http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เส้นทางสู่ Banking Union ของยูโร

เส้นทางสู่ Banking Union ของยูโร

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ายูโรได้ตั้งธงไว้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้ว ระบบการธนาคารของทุกๆ ประเทศในยุโรปจะถูกบริหารจัดการแบบรวมศูนย์

หรือที่เรียกว่าสหภาพการธนาคาร (Banking Union) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความก้าวหน้าซึ่งเป็นรูปธรรมที่ดูชัดเจนได้เกิดขึ้น เมื่อธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศแผนแม่แบบในการประเมินระบบธนาคารของยูโรอย่างละเอียดที่สุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับประเมินธนาคารขนาดใหญ่ในยุโรปจำนวน 124 แห่ง ก่อนที่ทางธนาคารกลางยุโรปจะรับหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลธนาคารเหล่านี้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2014 โดยผลของการประเมินดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2014 โดยทั้งหมดกระทำภายใต้กฎเกณฑ์ที่เรียกกันว่า Single Supervisory Mechanism (SSM) Regulation

แต่ก่อนอื่น ผมขอเล่าถึงความก้าวหน้าของระบบแบงก์ในยูโรว่า ตั้งแต่ปี 2008 ได้มีการระดมเงินกองทุนใหม่มูลค่า 2.25 แสนล้านยูโร และจากความช่วยเหลือของรัฐบาลอีก 2.75 แสนล้านยูโร รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจีดีพีในภูมิภาคยุโรป ณ วันนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12 นอกจากนี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่มีอัตราส่วนเงินกองทุนสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำที่กำหนดโดยทางการ นอกจากนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่ก็ได้ถูกตัดออกจากงบดุล เพื่อมิให้เป็นตัวฉุดกำไรของผลประกอบการ รวมถึงธนาคารต่างๆ ก็กำลังผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างแบบจำลองธุรกิจของตนเองให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ระบบแบงก์ในยุโรปก็มีจุดอ่อนอย่างที่ทราบกันตรงที่งบดุลไม่ค่อยมีความโปร่งใส อีกทั้งความเสี่ยงโดยรวมของสถานการณ์ในยูโรก็ยังไม่นิ่งเสียทีเดียว

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินระบบธนาคารของยูโรอย่างละเอียดเที่ยวนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง ความโปร่งใส เพื่อให้คุณภาพของข้อมูลในระบบธนาคารของยุโรปอยู่ในระดับที่สูงขึ้น สอง การซ่อมแซม เพื่อให้สามารถชี้ถึงมาตรการที่เอาไว้ใช้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบธนาคาร และ สาม การเสริมความเชื่อมั่นของตนเอง เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารทุกฝ่ายมั่นใจว่า แบงก์ยุโรปมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ โดยธนาคารกลางยุโรปมีอำนาจเด็ดขาดโดยตรงที่จะบังคับให้แบงก์ที่มีปัญหาต้องเพิ่มเงินกองทุน

ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวในการประเมินระบบธนาคารดังกล่าว ประกอบด้วย หนึ่ง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแล (Supervisory Risk Assessment) สอง การทบทวนคุณภาพสินทรัพย์ และ สาม การทดสอบภาวะวิกฤติ ดังนี้

เริ่มจากส่วนแรก การประเมินความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแล จะทำหน้าที่ชี้ถึงความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์ และ แหล่งเงินทุน ทั้งในแง่เชิงคุณภาพและปริมาณบนพื้นฐานของข้อมูลทั้งในอดีตและอนาคต เพื่อที่จะประเมินภาพความเสี่ยงของธนาคารต่างๆ โดยระบบการประเมินดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างธนาคารกลางยุโรปและธนาคารในประเทศยูโรที่ร่วมโครงการนี้

