http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เตือนภัย โรคเลือดข้น ภาวะแทรกซ้อนถึงตาย

จากประชาชาติธุรกิจ

ชมรมโรคเอ็มพีเอ็น แห่งประเทศไทย (Thai MPN working group) เป็นการรวมตัวกันของโลหิตแพทย์ที่มีความสนใจ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรค MPN (Myeloproliferative Neoplasms) โดย ผศ.นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล ประธานชมรมโรคเอ็มพีเอ็น (MPN) แห่งประเทศไทย บอกว่า โรคเอ็มพีเอ็น เป็นการเรียกชื่อรวมของมะเร็งโรคเลือด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือด นำไปสู่การผลิตเซลล์เม็ดเลือด มากเกินปกติอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็นแบบที่มีฟิลาเดลเฟีย โครโมโซม คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (CML) และไม่มีฟิลาเดลเฟียโครโมโซม หรือที่เรียกว่า Philadelphia- chromosome negative

แบบที่ไม่มีฟิลาเดลเฟียโครโมโซม แบ่งย่อยเป็น 3 โรคที่พบค่อนข้างบ่อย ได้แก่ 1. โรคเลือดข้น (PV) คือ ร่างกายมีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ อุบัติการณ์ 2 ราย ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี 2. โรคเกล็ดเลือดสูง ร่างกายมีการผลิตเกล็ดเลือดมากกว่าปกติ อุบัติการณ์ 1.5-3 ราย ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี และ 3.โรคพังผืดในไขกระดูก มีการสร้างพังผืดในไขกระดูก ซึ่งส่งผลให้ไขกระดูกไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้ตามปกติ อุบัติการณ์ 0.4-1.46 รายต่อประชากร 100,000 คน ต่อปี

สำหรับผู้ป่วยโรคเอ็มพีเอ็น อาการที่แสดงของโรคจะแตกต่างกัน แม้จะอยู่ในสภาวะโรคเดียวกัน อย่างไรก็ตามมีอาการบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า, ซีดจาง, คัน, เหงื่อออกมากผิดปกติในตอนกลางคืน และปวดกระดูก บางรายอาจมีไข้ และน้ำหนักลด เป็นต้น ซึ่งสามารถเรียกอาการเหล่านี้ได้ว่าเป็น Constitutional symptoms

ในผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องลิ่มเลือดอุดตัน ผู้ป่วยโรคเอ็มพีเอ็น บางรายมีการกลายเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน อาจมีอาการแน่นท้องจาก ม้ามโต ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ทำให้ผู้ป่วยทนทรมาน และอาจถึงแก่ชีวิตได้จากภาวะแทรกซ้อน

เป้าหมายของการรักษาโรคเอ็มพีเอ็น คือ การบรรเทาอาการ และลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค รวมถึงทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ปัจจุบันการรักษา ทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การรักษาด้วยยา การปลูกถ่ายไขกระดูก การนำเลือดออกจากร่างกาย การให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะซีด ผู้ป่วยควรควบคุมไขมันในเลือดและงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นตัวการทำให้ภาวะลิ่มเลือดอุดตันมากขึ้น

ในปีนี้ชมรมโรคเอ็มพีเอ็นจะจัดสัมมนา "เม็ดเลือดสูง มฤตยูเงียบ" ในวันที่ 23 พ.ย. ที่ห้องประชุมพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเอ็มพีเอ็นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ อีเมล์ toon.punjana@octopuscommn.co.thที่มา : นสพ.ข่าวสด


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เตือนภัย โรคเลือดข้น ภาวะแทรกซ้อน ถึงตาย

view

*

view