http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ธุรกิจชายแดน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ พร้อมรับAECหรือยัง? โดย ณกฤช เศวตนันท์

ใน การรวมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นอีกใน 3 ปีข้างหน้านั้น ธุรกิจตามแนวด่านชายแดนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะด่านชายแดนคือประตูที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว

หรือการค้ากันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก AEC ด่านชายแดนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องพัฒนาให้ดีก่อนจะมีการเข้าสู่ AEC สำหรับประเทศไทยของเรานั้นมีด่านชายแดนอย่างเป็นทางการทั้งหมด 16 แห่ง โดยแต่ละแห่งนั้นกระจายตัวอยู่ตามภาคต่าง ๆ ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ของเรา อันได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยในแต่ละด่านชายแดนนั้นก็จะมีลักษณะที่

แตก ต่างกันออกไป ในบทความฉบับนี้จะขอนำเสนอถึงแนวทางในการพัฒนาชายแดนของไทย และธุรกิจชายแดนที่น่าสนใจให้นักธุรกิจไทยได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสิน ใจลงทุนทำธุรกิจใน AEC

ขณะนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ กับการพัฒนาจังหวัดตามแนวชายแดนอย่างมาก โดยภาครัฐมีแนวทางที่จะพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมทาง เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแผนการที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และนครพนม เป็นต้น) รวมทั้งในภาคตะวันตกเพื่อรองรับการลงทุนของทั้งนักลงทุนชาวไทย และนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประเทศของพม่า รวมทั้งการเชื่อมโยงกับท่าเรือทวายและนิคมอุตสาหกรรมทวาย นอกจากนี้ภาครัฐยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่าง ไทย-พม่า และระหว่างไทย-กัมพูชา ในขณะที่ภาคเอกชนนั้นเห็นได้ว่าทั้งผู้ประกอบการในท้องถิ่นและผู้ประกอบการ รายใหญ่จากกรุงเทพมหานครต่างได้ให้ความสนใจขยายการลงทุนในจังหวัดติดชายแดน ดังกล่าวนี้ค่อนข้างมาก

ได้มีการวิเคราะห์กันโดยผู้เชี่ยวชาญหลาย สำนักว่า 3 ธุรกิจหลักที่ไทยมีโอกาสจะประสบความสำเร็จด้วยดีในตลาดชายแดนนั้น อันดับแรกคือธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา และพม่า มีการนำเข้า

สินค้ากลุ่มนี้จากไทยค่อนข้างมาก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาลทราย อาหารสดและอาหารสดแช่แข็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายกับถนอมผิวพรรณ และเครื่องสำอาง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จากไทยเหล่านี้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้าน อันดับต่อมาคือธุรกิจสินค้าเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ทำให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรกลเป็นจำนวนมาก และใช้เครื่องจักรกลเกือบทุกประเภท รวมทั้งเครื่องจักรกลในภาคการเกษตร ขณะที่ในปัจจุบันความต้องการเครื่องจักรกลในภาคอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้นจากการ ขยายการลงทุนของประเทศในสมาชิกอาเซียน และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนที่ต้องการเข้ามาขยายฐานการลงทุนในอาเซียน ธุรกิจสุดท้ายได้แก่ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ากลุ่มนี้ยังมีโอกาสในการขยายการส่งออก เนื่องจากตลาดในหลาย ๆ ประเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และอัตราการครอบครองสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศกลุ่ม CLMV อันประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่คาดหมายว่าน่าจะยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับภาพรวมของธุรกิจการท่องเที่ยวตามชายแดนมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านศุลกากรในปัจจุบันมีจำนวน สูงขึ้นต่อเนื่อง อาทิ ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ 2554 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออก 2,230,058 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าจะพอใจ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจในด้านการท่อง เที่ยวตามแนวชายแดนนั้นก็มีข้อควรคำนึงและต้องศึกษาให้รอบคอบ เช่น ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของด่านการค้าชายแดนนั้น ๆ รูปแบบหรือวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังกล่าว ศักยภาพความพร้อมของที่พักและจำนวนห้องพักที่รองรับในพื้นที่ดังกล่าว แนวโน้มความสัมพันธ์ของประเทศที่ติดกับชายแดน รวมถึงการประเมินความต้องการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า เช่น ศูนย์การค้าพลาซ่าขนาดเล็กก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการควรที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ที่ตั้งของศูนย์การค้า องค์ประกอบร้านค้าที่จะเข้ามาตั้งในศูนย์การค้า ต้องพิจารณาจำนวนของผู้คนที่เดินทางผ่านเข้ามา และระยะเวลาการเปิด-ปิดด่านชายแดนด้วยว่าจะเอื้ออำนวยต่อการเปิดห้างแค่ไหน

ข้อมูล ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วเมื่อ AEC เปิดตัวเชื่อมั่นว่ายังมีธุรกิจอีกหลายประเภทที่จะได้รับประโยชน์ผ่านทางชาย แดน แต่ความสำเร็จของธุรกิจนั้นยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนเช่นกัน นโยบายของภาครัฐก็นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมตลอดถึงการมีความรู้ที่แม่นยำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศอาเซียนจะเป็นปัจจัยช่วยให้นักธุรกิจไทยที่อยากลงทุนใน AEC ประสบความสำเร็จด้วยดี


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ธุรกิจชายแดน

view

*

view