http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พม่า...อรุณรุ่งของการลงทุน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ Smart SMEs
โดย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพเมื่อ เดือนกันยายนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปพม่าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสวนาเรื่อง "การปฏิรูปด้านการเงินการธนาคาร"

ในฐานะตัวแทนธนาคารกรุงเทพ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในพม่ามาร่วม 2 ทศวรรษ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Euromoney Conferences ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Myanmar Global Investment Forum

ประเด็นสำคัญของการประชุมที่ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ ประกอบการไทย คือ ถ้อยแถลงของท่าน "กัน ซอ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของพม่า ว่าด้วยกรอบการปฏิรูปด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ 10 ด้าน ได้แก่

การปฏิรูประบบการคลัง และภาษี ระบบเงินตราและการเงิน การค้าและการลงทุน การพัฒนาภาคเอกชน ด้านสุขภาพและการศึกษา ความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตของภาคเกษตรกรรม ด้านบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส ด้านโทรคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล โดยรัฐบาลพม่าตั้งเป้าให้นโยบายการปฏิรูปดังกล่าวบังเกิดผลภายใน 5 ปี

การ ประกาศนโยบายดังกล่าว บวกกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทวาย ติละวา และจ๊อกพิว สะท้อนว่ารัฐบาลพม่ากำลังปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังผ่านการค้าการลงทุน

จาก ประสบการณ์ส่วนตัวประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารกรุงเทพในพม่า และลูกค้าที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศนี้แล้ว เราค่อนข้างเห็นตรงกันว่า พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในการเป็นฐานการผลิตและแหล่งแรงงาน รวมทั้งการเป็นตลาดใหม่สำหรับสินค้าไทย แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย เช่น การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เสถียรภาพด้านพลังงาน เนื่องจากไฟฟ้าที่พม่าดับค่อนข้างบ่อย และประชากรเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ ในขณะที่ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์แพงมาก ส่วนระบบสาธารณูปโภคและการขนส่งก็ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากหากจะกล่าวว่า พม่าในขณะนี้เปรียบเสมือนช่วงรุ่งสางของวันใหม่ที่แม้มองเห็นแสงสีทองเรือง ๆ จับขอบฟ้าแล้ว แต่ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่าในช่วงสาย ๆ ฝนจะตกหรือแดดจะออก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่ควรเร่งรีบเข้าไปลงทุน นอกเสียจากว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างดี มีการป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง หรือมีพันธมิตรท้องถิ่นที่เชื่อถือไว้วางใจกันได้เท่านั้น

สำหรับ ท่านที่ปักธงเอาไว้ในใจแล้วว่าจะต้องเข้าไปคว้าโอกาสในประเทศนี้ให้ได้ ผมขอแนะนำว่า ท่านควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งไปสำรวจด้วยตนเองและปรึกษาผู้มีประสบการณ์ตรง และเมื่อจะดำเนินการอะไรก็ขอให้เข้าตามตรอกออกตามประตูไว้ก่อน ค่อย ๆลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และวางแผนทางการเงินสำหรับโครงการลงทุนให้ดี เพราะที่พม่านั้น การซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่ของกินของใช้ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ราคาหลายสิบล้านบาท ล้วนใช้เงินสด ไม่มีระบบเงินเชื่อหรือการให้เครดิต

สุดท้ายคือควรมีพันธมิตรท้องถิ่นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้เป็นเพื่อนคู่คิดในการทำธุรกิจในพม่า


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พม่า อรุณรุ่ง การลงทุน

view

*

view