http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท26/08/2019
ผู้เข้าชม21,516,596
เปิดเพจ25,622,376
Gold charts on InfoMine.com

7องค์กรอิสระตั้งภาคีคุ้มครองคนดี

จาก โพสต์ทูเดย์

7องค์กรอิสระตั้งภาคีคุ้มครองคนดี

7องค์กรอิสระตั้งภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน  ขยายผลครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศ 

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาการ น.ส.พ.ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับอีก 6 องค์กรอิสระ ในภารกิจสำคัญ ที่จะปกป้องคุ้มครองคุณธรรม และจริยธรรมทั้งในแง่ตัวบุคคล และสถาบัน  โดยจัดตั้งในรูปขององค์กรร่วม ใช้ชื่อว่า “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน”  ภาคีเครือข่ายดังกล่าว  จะร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดินอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ส่งเสริมการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่าย อีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับ ดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม

"เรามีข้าราชการ ผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตจำนวนมาก ที่ทำงานอย่างตรงไป ตรงมา และถูกกลั่นแกล้งถูกฟ้อง  ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม เช่นกรณีของคุณถวิล เปลี่ยนศรี เลขาฯสมช. คุณสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการปิดบัญชีสินค้าเกษตรโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย ทีดีอาร์ไอ คุณณัฎฐา โกมลวาทิน พิธีกรไทยพีบีเอส ที่ถูก กสทช.ฟ้อง คนเหล่านี้จะต้องไม่โดดเดี่ยว และคนอื่นๆ ก็ต้องมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เพื่อสร้างสังคมที่มีธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องหวั่นเกรงภัยคุกคามใดๆ ด้วย"นายจักร์กฤษ กล่าว

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ในบทบาทของ สภาการ นสพ.ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรหลักและเป็นผู้นำในการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมสื่อ การร่วมมือกับอีก 6 องค์กรครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ องค์กรสมาชิกสภาการ นสพ.จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ภารกิจของภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน ให้เป็นที่ปรากฏและเป็นที่ตระหนักรับรู้ของสังคมต่อไป

สำหรับองค์กร ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน” ประกอบด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นางบัญญัติ ทัศนียะเวช ที่ปรึกษาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า การรวมตัวกันในรูปภาคีครั้งนี้ จะช่วยปกป้อง คุ้มครองคนดีในองค์กรต่างๆ ซึ่งถูกกระทำ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกโยกย้าย จากการปฎิบัติงาน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและไปกระทบกับผู้ที่มีอำนาจ คนเหล่านี้จะไม่ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูแล ใส่ใจจากสังคม

รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน เปิดเผยว่า งานสำคัญของภาคี นอกจากงานส่งเสริม และสนับสนุนแล้ว เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสังคม ภาคีจะร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมยกย่องคุ้มครองคนดี และองค์กรที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย และเสริมสร้างพลังผลักดันให้เกิดคนดี และองค์กรที่ดีเพิ่มขึ้น โดยขยายผลไปในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : 7องค์กรอิสระ ภาคีคุ้มครองคนดี

view

*

view