http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

TPP บนความว่างเปล่าของ APEC

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย ถวัลย์ศักดิ์ สมรรคบุตร

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก (APEC : Asia Pacific Economic Cooperation) ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้น ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้สิ้นสุดลงแล้ว ท่ามกลางความสงสัยของผู้ติดตามการเจรจาว่า เป็นการประชุมเพื่ออะไร และจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร นอกเหนือไปจากเวทีให้บรรดาผู้นำประเทศมาจับมือคล้องแขนถ่ายรูปกันสวย ๆ และบินกลับไปประเทศใครประเทศมัน

แถลงการณ์ระดับผู้นำที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงสวย งามอย่างหรูหรา บอกอะไรกับประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคนี้ได้บ้าง หลังจากที่ APEC ได้ประชุมกันมาแล้วถึง 24 ปี (ก่อตั้งตามดำริของประเทศออสเตรเลีย ในปี 2532) จากวัตถุประสงค์เริ่มต้น 5 ประการ คือ

1) APEC ไม่ใช่เวทีเจรจาการค้า แต่เป็นเวทีสำหรับปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ 2) APEC สนับสนุนแนวทางภูมิภาคนิยมแบบเปิด ที่ให้สิทธิประโยชน์กับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก APEC เช่นเดียวกับที่ให้กับสมาชิก

3) การดำเนินการใด ๆ ให้ยึดหลักฉันทามติ ความสมัครใจ ความเท่าเทียมกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 4) APEC คำนึงถึงความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ สังคม และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก การรวมกลุ่มของ APEC จนถึงปัจจุบันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย และ 5) APEC เน้นความเท่าเทียมกันของการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ

แต่ มาถึงวันนี้ APEC กลับกลายจากการเป็นเวทีต่อรองทางการค้า ซึ่งแฝงนัยสำคัญทางการเมืองระหว่างกลุ่มประเทศเศรษฐกิจสำคัญ กับประเทศกำลังพัฒนา

ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ คำกล่าวของนายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ที่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอเรื่องความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Partnership Agreement หรือ TPP ที่เสนอโดยสหรัฐ เมื่อปี 2551 แสดงความต้องการให้มีการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่ม APEC ในลักษณะที่เป็นความตกลงการค้าที่ให้สิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่ม (Preferential Trade Agreement : PTA)

ขณะที่ประเทศเจ้าภาพคือ อินโดนีเซียกับจีน แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้อย่างชัดเจน โดยจีนเสนอว่า ควรจะมีความตกลงที่เหมาะสมกับภูมิภาคมากกว่านี้

น่าสังเกตว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็น "ข้อตกลง หรือ Agreement" ไม่ใช่ "ความร่วมมือ หรือ Cooperation" เข้าใจว่า TPP น่าจะมาจาก 1)สหรัฐในฐานะสมาชิก APEC ไม่เห็นพัฒนาการสำคัญอย่างเป็นชิ้นเป็นอันตลอด 24 ปี 2)เกิดความชะงักงันในการเจรจาการค้าโลกรอบโดฮา ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้จนถึงทุกวันนี้ โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปิดเสรีทางการค้า ขจัดปัญหาและอุปสรรค "เกินไปกว่า" ที่ได้ตกลงกันไว้

เหตุผลข้างต้นนำ มาซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นั่นก็คือเกิดการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า หรือที่รู้จักกันดีในนามของ FTA ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยสหรัฐเองได้เร่งเจรจาเปิดเสรี FTA กับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเองด้วยที่แสดงความกระตือรือร้นในการเจรจากับสหรัฐเป็น พิเศษ

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอในเรื่อง TPP ของสหรัฐ ด้วยการอาศัยเวที APEC กลับไปไกลกว่าข้อตกลง FTA ที่ได้เจรจากันไปแล้ว เนื่องจากใน 21 กลุ่มเจรจา จะเจรจาใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ การเปิดตลาดอย่างครอบคลุมทุกสาขา, ความตกลงระดับภูมิภาคโดยสมบูรณ์, ประเด็นการเจรจาที่คาบเกี่ยวกัน, ความท้าทายใหม่ทางการค้า และข้อตกลงที่มีชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตัวบทการเจรจาได้

ท่ามกลาง การขู่บังคับแกมเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก APEC รวมทั้งไทย เข้าร่วมการเจรจา ทำนองหากไม่เข้าร่วมก็ไม่สามารถทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการเจรจา ได้ กลายเป็นโจทย์ใหญ่กับประเทศที่กลัวตกขบวนอย่างไทย สุดท้ายแล้วจะตัดสินใจกรณีนี้อย่างไร ?


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : TPP บนความว่างเปล่า APEC

view

*

view