สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม กำลังเป็น ไฟลามทุ่ง

ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม กำลังเป็น"ไฟลามทุ่ง"

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
กระแสการออกมาคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย กลายเป็นไฟลามทุ่งไปแล้ว

เพราะไม่ใช่แค่ขาประจำ อย่างกลุ่มแนวร่วมเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติ และพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาต่อต้านอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูอย่างที่สังคมไทยรับรู้รับทราบกันเท่านั้น ขณะนี้กระแสต่อต้านเริ่มจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หลายฝ่ายมองว่าม็อบต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้จุดติดและยกระดับกลายเป็นม็อบเต็มรูปแบบ เนื่องจากกระแสต่อต้านเริ่มขยายวงกว้างขึ้นไปยังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจะเห็นกลุ่มผู้คัดค้านใหม่ๆ ที่ออกมาเปิดหน้าแสดงพลังอย่างชัดเจน

ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นำโดยนพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผอ.โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มที่ออกมาแสดงจุดยืน โดยออกแถลงการณ์คัดค้านต่อการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยเชิญชวนโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งขึ้นป้ายหน้าโรงพยาบาล ไม่ยอมรับการใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาในวันอังคารที่ 5 พ.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดยนายชาลี ลอยสูง ประธาน คสรท.ที่ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนต่อต้านการออกร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เช่นกัน โดยระบุว่าคสรท. พร้อมไฟเขียวให้สมาชิกในสังกัดสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมได้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันหยุดกฎหมายอัปยศฉบับนี้

แม้แต่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ. นำแถลงมติที่ประชุม ทปอ.ที่มีอธิการบดีจาก25 มหาวิทยาลัยร่วมลงชื่อคัดค้าน โดยเห็นว่าร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทย เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันมิใช่สิ่งร้ายแรง และในท้ายที่สุดก็สามารถหลุดพ้นจากความรับผิดได้ด้วยการนิรโทษกรรม ทำให้การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยในปัจจุบันไม่ประสบผลสำเร็จ และจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับการกระทำในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต

ขณะที่ องค์การนักศึกษา มธ. และสภานักศึกษา มธ. มีมติคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ และมีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ได้แก่ 1.เรียกร้องให้วุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว และให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินกระบวนการให้ถูกต้อง โดยยึดหลักการเดิมตามที่ได้รับหลักการเอาไว้ตามวาระที่หนึ่ง

2.การตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้นควรนิรโทษกรรมให้แต่เฉพาะการกระทำของประชาชน อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมือง อันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น นอกจากนี้ จะร่วมกันล่ารายชื่อนักศึกษา มธ.ที่ท่าพระจันทร์ และที่ศูนย์รังสิต เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย

ต้องจับตาสถานการณ์การเมืองไทยจากนี้ไป จะมีทางออกอย่างไร ท่ามกลางกระแสต่อต้านที่เพิ่มสูงขึ้น และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบในเร็ววัน...


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม กำลังเป็น ไฟลามทุ่ง

view