http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

EHIA หรือแค่ พิธีกรรม

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์

ขณะที่ประเทศไทยกำลังจะมีการลงทุน โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทางกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลปักธงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั่วประเทศ ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

แต่เนื่องจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ ต้องมีการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบของโครงการที่จะ มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ก่อนทำการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ

แต่ก็ ยังเกิดคำถามและข้อกังวลจากหลายฝ่ายว่า การตัดสินใจดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้น ได้มีีการศึกษาความเป็นไปได้ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน (Feasibility Study) อย่างถ่องแท้แล้วหรือไม่ รวมทั้งความกังวลต่อการพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนว่าจะเป็น เพียงแค่ "พิธีกรรม"

เพราะมีบทเรียนหลายครั้งหลายคราที่ผ่านมา สะท้อนว่า หน่วยงานรัฐและผู้มีอำนาจ "ตั้งธง" ไว้แล้วสำหรับการลงทุนโครงการต่าง ๆ ทำให้การจัดทำรายงานอีไอเอ/อีเอชไอเอ รวมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ไม่ได้รับฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง แต่เป็นเพียง "พิธีกรรม" ที่ทำเพื่อให้ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ทำให้การทำอี เอชไอเอหลายโครงการมีปัญหาจนกระทั่ง ชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินที่เป็นบ้านเกิด และทรัพยากรธรรมชาติที่จะถูกทำลายไป เช่น กรณีปัญหาการทำรายงานอีเอชไอเอของโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์, โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกเชฟรอน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช หรือโครงการสัมปทานเหมืองโปแตช จ.อุดรธานี เป็นต้น

 

 

และที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยขณะนี้คือ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ภายใต้ พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งได้เปิดเวทีแรกไปแล้วเมื่อ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ในโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง จ.ลำพูน ที่เพียงแค่เริ่มต้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า การเปิดเวทีรับฟังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 2) เพราะทั้งไม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนอย่างใด แต่เป็นเพียงการให้ข้อมูลถึงจุดสร้างเขื่อน ความจุอ่างเก็บน้ำเท่านั้น

นอก จากนี้ เครือข่ายภาคประชาชนยังร้องเรียนว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมีโอกาสเข้า ไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนน้อยมาก ทั้งยังจำกัดเวลาให้เพียงคนละ 3 นาที จนไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วน นี่หรือคือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเจ้าของบ้าน ที่จะได้รับผลกระทบจากการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล

ขณะที่รัฐบาลกำลัง วาดฝันหรูให้กับประชาชนถึง "อนาคตประเทศไทย 2020" หลังการลงทุน 2 ล้านล้านในช่วงเวลา 7 ปีข้างหน้า แน่นอนว่าการลงทุนเพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งเป็นสิ่งที่ดี จะมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

แต่การลงทุนก็ ไม่ได้มีแต่ด้านบวกเช่นที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามประชา สัมพันธ์ เพราะการทำอะไรผลที่ออกมาต้องมี 2 ด้านเสมอ ดังนั้นรัฐบาล

จึง ควรเปิดรับและศึกษาผลกระทบด้านลบ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ หรือที่จะตามมาจากความเจริญและการลงทุนขนาดใหญ่นี้ด้วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังเข้ามาด้วย

อย่ามองแค่เป็น "พิธีกรรม" ที่ทำให้ครบองค์ประกอบเท่านั้น


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : EHIA แค่ พิธีกรรม

view

*

view