http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เผยชื่อกมธ.เสียงข้างมากเห็นชอบนิรโทษสุดซอย

จาก โพสต์ทูเดย์

เปิดรายชื่อกรรมาธิการเห็นชอบแก้ไข "มาตรา3" ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ทำให้ร่างกฎหมายเป็นฉบับสุดซอยรวบรวมการนิรโทษความผิดหลายด้าน

เปิดรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ง กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.... ที่มี นายสามารถ แก้วมีชัย เป็นประธานกรรมาธิการ ที่เห้นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 3 ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ตามข้อเสนอของ นายประยุทธ ศิริพานิชย์ รองประธานกรรมาธิการฯ ที่ส่งผลให้ร่างกฎหมายนิรโทษฉบับนี้เป็นการนิรโทษแบบ "สุดซอย"

โดยรายชื่อของคณะกรรมาธิการมีดังนี้

ประธานกรรมาธิการ : นายสามารถ แก้วมีชัย

เสียงข้างมากที่เห็นชอบการแก้ไขมาตรา 3 ตามข้อเสนอของนายประยุทธ

1.นายประยุทธ ศิริพานิชย์
2.นายชาดา ไทยเศรษฐ์
3.นายวิชาญ มีนชัยนันท์
4.พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
5.นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
6.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน
7.นายขจิตร ชัยนิคม
8.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
9.นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
10.นายนิพนธ์ ฮะกีมี
11.นายประสาท ตันประเสริฐ
12.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
13.นายพิชิต ชื่นบาน
14.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
15.นายพีระเพชร ศิริกุล
16.นายรณเทพ อนุวัฒน์
17.นายวรชัย เหมะ
18.นายวิสิษฎ์ วิสิษฐ์สรอรรถ
19.นายสงวน พงษ์มณี

กรรมาธิการเสียงข้างน้อย - ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข

1.นายแก้วสรร อติโพธิ
2.นายธนา ชีรวินิจ
3.นายนิพฎฐ์ อินทรสมบัติ
4.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
5.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
6.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
7.นายวัชระ เพชรทอง
8.นายวิรัช ร่มเย็น

อนึ่งมาตรา3ของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ระบุว่า

"...ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยว เนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่ เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 8 ส.ค. 2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดย สิ้นเชิง”

...การกระทำตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112”


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เผยชื่อ กมธ.เสียงข้างมาก นิรโทษสุดซอย

view

*

view