ถามจริงว่านายศศิน เฉลิมสภา เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อยู่ในพื้นที่ไหม เขาอยู่กทม. ออกมาเคลื่อนไหวรู้ปัญหาในพื้นที่ดีหรือไม่ คนเขาปลูกข้าวกันไม่ได้นายศศินรู้หรือไม่” นายบุญส่ง กล่าว

 ผู้สื่อข่าวถามว่า การเป็นอดีตนักการเมืองมีส่วนทำให้ได้รับทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ หรือไม่ นายบุญส่ง กล่าวว่า “ผมเป็นแค่อดีต นักการเมือง แล้วบริษัทก็มีมาก่อนผมเป็นนักการเมืองเสียอีก แล้วผมเป็นอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าบอกว่าผมรับงานจากรัฐบาล แล้วรัฐบาลเขาจะจ้างผมเหรอ ผมไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วจริงๆ”

“ผม ทำอาชีพโปร่งใสมาตลอด แต่โดนครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เต็มเฟซบุ๊กหมดเลย แล้วใครจะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ถามคนทั้งจังหวัดตราดได้ว่าผมเคยทำอะไรที่ไม่โปร่งใสบ้างหรือไม่” นายบุญส่ง กล่าว


อดีต ส.ส.โผล่ถือหุ้น บ.รับทำ EIA เขื่อนแม่วงก์-โยง 3 บริษัทที่ตั้งเดียวกัน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดผู้ถือหุ้น บ.ครีเอทีฟ เทคโนโลยี ผู้ทำ EIA โครงการเขื่อนแม่วงก์เจ้าปัญหา พบอดีตนักการเมืองหุ้นใหญ่ โยงเครือข่าย 3 บริษัท ใช้ที่ตั้งเดียวกัน

dam25-9-13

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัดผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่ วงก์ จ.นครสวรรค์ (ทำสัญญา20 ก.ค.54) มีอดีตส.ส.ร่วมถือหุ้นด้วย

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจ สอบพบว่า บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนวันี่ 27 มกราคม 2535 ทุน 7 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบวิศวกรรม งานก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 25/83-84 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

นางสาวจริยาภรณ์ ทองเกษม 26,100 หุ้น (37.28%)

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์ 14,900 หุ้น (21.28% )

นายบุญส่ง ไข่เกษ 14,000 หุ้น (20%)

นายพงษ์พันธ์ สุขศิริ 6,800 หุ้น (9.71%)

นายชัยชะฤทธิ์ กิตติชัย 4,000 หุ้น (5.7%)

นางศิริลักษณ์ ไข่เกษ 3,300 หุ้น (4.7%)

รวมทั้งหมด 70,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์ และ นายเกรียงไกร ไชยภูมิ เป็นกรรมการ

ทั้ง นี้ นายบุญส่ง ไข่เกษ เคยเป็น ส.ส.ตราด เขต 1 และเคยเป็น สมาชิกวุฒิสภา จ.ตราด ในช่วงปี 2549-2550 และเคยเป็น คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด แจ้งผลประกอบการ ปี 2555 มีรายได้ 50,684,717 บาท กำไรสุทธิ 2,486,146.20 บาท สินทรัพย์ 25,999,935.57 บาท กำไรสะสม 5,153,583 บาท

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์ เป็นกรรมการบริษัทที่เลิกกิจการแล้ว 2 แห่งคือ

บริษัท นิวพีพีซี 2000 จำกัด 28 พฤศจิกายน 2543ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและประปา ทุน 8 ล้านบาท บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นใหญ่

บริษัท พี บี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 30 ธันวาคม 2536 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสำรวจ ศึกษา และวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายบุญส่ง ไข่เกษ นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ นายเฉลิม สารกุล นายจรินทร์ ทองเกษมร่วมเป็นกรรมการ เลิกกิจการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2540

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 31 ล้านบาท รับจ้างศึกษาสำรวจและออกแบบด้านวิศวกรรม ที่ตั้งเลขที่ 25/83-84 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครนาย จรินทร์ ทองเกษม ถือหุ้นใหญ่

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูล บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยใช้กูเกิล พบว่า เป็นอาคารพาณิชย์สองคูหา


เปิดเครือข่ายผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ โยง 10 บริษัท73 โครงการ 1,000 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

ผ่าเครือข่าย“ครีเอทีฟ เทคโนโลยี”ผู้ทำ EIA เขื่อนแม่วงก์ เชื่อมโยง 10 บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมรวบรับจ้างหน่วยงานรัฐ 73 โครงการ 1,000 ล้าน

fdgfgfdhhjjjkk

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัดผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มีความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท พอลลูชั่นคอนโทรลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด) บริษัท พี บี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท พี บี ซี เซอร์วิส จำกัด บริษัท นิวพีพีซี 2000 จำกัด และ บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

