http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

แนวโน้มการคอร์รัปชันในประเทศไทย อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต?

แนวโน้มการคอร์รัปชันในประเทศไทย อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต?

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเสนอรายงานของ World Economic Forum ของปี 2013-2014 ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นของโลกแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในครึ่งล่าง และเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียนด้วยกันเราก็จะพบว่าประเทศไทยนั้นอยู่เกือบจะรั้งท้ายในหลายๆ ประเด็น ซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันไปได้ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยคงจะก้าวหน้าไปกว่านี้มาก

ทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้ว เราลองมาดูแนวโน้มทางด้านคอร์รัปชันของไทยเทียบกับตนเองดูบ้างครับ โดยเป็นการนำข้อมูลจากการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF) ที่เขาจัดอันดับไว้ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปี 2013 ในปัจจุบัน แล้วเมื่อดูข้อมูลแล้วท่านผู้อ่านคงจะเห็นพ้องว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ง่ายๆ ครับ

ในประเด็นแรกคือ การที่มีการคอร์รัปชันนำเงินของรัฐไปให้กับองค์กร กลุ่มบุคคล หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นั้น ในปี 2006 ประเทศไทยอยู่อันดับ 47 ของโลก ได้ 3.8 คะแนน (คะแนนยิ่งมากยิ่งดี) ปี 2007 อยู่อันดับ 60 ได้ 3.74 คะแนน ปี 2008 อันดับ 56 ได้ 3.62 คะแนน ปี 2009 อันดับ 63 ได้ 3.48 คะแนน ปี 2010 อันดับ 65 ได้ 3.34 คะแนน ปี 2011 อันดับ 67 ได้ 3.27 คะแนน ปี 2012 อันดับ 82 ได้ 2.99 คะแนน ปี 2013 อันดับ 101 ได้ 2.74 คะแนน

จากข้อมูลข้างต้น ไม่ต้องเป็นนักสถิติก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าอันดับของประเทศไทยในเรื่องของคอร์รัปชันนั้นแย่ลงทุกปี ยกเว้นปี 2008 ยิ่งเมื่อดูคะแนนแล้วคะแนนของไทยก็ตกลงทุกปีแบบไม่มีข้อยกเว้น แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของนักธุรกิจและผู้ตอบแบบสอบถามของ WEF ทั้งหลายที่มองว่าประเทศไทยมีการคอร์รัปชันมากขึ้นทุกๆ ปี

ยิ่งประกอบกับข้อมูลอีกตัวนั้นคือ ความไว้วางใจของประชาชนและสังคมต่อนักการเมืองนั้นก็ยิ่งน่าใจหายครับ ในเชิงของอันดับโลกจากปี 2006 ถึงปี 2013 นั้นตกต่ำลงทุกปีจาก อันดับที่ 45 เป็น 60 เป็น 64 เป็น 71 เป็น 83 เป็น 91 เป็น 107 และ 127 ในปีปัจจุบัน สำหรับคะแนนก็เช่นเดียวกันครับ จากที่เคยได้ 2.83 ในปี 2006 มาเป็น 2.02 ในปี 2013

ดูคะแนนอีกพวกยิ่งหดหู่ใหญ่ครับ นั้นคือเรื่องของความลำเอียงของเจ้าหน้าที่รัฐในการตัดสินใจในโครงการสำคัญๆ ให้กับพวกพ้องของตนเอง ประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 40 ของโลกในปี 2006 แต่พอผ่านไปแต่ละปีอันดับก็ตกลงเรื่อยๆ และหล่นมาอยู่ในอันดับที่ 93 ของโลกในปัจจุบัน

ดังนั้น ไม่ว่ามองด้วยมุมมองใดก็ตามจากข้อมูลของ WEF นั้น แนวโน้มของการคอร์รัปชันของประเทศไทยมีแต่จะแย่ลงทุกๆ ปี ซึ่งข้อมูลที่ผมนำเสนอข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเท่านั้นนะครับ ส่วนเรื่องอนาคตคงต้องรบกวนท่านผู้อ่านลองทำ Trend ขึ้นมาพิจารณาดูเองครับ

ท่านผู้อ่านต้องอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่เผยแพร่ไปทั่วโลก และเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งเป็นข้อมูลที่อาจจะมีนักลงทุน นักธุรกิจ ชาวต่างชาติใช้ในการอ้างอิงเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศไทย ดังนั้น ถ้าพบว่าจากข้อมูลประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะคอร์รัปชันมากขึ้นทุกปี อีกทั้งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของนักการเมืองในประเทศก็ตกต่ำลงทุกปี แล้วสุดท้ายใครจะมาลงทุนหรือทำธุรกิจกับคนไทย?

ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับท้ายสุดของปีนี้ในด้านคอร์รัปชันคือเวเนซุเอลา ซึ่งก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอัตรา Crime Rate สูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก คำถามคือเราอยากจะเห็นประเทศไทยมีอัตราการคอร์รัปชันที่เพิ่มขึ้น และสุดท้ายกลายเป็นประเทศที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างและมี Crime Rate ที่ติดอันดับโลกหรือ?

จากข้อมูลข้างต้นเชื่อว่าน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ทุกคนเห็นนะครับว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องเร่งรีบแก้ไข แล้วถ้าพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่าน ผู้ที่ทำผิดต่อประเทศโดยการคอร์รัปชันก็จะได้รับการนิรโทษ ก็จะทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ผิด ปัญหาคอร์รัปชันแทนที่จะกลายเป็นตัวฉุดรั้งพัฒนาการของประเทศเช่นในปัจจุบันก็จะกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศล่มจมได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แนวโน้มการคอร์รัปชัน ประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต?

view

*

view