http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,904,286
เปิดเพจ24,851,962
Gold charts on InfoMine.com

ปราการด่านแรกของการลงทุนในกองทุนรวม

ปราการด่านแรกของการลงทุนในกองทุนรวม

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน สุดยอดเอกสารสำคัญที่ บลจ.จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ก่อนตัดสินใจลงทุน

หลายๆ คนคงได้เคยยินคำกล่าวที่ว่า "การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเสมอ" แน่นอนว่า สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมก็เช่นเดียวกัน เราในฐานะผู้ลงทุนก็ต้องทำการศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของกองทุนรวมที่เราสนใจจะลงทุนนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน โดยแหล่งข้อมูลสำคัญซึ่งถือเป็นปราการด่านแรกที่จะทำให้เราได้รู้จัก และทำความคุ้นเคยกับกองทุนรวมได้ดีที่สุด ก็คือ "หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus)" ของแต่ละกองทุนนั้นนั่นเอง

"หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน" ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ต้องจัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นให้แก่ผู้ลงทุนทราบ และไว้ใช้ประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุน โดยในอดีตหนังสือชี้ชวนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ซึ่งได้แก่ ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม คำเตือน และข้อแนะนำในการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น มีความยาว 20 หน้ากระดาษขึ้นไป โดยส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ต้องมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน และ

2) ส่วนข้อมูลโครงการ เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลแบบลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นๆ โดยขยายความเพิ่มเติม และแจกแจงรายละเอียดที่มากกว่าส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ซึ่งอาจมีความหนาถึง 100 กว่าหน้าก็เป็นได้ สำหรับส่วนข้อมูลโครงการนี้จะเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนร้องขอเท่านั้น

ทั้งนี้ การแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นไปตามหลัก Disclosure Base ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากล โดยต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนที่จะเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนทุกครั้ง แต่กลับแทบไม่มีผู้ลงทุนนำมาใช้ในประโยชน์ในการลงทุนเลย เนื่องจากเนื้อหาที่อัดแน่นเอียด ภาษาที่ใช้ก็เสมือนหนึ่งตำราวิชาการ ทำให้อ่านไม่สนุกเหมือนนิตยสารบันเทิง ตลอดจนความหนาของรูปเล่ม จึงส่งผลให้ผู้ลงทุนจำนวนมากตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดยที่ไม่อ่านหนังสือชี้ชวน ลงทุนซื้อไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ และเมื่อเวลาผ่านไปถึงได้รู้ว่า กองทุนรวมที่ได้ลงทุนซื้อไปนั้นไม่ได้ตรงกับความต้องการของตนเอง การลงทุนจึงไม่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การขาดทุนในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ทำการสังคายนาปรับปรุงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนขึ้นใหม่ และได้ประกาศเป็นกฎระเบียบออกมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยแบ่งหนังสือชี้ชวนออกเป็น 3 ส่วนแทน คือ

1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ซึ่งกำหนดความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 โดยเนื้อหาต้องกระชับ อ่านง่าย และระบุเฉพาะข้อมูลหลักๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยตรง ซึ่งได้แก่ ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม คำถาม และคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม เป็นต้น โดยต้องมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือเมื่อผู้ลงทุนร้องขอเช่นเดิม

2) ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือส่วนข้อมูลโครงการเดิม โดยส่วนนี้ให้ บลจ. นำไปเก็บไว้บนเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อใช้อ้างอิง ไม่ต้องพิมพ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนอีกต่อไป และ

3) ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน โดย บลจ. ในส่วนท้ายของหนังสือชี้ชวน

คาดกันว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนนี้โดยเฉพาะในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญน่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนหันมาให้ความใส่ใจกับการอ่านหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะหนังสือชี้ชวนไม่เพียงแต่จะให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เราในฐานะผู้ลงทุนแล้ว ยังสามารถช่วยตอบข้อสงสัยที่คิดไว้ก่อนการลงทุนได้เกือบทั้งหมดอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะหนังสือชี้ชวนเปรียบเสมือนกับแหล่งข้อมูลสำคัญ ซึ่งถือเป็นปราการด่านแรกของการลงทุนในกองทุนรวมนั่นเอง


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปราการด่านแรก การลงทุนในกองทุนรวม

view

*

view