ในจำนวน 7 บริษัทมี 4 บริษัทใช้ที่ตั้งเดียวกัน คือ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี บี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท นิวพีพีซี 2000 จำกัด ได้แก่ เลขที่ 25/83-84 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

2 บริษัท คือ บริษัท พี บี ซี เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใช้ที่ตั้งเดียวกันเลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ส่วน บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 69/98 หมู่ที่ 2 ซอยติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในจำนวนทั้งหมดเปิดดำเนินการปัจจุบัน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 ธันวาคม 2537 ทุน 2 ล้านบาท บริการที่ปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งเลขที่ 69/98 หมู่ที่ 2 ซอยติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีนายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ และ นายสมพงษ์ หามนตรี ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ

จากการตรวจสอบพบว่า นายสมพงษ์ หามนตรี เป็นกรรมการบริษัททำธุรกิจด้านที่ปรึกษาอีก 3 บริษัท คือ

บริษัท คณวัชร เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่28 มิถุนายน 2549 ทุน 2 ล้านบาท 16/231 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (รัชดาภิเษก 36) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บริษัท พี เอส เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2546 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 303/115 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

บริษัท เอเชี่ยน คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด จด 19 มีนาคม 2536 ทุน 3 ลานบาท ที่ตั้งเลขที่ 79/231 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ฉะนั้นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัดทั้งสิ้น 10 บริษัท

4 ใน 10 บริษัทเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้นอย่างน้อย 73 โครงการ แบ่งเป็น

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 21 โครงการ รวมวงเงิน 381,949,319 บาท (อ่านประกอบ:พบบริษัททำ EIA เขื่อนแม่วงก์รับจ้างหน่วยงานรัฐอื้อ 21 โครงการ 380 ล.)

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัดรวม 36 โครงการ (สัญญา) วงเงินรวม 479,589,448 บาท 13 หน่วยงาน แบ่งเป็น กรมชลประทาน 13 โครงการ (สัญญา) กรมโยธาธิการและผังเมือง 5 โครงการ กรมทางหลวง 3 โครงการกรมทรัพยากรน้ำ 3 โครงการ

บริษัท พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 โครงการ ได้แก่ สำรวจจัดทำแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด7,580,000 บาท เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 43 และ จ้างสำรวจและประเมินทรัพยากรแร่ พื้นที่แปลง1/2545พื้นที่สมปราบ จ.ลำปาง ลำพูน ตาก เชียงใหม่ โดยกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 22 เม.ย.45 วงเงิน 20,400,000 บาท รวม 27,980,000 บาท

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐทั้งสิ้น14 โครงการ (สัญญา) วงเงินรวม 138,824,130 บาท แบ่งเป็นกรมโยธาธิการ 12 โครงการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1 โครงการ และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1 โครงการ (ดูตาราง)

รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,028,342,897 บาท

   …….

ความเชื่อมโยงบริษัทในกลุ่ม บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อบริษัท

กรรมการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

นาย พยศ อ่อนสุวรรณ์

นาย เกรียงไกร ไชยภูมิ

นางสาวจริยาภรณ์ ทองเกษม 

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์

นายบุญส่ง ไข่เกษ

 บริษัท นิวพีพีซี 2000 จำกัด

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์

นายจรินทร์ ทองเกษม

นาย อัน ตันตระกูล

นาย พล สาเกทอง

พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

นาย อัน ตันตระกูล

 บริษัท พี บี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายพยศ อ่อนสุวรรณ์

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายบุญส่ง ไข่เกษ

นายเฉลิม สารกุล

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นางสาว ละเอียด เชื้อดี

ไม่มีข้อมูล

 บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายไพชยนต์ เชาวนวีรกุล

นายชิงชัย จงภักดี

นาย เฉลิม สารกุล

บริษัท พี บี ซี เซอร์วิส จำกัด

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นาย วุฒิชัย ยันต์พิเศษ

นาง สมหมาย ยันต์พิเศษ

บริษัท พี บี ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายจรินทร์ ทองเกษม

นายเฉลิม สารกุล

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นายไพชยนต์ เชาวนวีรกุล

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายไพชยนต์ เชาวนวีรกุล

นายจรินทร์ ทองเกษม

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายบุญส่ง ไข่เกษ

นาย สุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นายสมพงษ์ หามนตรี

นายสุทัศน์ เตชะศรีประเสริฐ

นายสมพงษ์ หามนตรี

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,ศูนย์ข่าวสิบสวน สำนักข่าวอิศรารวบรวม