ส่วนที่สอง ได้แก่ การทบทวนคุณภาพสินทรัพย์ โดยขั้นตอนนี้น่าจะถือได้ว่าเป็นพระเอกของการประเมินแบงก์ยุโรปอย่างละเอียดในครั้งนี้ เนื่องจากความโปร่งใสของข้อมูลถือเป็นปัญหาหลักของแบงก์ยุโรปตลอดมา และนับเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปแบบยั่งยืนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ การทบทวนคุณภาพสินทรัพย์ในครั้งนี้ กระทำต่อสินทรัพย์ต่างๆ ทุกประเภท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2013 ที่สำคัญ สินทรัพย์ที่ได้รับการจับตาให้ทบทวนและดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและที่เชื่อว่ามีความโปร่งใสค่อนข้างน้อย ทว่าการตรวจสอบก็กระทำแบบละเอียดจากการที่สินทรัพย์ทุกประเภทต้องได้รับการตรวจสอบไม่น้อยกว่าระดับๆ หนึ่ง นอกจากนี้ การตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเที่ยงตรง (data integrity validation) ก็ถูกออกแบบให้มีการปฏิบัติแบบละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้ผลของการทบทวนดังกล่าว จะนำไปสู่การปรับน้ำหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์ต่างๆ ให้สามารถสะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

หากพิจารณาให้ถึงไส้ในของการทบทวนคุณภาพของสินทรัพย์ดังกล่าว จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังรูปที่ 1 เริ่มจาก ขั้นตอนแรก การเลือกพอร์ตโฟลิโอที่จะนำมาใช้ในการตรวจสอบ ภายใต้หลักการที่ว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต้องได้รับการทบทวนให้ละเอียดที่สุด

สำหรับขั้นตอนการเลือกพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้การทบทวนสินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูงสุด แสดงดังรูปที่ 2 เริ่มจากสถาบันการเงินต่างๆ จะเสนอต่อธนาคารกลางยุโรปถึงพอร์ตโฟลิโอที่จะนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินทรัพย์ (Bottom-up Proposal) แล้วธนาคารกลางยุโรปจะทำการเลือกบนพื้นฐานของข้อมูลทั้งคุณภาพสินทรัพย์และแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงนั้น

ขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การลงมือตรวจสอบและทบทวน (Execution) เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คข้อมูล การสุ่มข้อมูล การไปดูไฟล์ที่สถานที่จริง การประเมินหลักประกัน และการคำนวณสำรองหนี้สูญและสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

ขั้นตอนที่สาม การตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง (Collation) เพื่อตรวจสอบความเข้ากันของข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่มีความเที่ยงตรงและถูกต้อง

โดยการดำเนินการช่วงต่อไป ธนาคารกลางยุโรปจะเริ่มขั้นตอนการเลือกพอร์ตโฟลิโอที่จะเอาไว้ใช้ทดสอบในเดือนพฤศจิกายนนี้ และ จะประกาศผลของปฏิบัติการทั้งหมดในครั้งนี้ ก่อนที่ธนาคารกลางยุโรปจะเริ่มกำกับดูแลระบบธนาคารของยุโรปในปลายปีหน้า

ท้ายสุด การทดสอบภาวะวิกฤติ เป็นเครื่องมือที่เอาไว้เสริมกระบวนการทบทวนคุณภาพสินทรัพย์ ด้วยการประเมินศักยภาพของธนาคารในการรองรับความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งจะทำการทดสอบด้วยสมมติฐานและเหตุการณ์จำลองที่สมเหตุสมผล

ก็ต้องบอกว่า เส้นทางของ Banking Union ของยูโร ในเบื้องต้น หากพิจารณาในมุมของความพร้อมในทางเทคนิค ก็ดูไม่ไกลจากตรงนี้มากนักครับ

หมายเหตุ : หนังสือด้านการลงทุนด้วยข้อมูลเชิงมหภาค (Macro Investing) เล่มล่าสุดของผู้เขียน “เล่นหุ้นต้องใช้ใจ... รวยได้ไม่รู้จบ” วางจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการลงทุน ได้ที่ www.facebook.com/MacroView และ LINE ID: MacroView ครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เส้นทาง Banking Union ยูโร

view

*

view