http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

กฎหมายสะดุดธนาคารพุทธศาสนาชะงัก

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ธเนศน์ นุ่นมัน

แนวคิดการตั้ง "ธนาคารพระพุทธศาสนา" อาจไม่คุ้นคนโดยทั่วไปนัก

ทว่า กลับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจยิ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา โดยอ้างหลักการและเหตุผลที่จำเป็นต่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาว่า

"เพื่อระดมเงินเพื่อพัฒนาส่งเสริม อุปถัมภ์ สนับสนุน และคุ้มครองการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่ ประชาชนทั่วไปและให้บริการพระพุทธศาสนา โดยการดำเนินกิจการของธนาคารดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธ ศาสนา"

เข้าใจโดยง่าย หลักการสำคัญของธนาคารพระพุทธศาสนา คือ เปิดรับฝากเงินของวัดทั่วประเทศรวมทั้งเงินของพุทธศาสนิกชน โดยผลกำไรของธนาคารจะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ความรู้

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อธิบายว่า ธนาคารพระพุทธศาสนาแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ตรงที่เป็นธนาคารเฉพาะ มีหน้าที่ส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และเป็นช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของพุทธศาสนิกชน

โดยจะมีฐานะเป็น "รัฐวิสาหกิจ" สำหรับโครงสร้างการ บริหารธนาคารพุทธศาสนาบริหารผ่านคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง 15 รายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา การเงิน การธนาคาร และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์

ขณะที่ กลไกการให้สินเชื่อจะมุ่งเน้นที่พุทธศาสนิกชน องค์กรทางพุทธศาสนา โดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ กลไกการให้สินเชื่อของธนาคารพุทธศาสนาคือการให้กู้ลักษณะเดียวกับธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แม้ว่า นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะยังยืนยันที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา พ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อไป

ทว่า ล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจาก พศ. กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลับยังมีความเห็นแย้ง

โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ที่ให้ความเห็นว่าธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันสูงอยู่แล้ว ธนาคารพระพุทธศาสนาซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องกลุ่มลูกค้า อาจทำธุรกิจให้เกิดผลกำไรได้ยาก

นาทีนี้ แนวคิดดังกล่าวจึงมีแนวโน้มว่าจะล่ม และนำมาซึ่งความขัดแย้งในวงการพุทธศาสนา

ภายหลังเกิดกระแสคัดค้านอย่างหนัก ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้แสดงความไม่พอใจ โดยการโพสต์รูปพวงหรีด พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า "ขอมอบพวงหรีดให้กับผู้ขัดขวางทุกคน"

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ สว.สรรหา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการตั้งธนาคารนี้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์สามารถตอบสนองความต้องการของชาวพุทธตามจุดประสงค์ที่ ธนาคารพุทธศาสนาเคยเสนอดีอยู่แล้ว

"เรื่องนี้ต้องทบทวนให้รอบคอบโดย เฉพาะหลังจากที่มีข่าวว่า ธนาคารอิสลามกำลังประสบปัญหาในการบริหารจนอาจจะถึงขั้นต้องปิดตัว ยิ่งทำให้ต้องมองปัญหาอีกหลายด้านประกอบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" นพ.จักรธรรม กล่าว

ขณะที่ มจร.เคยเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าธนาคารพุทธศาสนาควรจะตอบโจทย์การศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมคำสอน รวมไปถึงกิจกรรมทางศาสนา

สำหรับ วัตถุประสงค์ต้องตอบโจทย์การบริหารองค์กรพระพุทธศาสนา ทั้งศาสนธรรม ศาสนบุคคลศาสนสถาน ศาสนศึกษา สาธารณสงเคราะห์ และสาธารณูปการ โดยไม่ให้สร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบเชิงโครงสร้าง


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กฎหมายสะดุด ธนาคารพุทธศาสนา ชะงัก

view

*

view