รายการที่บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

ทำสัญญาจ้าง

หน่วยงาน

1.จ้างที่ปรึกษาโครงการทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

  11,972,765

29 ส.ค. 45

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชลประทาน ทั่วประเทศโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกลาย ลำรูใหญ่ ห้วยสะตอ

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์,บริษัทครีเอทีพ เทคโนโลยี ฯลฯ

59,338,880

30 ก.ย. 42

กรมชลประทาน

3.จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำแม่น้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธานี

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

9,997,448.70

8 พ.ย. 43

กรมชลประทาน

4.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานศึกษาสำรวจความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจ.นครสวรรค์ ส่งมอบ กรมชลประทาน

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

39,880,355.20

13 ก.ย. 44

กรมชลประทาน

5.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จ.พังงา

บริษัท ร้อจแอนด์แอสโซซิเอทส์จก. บริษัท พอลคอนซัลแตนท์จก.บริษัท อินเด็กซ์อิน

14,839,825.08

17 ก.ย. 44

กรมชลประทาน

6.จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจ-ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ฯ,บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ปฯ,บริษัทเอ็นแคด คอนซัลฯ

11,700,334.08

19 มิ.ย. 45

กรมชลประทาน

7.จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจ-ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แลง จ.แพร่

บริษัทเซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด,

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ฯ

7,596,365.60

19 มิ.ย. 45

กรมชลประทาน

8.จ้างที่ปรึกษาโครงการบันไดปลาแม่น้ำประแสร์ จ.ระยอง

บริษัทเอเชีย แล็ป จำกัด,บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

7,931,161

21 ส.ค. 45

กรมชลประทาน

9.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำ-ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคาร ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัดและบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี่ฯ

19,993,592

17 มี.ค. 46

กรมชลประทาน

10.จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

14,876,103

28 ก.ย. 47

กรมชลประทาน

11.จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนหลักบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำชีมูล

บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ บริษัทวายพีคอนซัแตนท์ บริษัทเมกก้าเทคคอนซัลแตนท์ จำกัด

22,485,943

8 ก.ย. 49

กรมชลประทาน

12.โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จ.ปราจีนบุรี

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

15,096,202

9 ก.ค. 50

สำนักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

13.จ้างที่ปรึกษางานจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แต้วแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัทซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทพอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

22,441,794.80

27 ก.ค. 50

กรมชลประทาน

14.จ้างที่ปรึกษางานจ้างศึกษาความคุ้มทุนของโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จังหวัดพังงาน

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

3,999,981

24 ก.ย. 51

กรมชลประทาน

15.จ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแบบพัฒนาและออกแบบโครงร่าง

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

3,700,000

29 ส.ค. 43

กรมพัฒนาที่ดิน

16.จ้างเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาจัดทำแผนการใช้ทีดินลุ่มน้ำสาขาแม่โขงตอนบนแม่น้ำจัน แม่น้ำโขง ส่วนที่2

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

1,200,000

21 ก.พ. 44

กรมพัฒนาที่ดิน

17.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจศึกษาโครงการวางแผนการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ำสาขาคลองอู่ตะเภาเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ ส่งมอบกรมพัฒนาที่ดิน

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

4,000,000

27 ส.ค. 44

กรมพัฒนาที่ดิน

18.จ้างที่ปรึกษาและจัดทำโครงการ ตามรูปแบบการบริหารงาน

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

18,390,000

19 ก.ย. 43

บริษัท ขนส่ง จำกัด

19.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทะเลสาบสงขลา

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ,บ.สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด,บ.ครีเอทีฟ

14,960,205

14 มี.ค. 45

กรมเจ้าท่า

20. จ้างที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 107 ตอน อ.เชียงดาว-อ.ฝาง

บริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์/บริษัทพอลคอนซัลแตนท์

13,959,220

8 ก.ค. 48

กรมทางหลวง

21.จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวง#4057 สุไหงโกลก-แว้ง-บ.บูเก๊ะตา

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์

5,979,673.60

29 ก.ย. 49

กรมทางหลวง

22.จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด4ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองสตูล

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์จำกัด

5,999,950.10

3 ก.ย. 50

กรมทางหลวง

23.จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและปัตตานี

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์, เอ บี อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

10,600,000

8 ก.ค. 48

กรมทรัพยากรน้ำ

24.โครงการจัดทำระบบEarly Warningสำหรับพื้นที่เสี่ยอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

บริษัทซิกมาไฮโดรคอนซัลแตนท์จก.และบริษัทพอลคอนซัลแตนท์จำกัด

8,355,309

29 พ.ค. 50

กรมทรัพยากรน้ำ

25.จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

บริษัทซิกม่าไฮโดร คอนซัลแตนท์ และ บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

25,980,000

19 ก.พ. 51

กรมทรัพยากรน้ำ

26.จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจรายละเอียดโครงการปรับปรุงกิจการประปาพื้นที่ 2 การประปาชัยภูมิ

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

6,549,470

1 ส.ค. 44

การประปาส่วนภูมิภาค

27.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.หนองคาย

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์บริษัทร่วมกับบ.ครีเอทีฟเทคโนฯจก.กับบ.แอสดีคอนฯ

15,700,000

16 พ.ค. 48

กรมโยธาธิการและผังเมือง

28.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันนำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.เพชรบูรณ์

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์และบจ.ปัญญาคอนซัลแตนท์และบริษัทครีเอทีฟเทคโลโล

22,500,000

11 เม.ษ. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

29.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจ.เชียงราย

บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัดและบ. พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

21,000,000

27 ก.ค. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

30.จ้างที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

2,370,000

11 เม.ษ. 44

กรมโยธาธิการและผังเมือง

31.ที่ปรึกษาทำการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ จ.สุโขทัย

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์จำกัด

14,700,000

15 มิ.ย. 44

กรมโยธาธิการและผังเมือง

32.จ้างเป็นที่ปรึกษาทำการศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองอ่างทอง

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

2,500,000

10 มิ.ย. 48

เทศบาลเมืองอ่างทอง

33.จ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองอ่างทอง

บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

2,500,000

10 มิ.ย. 48

เทศบาลเมืองอ่างทอง

34.จ้างผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ ฯลฯ

บริษัทพอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

5,000,000

10 ส.ค. 48

เทศบาลนครยะลา

35.จ้างบริษัทที่ปรึกษา

บริษัทพอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

1,500,000

3 ส.ค. 44

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

36.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานจ้างศึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย

บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

9,994,870

25 ก.ย. 43

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายการที่บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษา

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

ทำสัญญาจ้าง

หน่วยงาน

1.จ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาโครงการองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารตามแนวทางทางแผนยุทธศาสตร์ของ สนข.

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

9,479,130

7 ก.พ. 50

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2.จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอัยบูเต๊ะ(อัยบืเต๊ะ)

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยีจำกัด & บริษัทคลีนเทคโนโลยี จำกัด

17,700,000

20 มิ.ย. 51

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3.จ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดปัตตานี

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัดร่วมกับบ.เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์

11,200,000

16 พ.ค. 48

กรมโยธาธิการและผังเมือง

4.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูล(ระยะที่2)

บริษัทพีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

16,150,000

14 ม.ค. 51

กรมโยธาธิการและผังเมือง

5.จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนใน 4 ชุมชนหลัก จ.สิงห์บุรี

ร่วมกับบ.พีซีบีเทคโนฯ ร่วมกับบ.ปัญญาคอนซัลแตนท์จำกัด

19,900,000

17 ธ.ค. 47

กรมโยธาธิการและผังเมือง

6.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด

4,750,000

31 ม.ค. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

7.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานแนะนำงานออกแบบก่อ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งราคาประหยัดสำหรับลำน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด

9,500,000

21 ก.พ. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

8.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานแนะนำงานออกแบบก่อ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งราคาประหยัดสำหรับลำน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด

9,500,000

21 ก.พ. 49

กรมโยธาธิการและผังเมือง

9.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำชี

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัดและ บ.คาสเทค เอ็นจิเนียริ่ง

4,750,000

8 มิ.ย. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

10.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูล

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด

4,750,000

8 มิ.ย. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

11.จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานแนะนำงานออกแบบก่อ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขนาดใหญ่และริมทะเลทั่วประเทศ

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด

10,000,000

8 มิ.ย. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

12.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก(ระยะที่ 2 )

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด

4,750,000

27 ก.ค. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

13.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดน่าน

บริษัทพี ซี บี เทคโนโลยี จำกัดและ บ.เมคก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด

14,000,000

27 ก.ค. 50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

14.จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาสภาพปัญหาการจราจรในเขตอำเภอเมืองและเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี่ จำกัด,บริษัท อินทิเกรเทด เอ็นจิเน

2,395,000

11 ก.ค. 49

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีสำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พบบริษัท EIA เขื่อนแม่วงก์ รับจ้างหน่วยงานรัฐ อื้อ โครงการ 380 ล.

view